www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Наукова діяльність Й.Й. Роллє у вирішенні психогігієнічних питань на поділлі (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Наукова діяльність Й.Й. Роллє у вирішенні психогігієнічних питань на поділлі (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)

О.А. Логвіна

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ Й.Й. РОЛЛЄ У ВИРІШЕННІ ПСИХОГІГІЄНІЧНИХ ПИТАНЬ НА ПОДІЛЛІ (КІНЕЦЬ XIX - ПОЧАТОК XX СТ.)

   На даний час в історії української психології відбувається процес пізнання минувшини українського народу та його найяскравіших постатей. Історія психології України потребує нового осмислення з огляду на відкриті, раніше недоступні для дослідників джерела. Протягом останнього десятиліття вийшло багато видань, які дають нам інформацію про дійсність тих років, що спричинило великі зрушення на дослідницьких теренах. Здійснюється наукова реабілітація майже забутих визначних діячів вітчизняної науки кінця XIX - початку XX ст. [14]. До цих величних постатей необхідно віднести Й.Й. Роллє, доктора медицини, психіатра, соціал-гігієніста, краєзнавця Поділля.
   Науковий доробок Й.Й. Роллє є надбанням двох культур -української і польської. У XIX столітті прогресивний лікар, вчений тасуспільний діяч Йосип Роллє був дуже відомим не тільки на Поділлі, в Росії, але й у країнах Західної Європи, однак, його праці з історії медицини, гігієни і санітарії, психіатрії, народної медицини недостатньо висвітлені в періодичній пресі [2; 5]. Можна назвати лише декілька праць, які розглядають окремі аспекти та загальні риси цієї теми у таких дослідників як - зокрема, Антонович [1], С. Баженова [2], О. Головко [6], Л.Г. Лекарєв, К.Г. Любецька, Є. Мазурик [9], B.C. Прокопчук, Ю.Й. Сіцінський, В.Н. Яворовський [16] та деякі ін.
   Мета даної статті полягає в розкритті внеску Й.Й. Роллє у процес дослідження, збереження та зміцнення психічного здоров'я населення Поділля у кінці XIX - на початку XX століття.
   Народився Й.Й. Роллє у 1830 р. на хуторі Генріхівна Могилівського повіту Подільської губернії. Початкову освіту одержав вдома. Навчання продовжив у Немирівській гімназії, а після у Київському університеті св. Володимира на медичному факультеті. На завершальному етапі навчання Й.Й. Роллє майже рік стажувався фельдшером у київських шпиталях, головним чином у закладах для душевнохворих [2; 4]. Ця практика визначила назавжди його наукову спеціальність і професію лікаря-психіатра. Для вдосконалення свого фаху проходив практику у кращих клініках країн Західної Європи. З 1858 року Й.Й. Роллє перебував у містечку Зонненштайні під Дрезденом, де проходив стажування в закладах для психічнохворих, ставив експерименти та досліди в контексті підготовки дисертаційної роботи “Психічні захворювання”, переймав досвід німецьких лікарів. [2, с 57-65; 17]. Вивчав практику лікарів Парижу, зокрема, відомого вченого-психіатра і лікаря Жана Мартіна Шарко та працював у національній бібліотеці Франції. Завершивши написання дисертації, на матеріалах власної практики на Поділлі, зарубіжних клінік та новітніх європейських здобутків лікування, успішно захистився. Отримавши науковий ступінь доктора медицини Й.Й. Роллє, водночас, обирається членом-кореспондентом Польської академії наук у Кракові, почесним членом товариства лікарів Києва, Вільнюса, Парижа і Варшави. Адміністрація медичного факультету Варшавського університету запропонувала Й.Й. Роллє кафедру психіатрії, але він відмовився і у 1861 р. оселився в Кам'янці-Подільському й став працювати лікарем із практикою [2; 9].
