www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Способи корекції психофізіологічного стану людини методом активізації сенсорних систем
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Способи корекції психофізіологічного стану людини методом активізації сенсорних систем

С.І. Лазуренко

СПОСОБИ КОРЕКЦІЇ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ МЕТОДОМ АКТИВІЗАЦІЇ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ

   В статті розглядаються дослідження, яки спрямовані на пошук шляхів підтримки і корекції психофізіологічного стану людини. Пропонується досить оригінальна методика - фізичний вплив на сенсорну систему через її біологічно активний елемент хвилями резонансних коливань.
   Об'єктивними методиками встановлено покращення психічних функцій, а також функціонування органів і систем організму.
   Ключові слова: корекція психофізіологічного стану, активізація сенсорної системи, біологічно активний елемент, установка.
   Успішність того чи іншого виду діяльності (навчальної, трудової) в багато чому залежить від психофізіологічного стану людини. Підтримка потрібного стану, або корекція порушень можлива різними способами, в тому числі і впливом на ті чи інші органи та системи організму через біологічно активну точку (БАТ); далі - “біологічно активний елемент сенсорної системи”. Відомо декілька засобів впливу: акупресура, акупунктура, лазеропунктура та ін. В даної роботі буде розглянуто принципово інший підхід: вплив електромагнітного проміння вкрай високої частоти низької інтенсивності (ЕМП ВВЧ НІ); далі - “фізичний вплив хвилями резонансних коливань”.
   Об'єкт дослідження - сенсорна та біологічна системи людини.
   Предмет дослідження - біологічно активний елемент сенсорної системи (біологічно активна точка - БАТ), фізичний вплив та ефект післядії на нього.
   Мета - вивчити способи корекції психофізіологічного стану методом активізації сенсорних систем людини фізичним впливом хвилями резонансних коливань.
   Завдання: 1. Теоретично обґрунтувати можливості корекції психофізіологічного стану методом активізації сенсорних систем. 2. Експериментально апробувати метод активізації сенсорних систем для корекції психофізіологічного стану - відновлення працездатності -практично здорових молодих людей. 3. Систематизувати факти фізичного впливу хвилями резонансних коливань на психофізіологічний стан людини.
   Гіпотеза дослідження: передбачалось, що існує можливість змінювати стан сенсорних і біологічних систем: фізичним впливом на сенсорну систему - через її біологічно активний елемент. її стан може змінюватися, якщо утворюється резонанс природний людини і коливаннями, що задаються хвилями фізичного впливу; резонанс сенсорної системи, викликаний коливаннями фізичних хвиль, вносить корекції у психофізіологічну сферу, відновлює працездатність практично здорової людини; утворена установка на відновлення працездатності, з плином часу виявляється без застосування фізичного впливу.
   Навчальна діяльність характерна чергуванням різних організаційних і методичних форм ( в тому числі і самостійної роботою, яка виконується також і в нічний час). Це в багато чому визначає відповідний психофізіологічний стан забезпечення діяльності студентів. Так, для лекції більш актуальні сенсорно-перцептивна і сенсомоторная сфера.
   Для індивідуальної і групової форми навчання більш актуальні пам'ять, мислення, здібність до діалогу з викладачем в умовах підвищеної уваги інших членів академічної групи та ін. Виходячи з положення “організм - одне ціле” немає сумнівів в тому, що вказані психічні функції здатні оптимально протікати у відповідності з функціями фізіологічними, які забезпечують енергетичну, регуляторну та інші сторони життєдіяльності людини.
   Висока напруженість життєдіяльності, стан середовища та інші негативні фактори потребує інтенсивних розробок оздоровчої та профілактичної спрямованості, а також впровадження в практику. В повному обсязі це стосується і студентської молоді. З однієї сторони студентів прийнято називати “практично здоровими молодими людьми”. З іншої сторони специфіка життєдіяльності студентів включає в себе і додаткове напруження в види початкового етапу життєвої самостійності (освоєння вміння аналізувати нові ситуації та приймати відповідні рішення), виконання комплексу вимог поведінки в новому колективі (академічна група, проживання в умовах гуртожитку), відсутність ясної перспективи майбутнього працевлаштування та інше. Таки фактори, супутні процесам адаптації, порушують психофізіологічну сферу людини і могуть створювати основу можливих майбутніх органічних (патологічних) змін в організмі.
   Необхідно відмітити, що багате що з арсеналу оздоровчих заходів (гігієнічні та медичні процедури, різні форми рухової активності) мають досить велику варіативність наслідків впливу на органи та системи організму людини. Тому, без сумнівів, актуальні розробки методик з можливістю точно спрямованого впливу на відповідні органи та системи організму.
   Таким вимогам відповідає досить оригінальний метод - активізація сенсорних систем за допомогою фізичного впливу хвиль резонансних коливань (медичний термін - “мікрохвильова резонансна терапія”). Дослідження фундаментальних та прикладних аспектів взаємодії електромагнітних променів, що мають низку інтенсивність міліметрового діапазону з організмом людини дало можливість розробити і впровадити нову методику діагностики, профілактики, та лікування цілого ряду захворювань, а також підвищення адаптаційних можливостей організму (Е.А. Андреев, СП. Ситько, Л.В. Свешникова, 1989).
