www.VuzLib.com

Головна arrow Митна справа arrow Порядок переміщення через митний кордон поштових відправлень
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Порядок переміщення через митний кордон поштових відправлень

Порядок переміщення через митний кордон поштових відправлень

   Поштовий зв'язок в Україні - це прийом, обробка, перевіз та доставлення письмових відправлень, матеріальних цінностей, виконання доручень фізичних та юридичних осіб в відношенні грошевих переказів та банківських операцій. Поштовий зв'язок в Україні здійснюють спеціалізовані підприємства зв'язку. Усі відношення в області зв'язку регулюються Конституцією України, Законом України "О зв'язку" та іншими нормативними актами.
   Митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень здійснюється у відповідності з Наказом ДМСУ і Державного комітету зв'язку та інформатизації України "Про затвердження Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень".
   Міжнародні поштові відправлення (МПВ) - упаковані та оформлені відповідно до вимог Актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв'язку листи (прості, рекомендовані), відправлення з оголошеною цінністю, поштові картки (прості, рекомендовані), бандеролі та спеціальні мішки з позначкою "М" (прості, рекомендовані), дрібні пакети, поштові посилки (звичайні, з оголошеною цінністю), відправлення прискореної пошти з позначкою EMS, які приймаються для пересилання за межі України, надходять до України або переміщуються територією України транзитом операторами поштового зв'язку.
   У місце міжнародного поштового обміну підрозділ митниці виконує функції як митниці відправлення, так і митниці призначення щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ. До функцій митниці відправлення належать:
   - митний контроль, митне оформлення товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ фізичних осіб за напрямками їх оброблення операторами поштового зв'язку;
   - митний контроль та переадресування в установленому порядку вхідних МПВ юридичних осіб у зону діяльності митниці, де вони взяті на облік;
   - митне оформлення та направлення вихідних МПВ юридичних осіб у зону діяльності митниці призначення;
   - підготовка і складання в установленому порядку статистичних даних щодо оформлених у митному відношенні МПВ фізичних осіб.
   До функцій митниці призначення належать:
   - митний контроль, митне оформлення товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ юридичних осіб, розташованих у зоні діяльності митниці;
   - підготовка і складання в установленому порядку статистичних даних щодо оформлених у митному відношенні МПВ юридичних осіб. Митний контроль товарів та інших предметів, які переміщуються в
   МПВ, здійснюється виключно в належним чином обладнаних операторами поштового зв'язку службових приміщеннях, у яких установлюється зона митного контролю.
   Товари та інші предмети, які переміщуються в МПВ юридичних та фізичних осіб (крім особистих листів громадян), підлягають декларуванню митним органам у встановленому порядку. Для декларування товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ, використовуються уніфіковані міжнародні бланки встановлених форм згідно з положеннями Актів Всесвітнього поштового союзу:
   - митна декларація 23 (обов'язкова при пересиланні посилок, можлива при пересиланні дрібних пакетів, бандеролей);
   - ярлик "Митниця 22" (можливий при пересиланні дрібних пакетів та бандеролей).
   У разі недекларування відправником товарів та інших предметів або відсутності митної декларації 23 до МПВ працівником місця міжнародного поштового обміну складається в трьох примірниках акт за формою 51, у якому наводиться поіменний перелік предметів у МПВ. Акт підписується і посадової особою підрозділумитниці. Один примірник цього акта долучається до супровідних документів до МПВ, другий - залишається в справах місця міжнародного поштового обміну, третій - передається підрозділу митниці.
   У цьому разі під час митного огляду посадова особа підрозділу митниці наводить перелік предметів, що містяться в МПВ, у примірнику митної декларації 23. Митна декларація разом з примірником акта залишається в справах підрозділу митниці, але не вважається декларуванням предметів, що містяться в МПВ, не замінює декларації відправника МПВ, а кваліфікується як перелік предметів у МПВ.
   Митний контроль, технологічну схему оброблення, митного контролю вхідних, вихідних та транзитних депеш узгоджують підрозділ митниці та пункт міжнародного поштового обміну, а технологічну схему оброблення, митного контролю і митного оформлення товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ узгоджують підрозділ митниці та місце міжнародного поштового обміну. Митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів, що містяться в МПВ, здійснюються за відсутності відправника (одержувача) МПВ. Митний контроль МПВ здійснюється оглядовою комісією в складі трьох осіб - однієї посадової особи підрозділу митниці та двох працівників місця міжнародного поштового обміну - у спеціально виділених приміщеннях, обладнаних з урахуванням обсягу роботи.
