www.VuzLib.com

Головна arrow Митна справа arrow Особливості проведення митного оформлення квітково-декоративної продукції при її імпорті, експорті та транзиті
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Особливості проведення митного оформлення квітково-декоративної продукції при її імпорті, експорті та транзиті

Особливості проведення митного оформлення квітково-декоративної продукції при її імпорті, експорті та транзиті

   Імпорт рослинної продукції в Україну
   Ввезення в Україну підкарантинних матеріалів і об'єктів проводиться за наявності фітосанітарного сертифіката, що видається державними органами з карантину і захисту рослин країни-експортера, та карантинного дозволу, що видається Головною державною інспекцією з карантину рослин України. Підкарантинні матеріали і об'єкти, що ввозяться в Україну, підлягають:
   - первинному карантинному огляду в пунктах пропуску через державний кордон державними інспекторами з карантину рослин з відбором зразків для експертизи;
   - вторинному карантинному огляду і обов'язковій фітосанітарній експертизі - у митницях призначення.
   Інспектування включає проведення карантинного огляду підкарантинних матеріалів і об'єктів з відбором зразків для фітосанітарної експертизи з метою визначення відповідності підкарантинних матеріалів і об'єктів діючим фітосанітарним вимогам України та країни-імпортера.
   Під час огляду підкарантинних матеріалів і об'єктів державний інспектор з карантину рослин перевіряє їх фітосанітарний стан, обстежує і відбирає проби та середній зразок, збирає пошкоджені або підозрілі рослини і рослинні продукти, направляє їх до карантинної лабораторії для проведення фітосанітарної експертизи.
   Фітосанітарна експертиза проводиться в карантинних лабораторіях та включає:
   - проведення ентомологічного, фітопатологічного, бактеріологічного, гельмінтологічного, ботанічного, вірусологічного аналізу з метою виявлення шкідників, збудників хвороб рослин, нематод і насіння бур'янів;
   - визначення видів виявлених шкідливих організмів;
   - підготовку спеціалістами висновку про карантинне значення виявлених шкідливих організмів.
   Висновок спеціалістів щодо аналізу видається за результатами ентомологічного та ботанічного аналізу протягом трьох днів з дня подання проби на аналіз, а щодо саджанців, живців, квіткових цибулин, бульб - на наступний день. У разі проведення складного тривалого аналізу (фітопатологічного, бактеріологічного, вірусологічного) висновок спеціалістів щодо аналізу видається протягом 30 днів з дня подання проби на аналіз. На підставі результатів фітосанітарної експертизи кожного зразка і оцінки виявлених шкідливих організмів державний інспектор з карантину рослин визначає фітосанітарний стан всієї партії підкарантинних матеріалів і об'єктів та здійснює карантинні заходи.
   Фітосанітарний контроль - це система заходів, спрямована на охорону території України від проникнення з-за кордону карантинних та інших небезпечних шкідників, карантинних хвороб, карантинних рослин і бур'янів. Фітосанітарний контроль поширюється на всі підкарантинні матеріали та об'єкти, транспортні засоби, що надходять в Україну. Фітосанітарний контроль підкарантинних матеріалів і об'єктів у пунктах пропуску через державний кордон здійснюється державним інспектором з карантину рослин, а їх подальше використання дозволяється лише після отримання результатів огляду та фітосанітарної експертизи, про що робиться відмітка у товаросупровідних (товаротранспортних) документах.
   Забороняється ввезення в Україну підкарантинних матеріалів і об'єктів, в яких виявлено карантинні або інші шкідливі організми. Такі вантажі затримуються на час проведення знезараження або повертаються до країни-експортера за погодженням з власниками вантажів чи уповноваженими ними особами (власники вантажів).
   У разі виявлення у митницях призначення або на підприємствах, в установах та організаціях під час вторинного огляду шкідливих організмів підкарантинні матеріали і об'єкти підлягають обов'язковому знезараженню. Питання про проведення знезараження та подальше використання під-карантинних матеріалів і об'єктів погоджується з Головною державною інспекцією з карантину рослин України.
