www.VuzLib.com

Головна arrow Соціологія, демографія arrow Соціологічний напрям у мовознавстві
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Соціологічний напрям у мовознавстві

Соціологічний напрям у мовознавстві

   Особливе місце у класифікаційній схемі напрямів та шкіл посідає соціологічна школа (соціологічний напрям) у мовознавстві, най відомішим и представниками якої є Ф. де Соссюр, А. Мейє (1866-1936), Ж. Вандрієс (1875-1960), Е. Бенвеніст та ін.
   Соціологічний напрям у мовознавстві являє собою сукупність течій та шкіл, які розуміють мову передусім як соціальне явище, як важливий засіб спілкування людей. Сформувався на зламі XIX— XX ст. Спочатку у Франції, Швейцарії та США, а потім і в інших країнах.
   Представники соціологічного напряму в мовознавстві визначали мову передусім як засіб комунікації, потім як інструмент формування мислення та світогляду, а також як спосіб вияву та оформлення емоцій.
   Важливе місце у працях представників соціологічного напряму в мовознавстві посідає вивчення діалектів (територіальних та соціальних). Вивчення територіальних діалектів стало засадо ви м для діалектології та лінгвістичної географії, а соціальні діалекти стали об'єктами досліджень соціолінгвістики.
   Соціолінгвістика (соціальна лінгвістика) — наукова дисципліна, яка розвивається на стику мовознавства, соціології, соціальної психології та етнографії. Вона охоплює питання, пов'язані з соціальною природою мови, її суспільними функціями, механізмом впливу соціальних чинників на мову та тією роллю, яку мова відіграє у житті суспільства та окремої людини, включаючи її світоглядну роль.
   Міждисциплінарному статусу соціолінгвістики відповідає і використовуваний нею поняттєвий апарат. Так, наприклад, "мовний колектив", що розглядається як вихідне поняття соціолінгвістики, визначають на підставі соціальних та мовних характеристик (наявність соціальної взаємодії та загальних мовних ознак).
   Однією з головних у соціолінгвістиці є проблема соціальної диференціації мови (наприклад, характер взаємозв'язків між мовними та соціальними структурами). Особлива увага приділяється питанню взаємозв'язку мови та культури.
   Методи соціолінгвістики являють собою синтез лінгвістичних та соціологічних процедур. Вони передбачають польові дослідження та соціолінгвістичний аналіз мовного матеріалу. Методи польового дослідження — анкетування, інтерв'ювання та безпосереднє спостереження.
   Обробку матеріалу, отриманого за допомогою польових досліджень, здійснюють математико-статистичними методами, побудовою таблиць та графіків.
   Останнім часом набули поширення методи моделювання соціально зумовленої варіативності мови.
   Грунт для сучасної соціолінгвістики підготували передусім праці представників соціологічного напряму у французькому мовознавстві, американських етнолінгвістів та представників Празької лінгвістичної школи (В. Матезіус, Б. Гавранек, Й. Вахека та ін.).

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com