www.VuzLib.com

Головна arrow Інвестиції arrow Поняття та особливості іноземного інвестування
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Поняття та особливості іноземного інвестування

Поняття та особливості іноземного інвестування

   Іноземні інвестиції — це всі види цінностей, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти підприємництва чи інші види діяльності для одержання прибутку чи досягнення соціального ефекту. Інвестування може здійснюватись іноземними інвесторами у вигляді іноземної валюти, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, цінних паперів, прав інтелектуальної власності та майнових прав, прав на господарську діяльність, платних послуг, в іншому вигляді, що не суперечить українському законодавству.
   До іноземних інвесторів належать: іноземні держави, юридичні особи, створені та правоздатні здійснювати інвестиції відповідно до законів країни свого місцезнаходження, а також іноземні фізичні особи або особи без громадянства за умови, що останні зареєстровані як підприємці в країні їх громадянства чи постійного місця проживання.
   Фактори, що визначають динаміку іноземних інвестицій:
   — внутрішня політична стабільність;
   — характер та темпи здійснення ринкових реформ;
   — стабільність економічного законодавства;
   — гарантії недоторканості приватної власності та закордонних вкладень;
   — сприятливі зовнішньоекономічні умови.
   Потреба в іноземних інвестиціях визначається:
   — надзвичайно низькою інвестиційною активністю власних товаровиробників та громадян (в умовах тривалої економічної кризи, стагнації виробництва, шаленої інфляції процес внутрішнього капіталовкладення останнім часом практично зупинився);
   — гострою необхідністю технічної та технологічної модернізації виробництва, всієї ринкової та соціальної інфраструктури шляхом імпорту сучасних технологій, машин та устаткування;
   — потребою впровадження в усі сфери господарювання нових методів управління та маркетингу.
   Існує кілька напрямків залучення іноземного капіталу в Україну. Найважливіші з них:
   — прямі підприємницькі інвестиції через різні форми інвестування;
   — портфельні інвестиції шляхом продажу іноземним резидентам цінних паперів;
   — кредити та позики (гранти) міжнародних фінансових інституцій, країн, державних установ тощо;
   — створення вільних економічних зон та точкових зон вільного підприємництва.
   Згідно з законодавством України, іноземні інвестори можуть здійснювати прямі реальні чи портфельні інвестиції у таких формах, як:
   — часткова участь іноземних інвесторів у підприємствах України;
   — створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам;
   — придбання діючих підприємств;
   — придбання рухомого та нерухомого майна;
   — участь у приватизації державного майна України.
   Гарантії захисту іноземних інвестицій в Україні:
   — у випадку зміни українського законодавства щодо іноземних інвестицій протягом 10 років для інвестора зберігаються умови, що діяли на момент його реєстрації;
   — іноземні інвестиції не підлягають націоналізації і не можуть бути реквізовані державними органами;
   — інвестори мають право на компенсацію збитків зі сторони держави;
   — інвестори мають право на вивіз своїх інвестицій в грошовій чи товарній формі в разі припинення інвестиційної діяльності;
   — держава гарантує реінвестування прибутку;
   — для збереження прибутків іноземні інвестори можуть мати поточні рахунки в банках України, вільно ними користуватись для придбання іноземних валют чи закупівлі товарів та їх вивозу.
   Діяльність іноземних інвесторів на території України регулюється ЗУ "Про іноземні інвестиції", ДКМ "Про режим іноземного інвестування", ЗУ "Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україну", ЗУ "Про правовий статус іноземців".
   Державна політика щодо залучення іноземного капіталу здійснюється Кабінетом Міністрів України спільно з НБУ та регулюється Верховною Радою України.
   Безпосереднім залученням іноземних інвестицій займаються такі державні інституції:
   — Українська державна кредитно-інвестиційна компанія;
   — Національне агентство України по реконструкції та розвитку;
   — Державний інвестиційно-кліринговий комітет;
   — Палата незалежних експертів з питань інвестицій;
   — Консультативна рада з питань іноземних інвестицій в Україні;
   — Валютно-кредитна рада Кабінету Міністрів;
   — Координаційна рада з питань інвестиційно-клірингового співробітництва.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com