www.VuzLib.com

Головна arrow Інвестиції arrow Класифікаційні ознаки поділу інвестицій
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Класифікаційні ознаки поділу інвестицій

Класифікаційні ознаки поділу інвестицій

   Інвестиції - це довгострокові вкладення капіталу у підприємницьку діяльність з метою одержання певного доходу (прибутку).
   Той, хто має капітал і вкладає його у ту або іншу комерційну справу, називається інвестором, а сам процес вкладення капіталу — інвестуванням. У будь-якій підприємницькій діяльності інвесторами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, тобто підприємства й окремі власники капіталу.
   Залежно від того, де вкладається капітал (у межах країни чи за кордоном), розрізняють внутрішні та зовнішні інвестиції.
   Внутрішні інвестиції - - це вкладення капіталу (грошей) однієї країни в підприємства цієї самої країни.
   Зовнішні інвестиції — це вкладення в підприємства іноземного капіталу. Усі внутрішні та зовнішні інвестиції можуть бути приватними або державними. У свою чергу, зовнішні інвестиції поділяються на прямі та портфельні.
   Прямі — це вкладення капіталу за кордоном. їх величина дорівнює не менш як 10 % вартості того чи іншого проекту.
   Портфельні — закордонні інвестиції розміром до 10 % вартості капітального проекту, що здійснюється за їх допомогою.
   За видами активів, що входять у інвестиційний портфель, інвестиції поділяються на фінансові, реальні та інтелектуальні.
   Фінансові інвестиції означають використання наявного капіталу для придбання (купівлі) акцій, облігацій та інших цінних паперів, що випускаються підприємством або державою.
   Реальні інвестиції — це вкладення капіталу в різні сфери і галузі економіки з метою оновлення існуючих і створення нових благ. Такі інвестиції забезпечують одержання набагато більшого прибутку. Реальні інвестиції дістали ще назву виробничих або капітальних вкладень.
   За функціональною спрямованістю розрізняють валові і чисті капіталовкладення.
   Валові капітальні вкладення — це загальна сума одноразових витрат капіталу на просте і розширене відтворення виробничих основних фондів та об'єктів соціальної інфраструктури.
   Чисті капітальні вкладення — витрати лише на розширене їх відтворення. Величину чистих капіталовкладень розраховують у такий спосіб: із загального обсягу капіталовкладень вилучаються амортизаційні відрахування, що використовуються, як відомо, на просте відтворення основних фондів та іншого майна підприємства.
   Згідно з існуючими на підприємствах системами планування та обліку до складу вартості капітальних вкладень входять:
   1) вартість будівельно-монтажних робіт;
   2) вартість придбання всіх видів виробничого устаткування, а також зарахованих до основних фондів інструментів та інвентаря;
   3) вартість усіх інших капітальних робіт та витрат:
   — вартість придбання та обробітку земельних ділянок;
   — вартість робіт з глибокого буріння нафти;
   — вартість придбаних патентів, ліцензій тощо.
   Залежно від специфіки виробництва капітальні витрати мають різну відтворювальну та елементно-технологічну структуру.
   Елементно-технологічна структура — це виражене у відсотках співвідношення між різними елементами (напрямками вкладення) капіталовкладень.
   Відтворювальна структура являє собою співвідношення довгострокових витрат на просте та розширене відтворення основних фондів і витрат лише на розширене їх відтворення: на нове будівництво, розширення діючих підприємств, технічне переозброєння та реконструкцію. Іншими словами, відтворювальна структура капіталовкладень — це співвідношення між валовими та чистими капіталовкладеннями.
   Більш докладно економічну природу інвестицій проясняє класифікація, в основу якої закладені різні ознаки.
   У якості таких надалі використовуються:
   — види інвестицій;
   — об'єкти вкладення засобів;
   — характер участі в інвестуванні;
   — регіональна ознака:
   — період інвестування;
   — форми власності;
   — форми участі інвестора;
   — ступінь ризику;
   — форми відтворення.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com