www.VuzLib.com

Головна arrow Страхування arrow Порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя

Порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя

   Страховики, які здійснюють страхування життя, зобов'язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя та в межах договору страхування життя персоніфікований (індивідуальний) облік за кожною застрахованою особою.
   Персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя здійснюється страховиком шляхом ведення одночасно паперового та електронного реєстрів за формою, встановленою страховиком самостійно.
   Усі записи в реєстрах ведуть українською мовою у хронологічному порядку по мірі виникнення подій, які в них реєструються. Усі відомості повинні зберігатись у реєстрах протягом усього строку дії договорів страхування. Після закінчення строку дії договору страхування або його припинення відомості виводять до архівної частини електронної форми реєстру із забезпеченням можливості їх подальшого отримання.
   Реєстр, який ведуть у паперовій формі, повинен бути прошитий, аркуші пронумеровані, кількість аркушів у реєстрі повинна бути засвідчена підписом керівника та печаткою страховика.
   Паперова форма реєстру повинна містити ті ж дані, що й електронна.
   Відомості, занесені до паперової та електронної форми реєстрів, мають збігатися за змістом.
   Електронна форма реєстру передбачає ведення протоколу дії у системі ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку (дані протоколу мають бути недоступні для зміни, доповнення та знищення). Страховик повинен забезпечити засобами програмного забезпечення неможливість будь-яких змін, доповнень щодо даних, зафіксованих у реєстрі після здійснення операцій.
   Систему реєстру ведуть таким чином, щоб забезпечити можливість відновлення будь-якої втраченої інформації.
   Страховик повинен забезпечити облік усіх документів, на підставі яких уносяться зміни та доповнення до реєстрів.
   Реєстр повинен містити:
   1. Відомості про страхувальника:
   а) щодо страхувальника — фізичної особи:
   прізвище, ім'я, по-батькові;
   дата народження; адреса;
   ідентифікаційний номер;
   б) щодо страхувальника — юридичної особи: повна назва;
   місцезнаходження; банківські реквізити; код за ЄДРПОУ
   2. Відомості про умови договору страхування:
   — дата укладання та номер договору страхування;
   — дата набрання чинності договором страхування та строк дії договору страхування;
   — прізвище, ім'я, по-батькові застрахованої особи;
   — дата народження застрахованої особи та її адреса;
   — стать застрахованої особи;
   — перелік страхових випадків;
   — розмір та періодичність сплати страхових внесків;
   — розмір страхової суми та/або страхових виплат (порядок та періодичність їх сплати), у тому числі відомості про сплату страхових внесків;
   — прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження та (або) назва вигодонабувача (вигодонабувачів), його Сіх) адреса;
   — валюта страхування;
   — розмір величини інвестиційного доходу згідно з договором страхування;
   — страховий тариф;
   — інформація про зміну та припинення договору страхування.
   3. Відомості про сформовані страхові резерви зі страхування життя за кожним договором страхування у розрізі валют. Страховики зобов'язані вносити до реєстрів інформацію про
   укладання, зміну або припинення договорів страхування протягом п'яти календарних днів з дати їх укладання, зміни або припинення.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com