www.VuzLib.com

Головна arrow Інвестиції arrow Характеристики інвестиційних проектів
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Характеристики інвестиційних проектів

Характеристики інвестиційних проектів

   Для невеликих інвестиційних проектів, що фінансуються підприємством за рахунок внутрішніх джерел, обґрунтування здійснюється за скороченим колом розділів і показників. Таке обґрунтування може містити лише мету здійснення інвестиційного проекту, його основні параметри, об'єм необхідних фінансових коштів, показники ефективності здійснюваних інвестицій, а також схему (календарний план) реалізації інвестиційного проекту.
   Для середніх і великих інвестиційних проектів, фінансування реалізації яких намічається за рахунок зовнішніх джерел, необхідне повномасштабне обґрунтування за відповідними національними і міжнародними стандартами. Таке обґрунтування інвестиційних проектів підлягає певній логічній структурі, яка носить уніфікований характер у більшості країн з розвиненою ринковою економікою (відхилення від цієї загальноприйнятої структури викликаються лише галузевими особливостями і формами здійснення реальних інвестицій):
   1. Коротка характеристика проекту (або його резюме). У цьому розділі містяться висновки за основними аспектами розробленого проекту після розгляду всіх альтернативних варіантів, коли концепція проекту, її обґрунтування і форми реалізації вже визначені. Ознайомившись з цим розділом, інвестор повинен зробити висновок про те, чи відповідає проект спрямованості його інвестиційній діяльності та інвестиційній стратегії, потенціалу його інвестиційних ресурсів, чи влаштовує його проект за періодом реалізації і терміном повернення вкладеного капіталу тощо.
   2. Передумови й основна ідея проекту. У цьому розділі перераховуються найважливіші параметри проекту, які є визначальними показниками для його реалізації, розглядається реґіон розташування проекту взаємопов'язано з ринковим і ресурсним середовищем, подається графік реалізації проекту та характеризується його ініціатор.
   3. Аналіз ринку і концепція маркетингу. У ньому подаються результати маркетингових досліджень, обґрунтовується концепція маркетингу і розробляється проект його бюджету.
   4. Сировина і постачання. Цей розділ містить класифікацію видів сировини і матеріалів, що використовуються, об'єм потреби в них, наявність основної сировини в реґіоні і забезпеченість нею, програму постачання сировини і матеріалів, пов'язані з ними витрати.
   5. Місце розташування, будівельна ділянка і навколишнє середовище. У цьому розділітетально описуються місце розташування проекту, характер природного навколишнього середовища, ступінь дії на нього при реалізації проекту, соціально-економічні умови в реґіоні та інвестиційний клімат, стан виробничої і комерційної інфраструктури, вибір будівельної ділянки з урахуванням розглянутих альтернатив, оцінка витрат із освоєння будівельної ділянки.
   6. Проектування і технологія. Цей розділ повинен містити виробничу програму і характеристику виробничої потужності підприємства; вибір технології і пропозиції щодо її придбання або передачі; докладне планування підприємства й основні проектно-конструкторські роботи; перелік необхідних машин і устаткування, вимоги до їх технічного обслуговування; оцінку пов'язаних з цим інвестиційних витрат.
   7. Організація управління. У цьому розділі приводиться організаційна схема і система управління підприємством; обґрунтовується конкретна організаційна структура управління за сферами діяльності і центрами відповідальності; розглядається докладний кошторис накладних витрат, пов'язаних з організацією управління.
   8. Трудові ресурси. Цей розділ містить вимоги до категорій і функцій персоналу, оцінку можливостей його формування в рамках реґіону, організацію набору, план навчання працівників і оцінку пов'язаних з цим витрат.
   9. Планування реалізації проекту. У цьому розділі обґрунтовуються окремі стадії здійснення проекту, подається графік його реалізації, розробляється бюджет реалізації проекту.
   10. Фінансовий план і оцінка ефективності інвестицій. Цей розділ містить фінансовий прогноз і основні види фінансових планів, сукупний об'єм інвестиційних витрат, методи і результати оцінки ефективності інвестицій, оцінку інвестиційних ризиків.
   У системі фінансового плану інвестиційного проекту важлива роль належить обґрунтуванню схеми його фінансування. Ця схема визначає склад інвесторів певного інвестиційного проекту, об'єм і структуру необхідних інвестиційних ресурсів, інтенсивність вхідного грошового потоку за окремими етапами майбутньої реалізації проекту та ряд інших показників фінансового управління проектом.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com