   Й.Й. Роллє, як лікар-психіатр за фахом, був дуже знаменитим серед народу, постійно стикаючись з хворобами, бідністю і горем, робить усе можливе для поліпшення стану охорони здоров'я людей. Така стурбованість про стан побуту і жахливі санітарно-гігієнічні умови життя та праці насамперед міської бідноти і селян, ремісників і робітників України й, зокрема, Поділля сформувала в Й.Й. Роллє сталу й активну громадсько-політичну позицію, якої він діяльно притримувався до кінця своїх днів [3; 16]. Він написав понад 300 наукових праць російською і переважно польською мовами, в яких висвітлював найактуальніші питання медицини, психіатрії, історії медицини, соціальної гігієни на Поділлі. З-поміж них, насамперед, мають цінність: “Матеріали до медико-топографічного опису Подільської губернії (1865), “Психічні захворювання” (1863), “Нариси гігієни Подільської губернії (1866, 1869), “Больницы, здравоохранение, повсеместно распространенные заболевания в давнем Подольском воеводстве с начала XV века”, “Становлення медицини і епідемічні хвороби в давньому Подільському воєводстві” (1872), “Матеріалах до топографії і лікарської статистики” (1865), “Про міську проституцію на Поділлі”, “Кам'янець: плани і вулиці, канали і стоки” (у співавторстві з О. Кремером), “Про освітлення Кам'янця і його приватних помешкань”, “Про кладовища та будинки для зберігання покійників”, “Про релігійні обряди і їх вплив на здоров'я” та ін [2; 7; 8]. Й.Й. Роллє повністю віддавався своїй основній професії - медицині, психіатрії, жваво цікавився іншими сторонами місцевого суспільного життя, боляче сприймав негаразди і біди громадян та друзів й чим міг, тим допомагав [2; 9].
   Засвідчимо, що історико-медичні, санітарно-гігієнічні та статистичні праці початкового періоду творчості Й.Й. Роллє 60-х - початку 70-х років XIX ст. залишили помітний слід у вивченні Подільської землі. Доктор Й.Й. Роллє, як спеціаліст з соціальної гігієни і просвітник, головну увагу впродовж 60-х - на початку 90-х років XIX ст. зосереджував на з'ясуванні дійсного стану санітарії та гігієни на Поділлі, вивченні його позитивного і негативного впливу на зростання захворюваності, смертності, на демографічні процеси, на соціально-економічне життя населення краю й на розробку дієвих заходів, рекомендацій і методів пропаганди по формуванню і підвищенню загальної й медичної культури усіх мешканців регіону [10; 12].
   Перший серйозний протест проти гнітючого санітарно-гігієнічного становища, поширення венеричних та інших інфекційних хвороб, важких і небезпечних для здоров'я умов життя і праці насамперед селян, робітників і ремісників Поділля, який набрав розголосу за межами Російської імперії, Й.Й. Роллє висловив мовою статистики і конкретних фактів у своїх книгах, наукових розробках, оприлюднених спочатку в польських видавництвах і часописах, а згодом і в російських [2]. До таких праць Й.Й. Роллє, які за своїм характером були не стільки науково-дослідницькими, скільки пізнавальними, профілактичними і роз'яснювальними (просвітницькими), варто віднести польськомовні статті, що викривають існуючу тоді проституцію і похідні від неї венеричні хвороби, як соціальне зло і свідчення низької гігієнічної культури, а саме: “Матеріали до історії проституції і судової медицини XVII і XVIII ст.” (1862), “Про міську проституцію на Поділлі” (1865), “Про проституцію в селах на Поділлі” (1869), “Нотатки до історії хвороб венеричних у Польщі” (1864) та ін. У цих статтях автор виступає також як історик медицини і тому викладає нинішній стан проблеми у порівнянні з минулими століттями, так би мовити, в розрізі часу, що особливо цікаво для її зрозуміння, співставлення й формуванні невтішних для офіційної влади висновків [3; 12].
