www.VuzLib.com

Головна arrow Страхування arrow Страхування життя
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Страхування життя

Страхування життя

   У практиці страхової діяльності найпоширенішими є такі види страхуваня життя:
   — страхування на випадок смерті;
   — страхування на випадок дожиття до закінчення терміну страхування або певного віку;
   — змішане страхування життя.
   За цільовою ознакою, методами формування страхових фондів і порядком визначення суми страхових виплат види страхування життя мають чітко виражений накопичувальний характер.
   У міжнародній практиці страхування життя розрізняють страхування капіталів (страхову суму виплачують у разі дожиття застрахованої особи до визначеної в договорі дати чи події, або у разі смерті застрахованої особи) і страхування рент (застрахованому виплачують періодичні виплати).
   Об'єктами страхування життя є майнові інтереси застрахованої особи, пов'язані з її життям (смертю) і направлені на отримання нею (або вигодонабувачем) певного доходу при настанні відповідної страхової події.
   Суб'єктами страхування життя є страховик, страхувальник, застрахована особа та вигодонабувач.
   Договір страхування життя укладають на підставі заяви страхувальника за встановленою страховиком формою.
   Страховими випадками є:
   — смерть застрахованої особи;
   — дожиття застрахованої особи до закінчення терміну страхування або досягнення встановленого договором віку.
   Страхування життя може бути індивідуальним та колективним. Його комбінують не тільки зі страховими випадками "смерть" і "дожиття" але й зі страхуванням від нещасних випадків.
   Обсяги страхової відповідальності за договором страхування життя визначають, виходячи зі складу страхових випадків (ризиків) і страхової суми.
   Страхову суму при страхуванні життя встановлюють за згодою сторін. У правилах страхування життя страховик може передбачити мінімальну страхову суму, з якої починають укладання договорів страхування. Якщо в договір страхування включено тільки один страховий випадок, то страхова сума за страховим випадком і договором в цілому буде однаковою. Якщо в договір включено кілька страхових випадків, то розмір загальної страхової суми залежатиме від розміру страхової суми кожного страхового випадку. Для страхувальника страхування життя тим дорожче, чим більша кількість страхових ризиків охоплена страховим захистом і чим більша загальна величина страхової суми за договором/

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com