   Вибіркові дослідження показали, що даний метод ефективний не тільки в лікувальних цілях, а також може виступати як засіб корекції психофізіологічної сфери людини. Теоретичною основою даного положення може виступати один з основних принципів дії хвиль резонансних коливань - фізичний вплив вирішальним образом залежить від вихідного стану організму, інакше говорячи, має прояв в тому разі, коли є функціональні порушення тих чи інших органів та систем організму.
   Враховуючі одне з принципових положень метода активізації сенсорних систем ( фізичний вплив залежить від даного стану організму), а також відповідно цілі роботи та реальним можливостям автора був створений комплекс методів діагностики психологічного та психофізіологічного стану:
   - спостереження і бесіди;
   - коректурна проба (бланкова методика - таблиця з кільцями Ландольта, яка уявляє собою набір кілець, яки утворюють квадрат (32x32 знака) і яки мають розриви з різної орієнтацією (Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов, 1989);
   - апаратурна методика “Риодораку” (сучасний аналог - “Накатани-тест”). Коректурна проба уявляє собою класичну методику для вивчення рівня концентрації і стійкості уваги - однієї з основних психічних функцій, яки мають велике значення в навчальної діяльності. Суттєво пізніш дана методика стала розглядатися як своєрідна модель операторської діяльності. З інших позицій всі операції, яки робляться при дослідженні даної методикою, трактуються як фрагмент психомоторної діяльності, де поєднаються чуттєві елементи та виконавчий (руховий) акт. Використання цієї методики дає можливість фіксувати як мінімум п'яти показників: обсяг переробленої інформації, кількості помилкових дії, індексу точності (інтегрованого показника), темпу психомоторної діяльності і показника переключення. Одноразово могуть проходити обстеження декілька чоловік. Для виявлення динаміки фіксуються результати психомоторної діяльності за кожну хвилину (всього бажано відводити на операції з таблицею 32x32 знака 3 хвилини. Методика інформативна та досить надійна в подібного роду дослідженнях (С.И. Лазуренко, 1989; 1990).
   Для вивчення стану органів та систем організму був використаний метод “Риодораку” (сучасний аналог - “Накатані-тест”), який міститься в виявленні електричної шкіряної опірності з комплексу біологічно активних елементів (точок). Серію біологічно активних елементів, де електропровідність вище, чим у областях, що знаходяться поруч, вперше знайшов Накатані у 1950 році. Виділеному меридіану була надана назва “Ріодораку” - лінії доброї електропровідності.
   При дослідженні виявляється електрична шкіряна опірність з 12 симетричних меридіанів (всього 24 біологічно активних елементів. Для реєстрації електричної шкіряної опірності був застосований прлад “Рефлекс” (можливо використання аналогів). Кожна пара біологічно активних елементів (зліва і справа) достатньо достовірно відображає стан тих органів і систем організму, яки вони представляють на шкіряному покрові. Даним методом досліджується стан: дихальної системи, судинної системи, серця, імунної системи, товстого кишечнику, підшлункової залізі, печінки, нирок, січе-статевої системи, жовчного міхура, шлунку.
   Вищеописані методи складають достатньо інформативну експрес - методику діагностики психологічного і психофізіологічного стану людини.
   Як відмічалося раниш, метод активізації сенсорних систем хвилями резонансних коливань інтенсивно розробляється і використовується в лікувальних цілях. Діапазон його використання дуже великий: від зняття больового синдрому до лікування таких тяжких захворювань, виразкова хвороба шлунку та 12- палої кішки, некроз головки стегнової кістки, дитячий церебральний параліч, бронхіальна астма тощо.
   Для практичної реалізації метода активізації сенсорних систем хвилями резонансних коливань необхідно знати і виконувати відповідні вимоги. Комплекс умов і вимог складають:
   - метод базується на можливості настройки джерела (генератора) електромагнітного поля на індивідуальне ЕМП людини. Діапазон полів достатньо великий: від 54 до 63 Ггц (гегогерц);
   - електромагнітне поле формується промінням вкрай високої частоти яка має низку інтенсивність (ЕМП ВВЧ НІ);
   - в якості джерела електромагнітного поля був використаний (в даному випадку) генератор Г4-142 серійного промислового виробництва;
   - пошук резонансних коливань виконується контактом генератора і людини тільки через відповідний біологічно активний елемент. Таким же чином виконується і саме вплив;
   - контакт між людиною і джерелом ЕМП виконується за допомогою тефлонового хвилеводу, який з'єднує місце, з якого виходить електромагнітне проміння, і відповідний біологічно активний елемент;
   - найбільш важким та відповідальним в даному методі є підбір індивідуальних резонансних коливань. Ця процедура заснована на показниках сенсорної індикації. Частиш результат пошуку людиною суб'єктивно сприймається як спонтанне скорочення деяких м'язових волокон в області біологічно активного елемента сенсорної системи, з яким контактує тефлоновий хвилевід, а також інших чуттєвих проявах: “щось переливається”, “наливаються пальці, лікоть”, “повзають мурахи під шкірою, або на шкірі вуха”. Останній признак резонансу між природним людини і коливаннями хвиль фізичного впливу проявлявся частіше всього;
   - вплив здійснюється через відповідний біологічно активний елемент сенсорної системи, частиш, яку нашому разі, “хє-гу” (загально зміцнювальна, симетрична біологічно активна точка, яка знаходиться на основі великого та показового пальців кисті рук);
   - під час пошуку резонансних коливань, а також під час процедури людина повинна бути в позі максимально повного м'язового розслаблення - сидячі в зручному кріслі з відкинутої спинкою або лежачі на спіні. Це дає можливість виконання більш тонкої сенсорної індикації при пошуку резонансної частоти і сприяє самої процедурі “зарядки”. З цієї ж метою людині потрібно лежати з закритими очами.