   Працювавши лікарем-інспектором цукрових заводів Подільської губернії, Й.Й. Роллє приділяв велику увагу поліпшенню здоров'я робітників, яку фізичному, такі психологічному плані. Проаналізувавши захворюваність серед робітників, він прийшов до висновку, що головною причиною її є соціальні недоліки. Підвищена температура, в умовах якої робітник перебував протягом 12 годин щоденно, жахливе відношення до нього, шкідливо діяло на його здоров'я [1; 6]. В одному із розділів своєї праці Й.Й. Роллє запитував, яку ж винагороду отримував робітник від цукрозаводчиків за 12-годинну працю, і тут же відповідав: “.. .декілька стопок горілки на добу, харчі, що складалися з юшки, туди хіба що випадково потрапляв шматок м'яса, та з пісної, тухлої каші. Пси у поміщиків і заводчиків отримують здоровіші харчі та краще відношення, ніж робітники цукрового заводу. Казарми, де жили робітники були барлогами, - обідрані, брудні кімнати з нарами, вкритими соломою” [2, 46-48]. Він рекомендував влаштувати для робітників окрему їдальню, виступав за медичний огляд робітників, звертався до почуття справедливості та душевності у заводчиків до працюючих [6].
   Й.Й. Роллє сприяв популяризації серед населення здорового способу життя, загальної особистої гігієни, викорінення невігластва й забобонів, різних видів шарлатанства у справі охорони здоров'я, шляхів лікування та ін. Прикладом може слугувати конкретна його публічна діяльність на ниві поширення серед населення належних санітарно-гігієнічних і медичних знань. Зокрема, Й.Й. Роллє часто запрошували у навчальні заклади Кам'янця-Подільського для читання дисциплін з санітарії та гігієни, де зарекомендував себе авторитетним педагогом, лектором і вихователем учнівської молоді. В основному Й.Й. Роллє викладав у міських чоловічій та жіночій гімназіях. 1879 року Й.Й. Роллє було запрошено прочитати курс лекцій з гігієни в місцевій Подільській православній духовній семінарії. У 1880 році вони вийшли окремою книгою під назвою “Популярная гигиена. Курс лекций прочитаный в православной духовной семинарии” й, таким чином, були поширені для всієї громадськості, стали методичним посібником для культурно-освітніх і медичних закладів не тільки Поділля [11; 13].
   Всього Й.Й. Роллє прочитав семінаристам шість лекцій, які вражають обширністю і ґрунтовністю систематизованого фактичного матеріалу з медичного, соціально-економічного, природничого, побутового і культурного життя населення Поділля в контексті проблем охорони здоров'я. У вступі до своїх лекцій Й.Й. Роллє зазначив: “Гігієна - це мистецтво поставити здорову чи хвору людину, яка мешкає одиноко чи в суспільстві, в найсприятливіші умови для правильного фізичного, інтелектуального та морального розвитку...” [13, 3].
   Курс своїх лекцій Й.Й. Роллє розпочав з розгляду значення атмосферного тиску і чистого повітря в житті людини. Зокрема, він наголошував: “Для людини дуже важливе чисте повітря, бо яке повітря, така кров”. Далі, для прикладу, лектор описав житла подільських селян, “де віконця завжди наглухо забиті, брудні, пропускають мало світла, а інколи не пропускають його зовсім. У такій хатині живе 5-7 чоловік, в сусідніх сінях - тварини, кури, свині. Стеля низька, духота нестерпна... Надзвичайно важко в такій атмосфері живеться дітям, котрі при першій епідемічній хворобі стають її жертвами”. Тому він закликав майбутніх священиків пояснювати своїм парафіянам, щоб вони мали в своїх хатах віконні кватирки, які б щодня відчинялися, що необхідно готувати їжу в спеціальній кімнаті, з котрої не поширювався б по домівці шкідливий чад, що викликає головний біль, небезпечні приливи крові до мозку і часто - смерть [13, 5-15].
