www.VuzLib.com

Головна arrow Страхування arrow Права та обов'язки суб’єктів страхової угоди
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Права та обов'язки суб’єктів страхової угоди

Права та обов'язки суб'єктів страхової угоди

   Страховик зобов'язаний:
   — ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;
   — протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення потрібних документів для своєчасної виплати страхової суми або страхового відшкодування страхувальникові;
   — при настанні страхового випадку виплатити страхову суму або страхове відшкодування у передбачений договором термін. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхової суми (страхового відшкодування), сплачувати страхувальникові неустойку (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування;
   — відшкодувати витрати, понесені страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору;
   — за заявою страхувальника у разі проведення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування;
   — тримати в таємниці відомості про страхувальника і його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
   Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страховика.
   Страхувальники можуть укладати зі страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб), які можуть набувати прав і обов'язків страхувальника згідно з договором страхування.
   Страхувальники мають право при укладанні договорів страхування призначати громадян або юридичних осіб для одержання страхових сум (страхового відшкодування), а також замінювати їх до настання страхового випадку.
   Страхувальник зобов'язаний:
   — своєчасно вносити страхові платежі;
   — укладаючи договір страхування, надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, які мають суттєве значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;
   — повідомити страховика про інші чинні договори страхування щодо цього об'єкта страхування;
   — вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих унаслідок настання страхового випадку;
   — повідомити страховика про настання страхового випадку в термін, передбачений умовами страхування. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страхувальника.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com