Рис. 1

   Так, результати обстеження за допомогою коректурної проби показують, що вже один сеанс допоможе збільшити об'єм переробленої інформації, зменшити число помилкових дій і, відповідно, збільшує інтегрований показник - індекс точності. Типологія кривої зміни індексу точності відображена на рис. 1.
   Слід відмітити, що коректурна проба дає можливість задавати людині, яка досліджується, велику кількість необхідних умов.
   Якісна сторона операторської діяльності зв'язана зі зміною темпу психомоторної дії. Як правило, вже після одного сеансу активізації сенсорної системи швидші здійснюється комплекс психомоторних актів (стежити, відділяти, звіряти, приймати рішення і самий руховий акт). Типологія кривої темпу психомоторного акту відображена на рис. 2.
   Як відмічалось, фізичний вплив хвилями резонансних коливань має дуже великі можливості в медичної сфері і використовується при лікуванні багатьох нозологічних форм. Однак і практично здорові молоді люди потребують допомоги щодо підтримки оптимальної дії органів і систем організму - збереження та відновлювання працездатності. Вже одноразові процедури дають можливість здійснювати потрібну корекцію психофізіологічної сфери, відновлювати працездатність, що, також може бути актуальним при необхідності формування смислових і моторних установок у рухової діяльності людини.