   Наступна лекція була присвячена впливу світла на людський організм. Й.Й. Роллє пояснював слухачам, що світло, як і чисте повітря, складає неодмінну умову нормального життя - без якого розвиток його уповільнюється і якщо у селянській хаті замало денного світла, то діти повинні бути на сонці та свіжому повітрі якнайдовше. Також, він подавав результати досліджень відносно різних кольорів світла: “...Різниця ця настільки має вплив на організм, що деякі з вчених (Ponza) лікують з великим успіхом душевнохворих, оточуючи середовище блакитним кольором (стіни, кімнати, вікна, одежу. Доведено, що: 1) фіолетовий колір, сприяє розвитку організму, після нього перше місце у цьому відношенні займає блакитний, потім жовтий і білий; 2) червоний та зелений діє негативно; 3) темний - затримує чи сповільнює розвиток)” [13, 16-20].
   У третій лекції, присвяченій особливостям клімату Поділля, Й.Й. Роллє відзначав, що за природними умовами цей край аналогічний європейським курортам. Але, наголошував, що як висока, так і низька температура перешкоджає нормальному розвитку організму: “Висока атмосферна теплота розвиває роздратованість, так званий нервовий темперамент... Помірний чи недовготривалий холод можна назвати збуджуючим мотором, так як він викликає потребу руху, організм намагається протидіяти зовнішньому середовищу, це так званий сангвінічний темперамент: комбінація швидка, воля тверда, сила та рух могутні. Довготривалий холод заспокоює. Холод, як і теплота діють не завжди однаково, що залежить від віку суб'єкта, стану збудження чи спокою, сну чи активності, від морального чи інтелектуального настрою, так, наприклад, деякі душевнохворі бувають нечутливі до холоду”. Й.Й. Роллє подає приклади залежності впливу природних умов на життєдіяльність відомих діячів, а саме: “Північний народ більше відрізняється на ниві природних наук, математики, а менше на ниві мистецтва: в Англії їдемо навчатися мануфактурі та промисловості, в Італію - живопису і скульптурі. Поети - Пушкін, Лєрмонтов, Жуковський, Некрасов складають славу Росії, народилися чи в південній, чи в середній її смузі; на далекому півночі тільки один Ломоносов, який став відомим, але це більше мислитель філософ, ніж поет” [13, 23-30].
   Четверту та п'яту лекцію Й.Й. Роллє присвятив атмосферним опадам. Зі метеорологічних спостережень, лектор, зосередив увагу на блискавках. Зазначаючи, що повітряна електрика впливає на нервову систему і викликає деякі хвороби, такі як істерику, іпохондрію, меланхолічний настрій. Й.Й. Роллє, наголошував на необхідності вивчення умов, у яких проживає подільський народ, для запобігання, що шкодить і засвоєнню, що корисно. Також, головну увагу Й.Й. Роллє в лекціях звернув на вдосконалення особистої гігієни людей, на регулярне обмивання водою, на необхідність масового спорудження лазень, особливо парових, як фактору зміцнення здоров'я і боротьби з різними хворобами [13, 32-54].
   Шоста лекція Й.Й. Роллє курсу “Популярної гігієни” найбільш вартісною для історичної науки та краєзнавства. В ній подано повну характеристику Подільської губернії [13, 55-60].
   Таким чином, у короткому курсі “Популярної гігієни” Й.Й. Роллє, викладено для сприйняття важливий матеріал. З одного боку, - це унікальна статистика, яка охоплює всі сторони життя Поділля: соціально-економічного, природничого та екологічного стану, а з іншого, - ці лекції сприяли підвищенню загальної санітарно-гігієнічної, психологічної та медичної культури населення краю, що були направленні на полегшення життя людей Подільської губернії. Й.Й. Роллє скеровував свої зусилля на духовний розвиток особистості, пропонуючи громаді розглядати цей розвиток через освіченість. Він стверджував, що саме через освіченість людина відкриває і перетворює світ, реалізує власний духовний потенціал [2; 15].
