www.VuzLib.com

Головна arrow Інвестиції arrow Міжнародні конкурси (тендери)
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Міжнародні конкурси (тендери)

Міжнародні конкурси (тендери)

   Постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 841 затверджено "Положення про порядок організації та проведення міжнародних конкурсів (тендерів) на укладання контрактів на користування надрами".
   Метою проведення тендерів на укладення контрактів на користування надрами (далі — тендер) є залучення коштів іноземних і вітчизняних інвесторів для забезпечення ефективного та раціонального використання надр із застосуванням новітніх технологій і обладнання, створення вигідних для держави умов укладання контрактів на користування надрами з подальшим оформленням та одержанням спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами.
   Рішення про проведення тендеру приймає Кабінет Міністрів України за поданням Держкомгеології, погодженим з Мінекономіки, Мінокобозноки, Мінпраці (Комітетом по нагляду за охороною праці), відповідною місцевою державною адміністрацією, а також зацікавленими центральними органами виконавчої влади (залежно від виду корисних копалин).
   Залежно від способу проведення тендери можуть бути:
   — відкритими, в яких беруть участь претенденти всіх форм власності;
   — закритими, в яких беруть участь претенденти тільки за офіційним запрошенням замовника, які проводяться у разі виконання робіт особливої складності, що можуть бути виконані обмеженим колом користувачів надр, а також у разі проведення робіт на об'єктах закритого типу.
   У тендерах можуть брати участь як вітчизняні, так й іноземні юридичні та фізичні особи, які мають відповідну кваліфікацію, матеріально-технологічні та економічні можливості для користування надрами. Відповідність претендента цим вимогам визначається тендерним комітетом за оцінкою поданого ним пакету документів.
   Об'єктами тендерів на укладання контрактів на користування надрами можуть бути:
   — окремі ділянки надр, у тому числі континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України;
   — конкретні родовища, окремі їх поклади або частина родовища корисних копалин;
   — техногенні родовища корисних копалин;
   — об'єкти будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронения шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод.
   Проект контракту на користування надрами розробляється відповідно до законодавства України та вимог тендерної документації і повинен містити умови виконання робіт, визначених замовником, а також такі типові умови:
   — сторони і предмет контракту;
   — район проведення робіт;
   — терміни та поняття, які використовуються в контракті;
   — права учасників;
   — оператора (власник спеціального дозволу (ліцензії) або інша юридична особа, призначена його власником для проведення ліцензійної діяльності на об'єкті тендеру);
   — заміна оператора;
   — відповідальність учасників;
   — умови повернення площ, які надаватимуться переможцю тендеру і продовження терміну діяльності на об'єкті;
   — умови реалізації продукції;
   — застосування українського законодавства (оподаткування, нагляд і контроль, охорона навколишнього природного середовища, охорона надр та раціональне використання мінеральної сировини, припинення діяльності, право власності на геологічну інформацію тощо);
   — форс-мажорні обставини;
   — використання українського потенціалу, підготовка національних кадрів;
   — розв'язання спорів та арбітраж;
   — порядок проведення та фінансування ліквідаційних робіт на об'єкті користування надрами;
   — зобов'язання щодо конфіденційності;
   — інформування сторін контракту;
   — повноваження на підпис контракту;
   — адреси сторін.
   Додатки:
   — ситуаційний план з описом об'єкта користування надрами, зазначенням його площі та координат;
   — робоча програма та вартість її реалізації;
   — техніко-економічне обґрунтування;
   — перелік початкових інвестицій.
   Надання майна в оренду іноземним інвесторам здійснюється орендодавцями на підставі договорів оренди відповідно до чинного законодавства України.
   Питання орендних відносин в Україні регулюються Цивільним кодексом України, Законом України "Про оренду державного та комунального майна" та рядом інших нормативних актів.
   Відповідно до Закону України "Про оренду державного і комунального майна", орендарями можуть бути фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства. Законодавством України можуть визначатися особливості оренди державного майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com