   Товари та інші предмети, які переміщуються в МПВ, окрім митного контролю, можуть підлягати санітарному, ветеринарному, фітосанітарно-му, радіологічному, екологічному та іншим видам контролю. Митне оформлення товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ, може бути завершене тільки після закінчення цих видів контролю. Розпакування, зважування та упакування МПВ здійснюються працівниками місця міжнародного поштового обміну в присутності посадової особи підрозділу митниці.
   Митний контроль товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ, здійснюється посадовими особами митниці шляхом перевірки документів, необхідних для такого контролю, митного огляду, переогляду, обліку предметів у МПВ, а також іншими способами, що не суперечать законодавству України.
   Митний огляд МПВ здійснюється, як правило, без їх розпакування, з використанням технічних засобів контролю. Митний огляд з розпакуванням МПВ здійснюється в таких випадках:
   - якщо товари та інші предмети в МПВ задекларовано загальним найменуванням або нерозбірливо;
   - якщо товари та інші предмети в МПВ підлягають контролю з боку інших державних органів контролю;
   - якщо товари та інші предмети в МПВ підлягають оподаткуванню згідно із законодавством України;
   - за відсутності митної декларації 23 та ярлика "Митниця СМ 22" або в разі їх незаповнення;
   - якщо згідно з вимогами поштових правил МПВ є дефектним (пошкодження оболонки, невідповідність заявленій вазі тощо).
   При цьому в двох останніх випадках МПВ пред'являються до митного огляду разом з актом форми 51, який складається працівниками місця міжнародного поштового обміну.
   Про розходження у вазі, у кількості товарів та інших предметів, а також за наявності будь-яких дефектів, виявлених при здійсненні митного огляду МПВ, працівниками місця міжнародного поштового обміну складається в трьох примірниках акт за формою 51, який підписується членами оглядової комісії. Один примірник такого акта передається підрозділу митниці.
   Для здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що надходять в Україну в МПВ (крім бандеролей та листів з укладенням предметів, які підлягають митному контролю), працівники місця міжнародного поштового обміну пред'являють посадовим особам підрозділу митниці у зону митного контролю перелік, складений за встановленим Державним комітетом зв'язку та інформатизації України зразком, та МПВ, наведені в ньому, разом з митними деклараціями CN 23, супровідними адресами на бланках CP 71 та іншими потрібними документами. По одному примірнику переліку та митної декларації CN 23 залишається в підрозділі митниці.
   Бандеролі з друкованою продукцією, листи з укладеннями предметів, які підлягають митному контролю, а також посилки, дрібні пакети, відправлення з оголошеною цінністю, відправлення з позначкою EMS пред'являються підрозділу митниці за накладною форми 16 разом із супровідними документами до них у разі їх наявності. Митний контроль їх здійснюється з використанням технічних засобів. По одному примірнику накладної форми 16 та митної декларації CN 23 в разі її наявності залишається в підрозділі митниці.
   Для здійснення митного огляду товарів та інших предметів, що пересилаються в МПВ з України, місця міжнародного поштового обміну пред'являють посадовим особам підрозділу митниці у зону митного контролю накладну форми 16 та МПВ, наведені в ній, разом з митними деклараціями CN 23, супровідними адресами на бланках CP 71 та іншими потрібними документами. По одному примірнику накладної форми 16 та митної декларації CN 23 залишається в підрозділу митниці.
   За наявності документів, необхідних для митного оформлення МПВ, підрозділ митниці здійснює митне оформлення МПВ у термін, що не перевищує:
   - для відправлень міжнародної прискореної пошти (EMS) з товарними вкладеннями - 2 доби, для письмової кореспонденції - 12 годин;
   - для інших МПВ: з товарними вкладеннями - 5 діб, для письмової кореспонденції - 48 годин.
   У разі збільшення обсягів надходжень МПВ у передсвяткові дні цей термін може бути збільшений до 10 діб. Митне оформлення відправлень міжнародної прискореної пошти (EMS) здійснюється в першу чергу.
   Мішки з порожньою тарою, що пересилаються за межі України або надходять в Україну з-за кордону, пропускаються за наявності на них не-пошкоджених пломб, відбитків печаток, перев'язу місця міжнародного поштового обміну. При цьому відмітки підрозділу митниці у місцях міжнародного поштового обміну на накладних CN 37, CN 38, CN 41 не проставляються.
   Контроль за доставкою МПВ юридичних осіб у митницю призначення за місцем розташування одержувача здійснює підрозділ митниці з місцем міжнародного поштового обміну в порядку, установленому ДМСУ. Контроль за доставкою МПВ фізичних осіб у місця міжнародного поштового обміну та з місць міжнародного поштового обміну здійснюється оператором поштового зв'язку в порядку загального контролю за проходженням МПВ без залучення до цього митниці.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com