   Іншим напрямком просвітницько-наукової діяльності Й.Й. Роллє були його періодичні виступи перед громадськістю Кам'янця-Подільського, а іноді в інших містах губернії з публічними, як тоді іменувались, народними лекціями, в першу чергу з санітарії, гігієни та організації здорового сімейного і громадського способу життя. Просвітницькі лекції за своїм змістом доповнювали його навчальний курс “Популярна гігієна”, але були більш пристосовані до широкої аудиторії слухачів. Результати психогігієнічних досліджень Й.Й. Роллє дієво використовувалися впродовж другої половини XIX - початку XX століття для публічних лекцій та написання популярних статей для місцевої преси (“Подольских губернских ведомостей”, “Подольских епархиальных ведомостей” й ін.), бралися до уваги при розробці програм, інструкцій різного роду санітарних інспекцій та діяльності комісій на виробництві, впроваджувалися в навчальний процес освітніх закладів регіону. Влада змушена була реагувати на виявлені недоліки, критичні зауваження й рекомендації Й.Й. Роллє і видавати відповідні циркуляри та розпорядження щодо поліпшення гігієни і санітарії та медичного обслуговування мешканців Поділля [7; 9].
   Йосип Роллє був один з організаторів створення Товариства подільських лікарів. Це товариство відігравало роль центру передових медичних фахівців Південно-Західної Росії, яке ставило за мету вивчення у медичному відношенні місцевості губернії, з тим щоб “підняти рівень суспільного здоров'я і суспільної гігієни, проводити аналіз хвороб, вивчати статистичні дані про захворюваність і смертність, впроваджувати нові методи лікування та допомоги населенню Поділля” [6; 12]. Й.Й. Роллє, як секретар Подільського Товариства лікарів, займався веденням протоколів засідань, які видавав окремими книгами і збірками в медичних журналах Варшави і Петербурга, вів ділове листування з науковими товариствами лікарів Парижа, Москви, Петербурга. Він, обмінюючись та отримуючи досвід інших країн, організовував допомогу населенню Подільської губернії. А саме, разом з прогресивними лікарями міста Й.Й. Роллє сприяв побудові безплатної поліклініки для бідних людей. Неодмінним його завідуючим був Й.Й. Роллє. Він утримував заклад власним і коштом друзів - меценатів, забезпечив його необхідним обладнанням, безкоштовним медичним обслуговуванням, ліками і харчуванням хворих. Організував курси повивальниць (акушерок). Для налагодження роботи цих курсів Й.Й. Роллє організував збір коштів, набір слухачів, викладав тут санітарію і гігієну, залучав до ведення занять самих досвідчених медиків міського шпиталю. З роками курси акушерок перетворилися у своєрідний державний медичний заклад, який значно підвищив культуру медичного обслуговування породіль і зменшив смертність дітей при пологах та догляді до одного року на Поділлі [3; 10].
   Товариство подільських лікарів проводило в середньому 20-25 засідань щорічно, які ретельно протоколювались його секретарем Й.Й. Роллє. На зібраннях, а також на засіданнях санітарно-гігієнічної, медико-топографічної та інших комісій Товариства розглядалися питання про розвиток медичної науки, особливості хвороб, котрі були найбільш поширеними на терені Поділля, стан суспільного здоров'я і гігієни, шляхи поліпшення медичного і санітарного обслуговування місцевого населення, обговорювалися і рекомендувалися до видання наукові і науково-популярні праці та реферати. Займалися організацією допомоги психічнохворим, а саме відкриття відділення для душевнохворих у Кам'янці-Подільському, сприяли гуманному їх утриманню й реабілітації при поверненні до громадської та продуктивної діяльності, проводили роз'яснювальні бесіди у колах їх родин [2; 5]. Вивчалися соціальні засади санітарно-гігієнічного стану в регіоні, умови побуту і праці на виробництвах трудового люду, поширення в його середовищі епідемій й інфекційних захворювань. Товариством здійснювались практичні, профілактичні і проводились роз'яснювальні роботи для загального піднесення гігієнічної та медичної культури мешканців краю. При цьому Й.Й. Роллє доводилося не тільки готувати наукові і популярні книги та статті, виступати з публічними лекціями перед жителями Кам'янця-Подільського й інших міст, але й писати об'єктивні звіти, рапорти і донесення чиновникам, критикувати в них жахливі існуючі порядки та винуватців безпросвітницького життя трудових верств населення [8; 10].