Рис. 2

   Фізичний вплив хвилями резонансних коливань, як метод активізації сенсорної системи також дає можливість з успіхом здійснювати корекцію фізіологічних функції організму практично здорових молодих людей. Результати, яки були одержані за допомогою метода діагностики “Накатані - тест”, показують збільшення електропровідності в правих парних меридіанах (слід відмітити три умови: процедура була разовою; вплив здійснювався на біологічно активний елемент “хе-гу” -загально зміцнювальну, симетричну біологічно активну точку, яка знаходиться на основі великого та вказівного пальців правої кисті.). Повторна діагностика проводилась протягом 8-10 хвилин після закінчення сеансу.
   Збільшення зафіксовано по меридіанам печінки, підшлункової залізі, селезінки, нирок, жовчного міхура, сечового міхура. Особливо слід відмітити позитивний вплив хвилями резонансних коливань на відновлення функції підшлункової залізі, тому що цій орган у практично здорових молодих людей першім відгукається на підвищення психофізіологічної напруги навчальної діяльності.
   За цим, а також за іншими показниками (результатам спостереження і бесід зі студентами) можна стверджувати, що активізація сенсорних систем хвилями резонансних коливань не тільки підвищує здатність організму протидіяти факторам, яки приводять до стресу, але також відновлює працездатність людини.
   Слід також відмітити, що даний метод також суттєво підвищує тонічну активність м'язової системи, як основу формування моторних установок в рухових діях. Однак цій розділ досить об'ємний, без сумніву викликає значний інтерес і заслуговує окремого висвітлення.
   Слабка, як правило, організація побутової сторони життєдіяльності студентів (особливо це стосується якості і ритмічності прийому їжі) порушує функції печінки і жовчного міхура. Після разової процедури МРТ суттєво зростає електропровідність меридіанів печінки і жовчного міхура, що випереджає поліпшення функції вказаних органів.
   Результати спостережень і бесід зі студентами після разового сеансу фізичного впливу на біологічно активний елемент сенсорної системи показують, що суб'єктивні почуття свого психофізіологічного стану зміщуються в позитивну сторону: покращується самопочуття, підвищується активність і настрій, появляється почуття впевненості тощо. Таки зміни у психічної сфері відповідають признакам відновлення працездатності.
   Висновки: дослідження показали, що корекцію психофізіологічної сфери, утворення установки на відновлювання працездатності у практично здорових молодих людей можна здійснювати вже одноразовим сеансом, тривалістю до 15 хвилин. Позитивна післядія відмічалась від 2-х до 7-мі днів. Такий результат можна вважати як установку на відновлення працездатності вже без застосування фізичного впливу; корекція психофізіологічного стану здійснюється впливом (за результатами наших досліджень) на загально зміцнювальний біологічно активний елемент “хе-гу”; сеанси активізації сенсорної системи, в разі неодноразового впливу (до 10 сеансів за 2 тижня), слід здійснювати в один і той же час доби, тому що дослідження показали, що в відповідності від специфіки діяльності формується динаміка працездатності на протязі доби.
   Таким чином, систематизація результатів експериментальних досліджень активізації сенсорної системи фізичним впливом хвилями резонансного коливання дає змогу стверджувати, що описаний метод є ефективним способом корекції психофізіологічного стану, утворення установки на відновлення працездатності практично здорових людей.

ЛІТЕРАТУРА

1. Андреев Е.А., Ситько СП., Свешникова Л.В. Об эффективности научных исследований при их организации в форме временного коллектива // Фундаментальные и прикладные аспекты применения миллиметрового излучения в медицине. - К., 1989. - С.11-12.
2. Бурлачук Л.Ф., Морозов СМ. Словарь-справочник по психологической диагностике. - К.: Наукова думка, 1989. - 200 с.
3. Жуковський В.Д., Биняшевский Э.В. Микроволновая резонансная терапия (МРТ) - принципиально новый подход к восстановлению функций организма // Фундаментальные и прикладные аспекты применения миллиметрового электромагнитного излучения в медицине. - К., 1989. -С.178-180.
4. Лазуренко СИ. Особенности проявления сенсорних и сенсомоторных актов при воздействии электромагнитных излучений крайне высокой частоты низкой интенсивности. // Фундаментальные и прикладные аспекты применения миллиметрового электромагнитного излучения в медицине. - К., 1989. - С.139-140.
5. Лазуренко СИ. Возможности коррекции психофизиологических функций организма методом МРТ. // Актуальные вопросы реабилитации в процессе профессиональной подготовки и практической деятельности в эпоху научно-технической революции. - Кировоград, 1990. - С. 34.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com