   Потребу знезараження підкарантинних вантажів, вагонів та контейнерів, у яких вони перевозилися, та місце його проведення визначає карантинний інспектор. Знезараженню в прикордонному пункті ввезення в Україну обов'язково підлягають: насіння бавовни, бавовняне волокно, волокно джуту, кенафу, сизалю, апельсини, хурма та гранати, що ввозяться в Україну, а також усі підкарантинні й підконтрольні матеріали, що заражені карантинними об'єктами. Робота щодо знезараження проводиться фумігаційними загонами карантинних інспекцій. Вагони та контейнери після перевезення імпортних підкарантинних вантажів, а також ті, що призначаються для перевезення підкарантинних вантажів на експорт, підлягають очищенню та знищенню залишків вантажів, а в разі потреби - знезараженню згідно з діючим порядком за рахунок одержувача. Підкарантинні й підконтрольні вантажі, заражені карантинними або іншими небезпечними шкідниками, хворобами рослин та бур'янами, щодо яких не може бути вжито ефективних заходів знезараження та очищення, повертаються експортеру або знищуються.
   Про вилучення, знищення або повернення підкарантинного вантажу карантинний інспектор складає акт загальної форми у трьох примірниках, із яких один примірник надається станції, другий - додається до перевізних документів, третій - залишається у справах карантинної інспекції. Крім того, у разі вилучення або знищення на прикордонній станції підкарантин-ного вантажу, який ввозиться на територію України з метою імпорту або транзиту, складається комерційний акт за участю представника карантинної інспекції.
   Витрати, пов'язані з поверненням та переадресуванням підкарантин-них вантажів, розкриттям та упакуванням таких вантажів, доставкою їх до місця знезараження, покладаються на одержувачів. Про всі такі випадки станція складає акт загальної форми, який додається до перевізних документів. У графі накладної станція робить відмітку про складання акта і про фактичні витрати, які понесла станція під час виконання незапланованих робіт з цим вантажем. На станції призначення (прикордонній або перевалки) ці витрати стягуються з одержувача (експедитора).
   Роботи із забезпечення знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів, які переміщуються через державний кордон та карантинні зони, організовують державні інспекції з карантину рослин. Контроль за станом виконання зазначених робіт здійснює Головна державна інспекція з карантину рослин України. Знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів проводиться з дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та охорони навколишнього природного середовища. Обладнання, що використовується для проведення робіт із знезараження, повинно забезпечуватися технічними паспортами, своєчасно проходити технічне обслуговування в установленому законодавством порядку. Для проведення знезараження застосовуються тільки зареєстровані та дозволені до використання в Україні пестициди. Особи, які проводять знезараження, повинні мати засоби індивідуального захисту, контролю та спецодяг. До робіт із знезараження допускаються особи, які мають:
   - медичну книжку особи, яка працює з пестицидами і агрохімікатами;
   - допуск (посвідчення) на право проведення робіт з пестицидами і агро-хімікатами;
   - документ про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами.
   Допускається ввезення в Україну з інших держав без узгодження з Укрголовдержкарантином і без карантинного дозволу на імпорт (транзит), але з проведенням фітосанітарного контролю в пункті перетинання державного кордону зрізу живих квітів у обмеженій кількості для приватних осіб з країн, вільних від західного квіткового трипсу (Frankliniela occidentalis), пальмового трипсу (Trips palmi), шерстистої білокрилки (АІеигоіЬгіхш Поссо8и8), чорної цитрусової білокрилки (Aleurothrxus floccosus), цитрусової білокрилки (Dialeuroides citri), південно-американської мінувальної мухи (Liriomyza huidobrensis), американського конюшинового мінера ( Liriomyza triofolii), південно-африканської гвоздикової листовійки ( Erichoristodes acerbella) (крім хризантем).
   Контейнери, що містять товарні партії підконтрольних матеріалів, дозволено ввозити в Україну без карантинних дозволів на імпорт чи транзит. Контейнери з підкарантинними й підконтрольними матеріалами, що перевозяться транзитом через територію України, повинні мати щільно зачинені двері і в первинному пункті ввезення підлягають зовнішньому огляду без відкриття і без карантинного дозволу. Заборонено перевезення контейнерами садівного матеріалу. Ввезення насіннєвого матеріалу в контейнерах дозволяється лише з країн, вільних від карантинних та небезпечних для України об'єктів. Кожен окремий випадок такого транспортування повинен узгоджуватись з Укрголовдержкарантином. Підкарантинні й підконтрольні матеріали, що заражені карантинними або іншими небезпечними шкідниками, хворобами рослин і бур'янами та щодо яких неможливе вжиття ефективних заходів знезараження, підлягають поверненню країні-експортеру.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com