   Отже, підсумовуючи вище наведені факти, слід зазначити, що науково-громадська та просвітницька діяльність Й.Й. Роллє, як талановитого науковця, лікаря-психіатра, викладача сприяла покращенню стану охорони здоров'я, психогігієнічної і медичної культури населення Поділля й розвитку духовності особистості. Займаючись проблемами минувшини Польщі, України, в тому числі Поділля, вивченням санітарно-гігієнічного стану Поділля в різні часи, Й.Й. Роллє виступив у ролі одного з фундаторів наукового фаху з психогігієни, як науки. Створені ж ним праці з практичної медицини, санітарії та гігієни, статистичні довідники, навчальні лекційні курси й сьогодні слугують базою для вивчення набутого Й.Й. Роллє досвіду, наслідування й використання, а також важливим джерелом для дослідження історії України, в тому числі Поділля другої половини XIX - початку XX століття.

ЛІТЕРАТУРА

1. Антонович В.Б. Иосиф Иосифович Ролле (Некролог) // Киев, старина 1894. - №2. - С. 305-310.
2. Баженова СЕ. Юзеф Антоній Роллє: життя, діяльність, творчість. //Вид. 2.- К.-П., 2002. - 178 с
3. Баженова СЕ. Й. Роллє і товариство Подільських лікарів //Поділля і Південно-Східна Волинь в роки визвольної війни українського народу середини XVII ст.: Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. - Стара Синява: Поділля, 1998. - С 270-273.
4. Вініковецький С.Я., Воловик В.П. Ролле Антоній Йосип // Радянська енциклопедія історії України. - К., 1972. - Т. 4.
5. Вчені Поділля Фундаментальні наукові праці: Матеріали Республіканської науково-практичної конференції, присвяченої 55-річчю визволення України від фашистських загарбників. Під заг. ред.: Шалімов 0.0., Мороз В.М. - Хмельницький - Вінниця. - “Поділля”, 1999. - 351 с -Ч. 1.
6. Головко В.О. Академік Йосип Роллє лікар соціал-гігієніст// Актуальні питання медицини: Матеріали республіканської науково-практичної конференції. - Хмельницький, 1998.
7. Головко О.Ф. Медицина Поділля (кінець XVIII - початок XX ст.). - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2007. - 236 с
8. Мазурик Є.В. Нариси про минуле і сьогодення медицини Кам'янця-Подільського і Хмельниччини. - Кам'янець-Подільський: Абетка. - 1999. - 284 с
9. Мазурик Е.В. Общество подольских врачей и его роль в развитии общественной медицины в Юго-Западной России // Сов. Здравоохранение. -1973.- № 11. - С. 74-75.
10. Протоколы заседаний Общества подольских врачей за 1881-1882 гг. Подготовил и издал д-р И. Ролле. - Каменец-Подольск, 1883. - 136 с.
11. Психологический словарь. Под ред. Войтка В.И. - К.: Вища школа, 1982. - 216 с.
12. Ролле Й. Гигиенические очерки Подольской губернии /Друды Подольского губернского статистического комитета. - Каменец-Подольск, 1869. - 64 с.
13. Ролле И. Популярная гигиена. Курс лекции прочитанных в Подольской духовной семинарии // ПЕВ. - 1879. - № 10-20; Окр. відб. Каменец-Подольск, 1880. - 60 с.
14. Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття: Навч. посібник. - К., 1995. - 614 с.
15. Сікорський І. Задачі нервово-психічної гігієни і профілактики. -К., 1907. - С. 3-4.
16. Яворовський Н.И. Воспоминания о Иосифе Иосифовиче Ролле //Труды Подольского церк. историко-археолог. общества. - Вып. X. -К-П., 1904. - 509 с.
17. Rolle J.A. Choroby umysiowe //Notatki. - Petersburg, 1863. - С. 1-2.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com