www.VuzLib.com

Головна arrow Страхування arrow Форми проведення страхування
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Форми проведення страхування

Форми проведення страхування

   Добровільне страхування проводять на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок проведення добровільного страхування визначають правилами страхування, які страховик визначає самостійно відповідно до вимог Закону України "Про страхування". Конкретні умови страхування обговорюють під час укладення договору страхування.
   Добровільне страхування у конкретного страховика не може бути обов'язковою передумовою для реалізації інших правовідносин.
   Згідно зі ст. 6 Закону України "Про страхування" в Україні проводять такі види добровільного страхування:
   1) медичне страхування;
   2) страхування від нещасних випадків;
   3) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);
   4) страхування здоров'я на випадок хвороби;
   5) страхування залізничного транспорту;
   6) страхування наземного транспорту (крім залізничного);
   7) страхування повітряного транспорту;
   8) страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);
   9) страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
   10) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
   11) страхування майна (іншого, ніж передбаче пунктами 5-9);
   12) страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
   13) страхування цивільної відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
   14) страхування цивільної відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
   15) страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14);
   16) страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
   17) страхування інвестицій;
   18) страхування фінансових ризиків;
   19) страхування судових витрат;
   20) страхування гарантій (порук) та прийнятих гарантій;
   21) страхування медичних витрат;
   22) інші види добровільного страхування.
   Обов'язкове страхування визначають законами України шляхом внесення змін до Закону України "Про страхування".
   Форми типового договору, порядок проведення й особливі умови ліцензування обов'язкового страхування визначає Кабінет Міністрів України.
   Особливостями обов'язкової форми страхування є:
   1. Обов'язкове страхування регулюється законом (він встановлює перелік об'єктів обов'язкового страхування, обсяги страхової відповідальності, рівень або норми страхового забезпечення, порядок визначення тарифних ставок, періодичність внесення страхових платежів, основні права та обов'язки страховика та страхувальника), відповідно до якого страховик зобов'язаний застрахувати відповідні об'єкти, а страхувальник — вносити належні страхові платежі.
   2. Суцільне охоплення обов'язковим страхуванням визначених законом об'єктів.
   3. Дія обов'язкового страхування не залежить від повноти та термінів внесення страхових платежів.
   4. Автоматичність розповсюдження обов'язкового страхування на об'єкти, визначені в законі.
   Згідно зі ст. 7 Закону України "Про страхування" в Україні проводять такі види обов'язкового страхування:
   1) медичне страхування;
   2) особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з державного бюджету України) на випадок інфікування ВІЛ при виконанні ними службових обов'язків;
   3) особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
   4) страхування спортсменів вищих категорій;
   5) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;
   6) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
   7) авіаційне страхування цивільної авіації;
   8) страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;
   9) страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів;
   10) страхування засобів водного транспорту;
   11) страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності;
   12) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного вибуху;
   13) страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі доглядають за особами, які страждають на психічні розлади;
   14) страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежо вибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;
   15) страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;
   16) страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції";
   17) страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора та ліквідатора фінансової установи;
   18) страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ";
   19) страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних захворювань;
   20) страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів;
   21) страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України;
   22) страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;
   23) страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її в космічному просторі;
   24) страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних із підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;
   25) страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
   26) страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;
   27) страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України);
   28) страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;
   29) страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України;
   30) страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну;
   31) страхування відповідальності морського судновласника;
   32) страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб.
   33) страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам;
   34) страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, пошкодження або псування.
   35) страхування фінансової відповідальності управителя майном за збитки при здійсненні управління цим майном;
   36) страхування від ризиків загибелі або пошкодження нерухомості, набутої в результаті управління майном;
   37) страхування фінансових ризиків неотримання, невчасного отримання та отримання не у повній сумі платежів за договорами про іпотечні кредити та платежів за іпотечними сертифікатами;
   38) страхування будівельно-монтажних робіт забудівником відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";
   39) страхування відповідальності забудівника перед третіми особами відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";
   40) страхування майна, переданого у концесію;
   41) страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;
   42) страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com