www.VuzLib.com

Головна arrow Митна справа arrow Порядок митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну для постійного користування
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Порядок митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну для постійного користування

Порядок митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну для постійного користування

   При ввезенні транспортних засобів на митну територію України його власник або уповноважена особа здійснює в установленому порядку декларування транспортних засобів і подає митному органу два примірники митної декларації та наступні документи:
   - що підтверджують право власності на транспортні засоби;
   - що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у разі митного оформлення транспортних засобів з наданням пільг в оподаткуванні);
   - інші документи, потрібні для митного оформлення транспортних засобів, подання яких митному органу передбачено законодавством України.
   До підпункту 4.1 пасажирської митної декларації, заповненої в установленому порядку, крім інших відомостей, уносяться такі дані про транспортні засоби:
   - тип, марка та модель;
   - колір;
   - рік виготовлення й уведення в експлуатацію;
   - ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна;
   - об'єм двигуна (куб. см);
   - найменування, номери й дати видачі документів, на підставі яких здійснюється митне оформлення (документів, що підтверджують право власності на транспортні засоби, тощо).
   Якщо митне оформлення здійснюється з наданням пільг в оподаткуванні та квитанція МД-1 не заповнюється, то до пункту 4.1 пасажирської митної декларації, крім інших відомостей, уносяться найменування, номери й дати видачі документів, що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні.
   Посадова особа митного органу здійснює митний огляд транспортних засобів, перевіряє та встановлює відповідність ідентифікаційного номера, номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацію транспортних засобів даним, зазначеним у митній декларації, реєстраційних і технічних документах на транспортні засоби, а також проводить документальну перевірку факту реєстрації транспортних засобів уповноваженими державними реєстраційними органами за кордоном і приймає рішення про можливість здійснення митного оформлення транспортних засобів.
   Митне оформлення транспортних засобів здійснюється з обов'язковим складанням Акта про проведення митного огляду транспортного засобу. Такий Акт підписується посадовою особою митного органу, що здійснила митний огляд, і власником транспортних засобів (уповноваженою особою), засвідчується відбитком особистої номерної печатки цієї посадової особи і залишається в справах митного органу разом з документами, на підставі яких було проведене митне оформлення. Уповноваженими посадовими особами митного органу здійснюється визначення коду транспортних засобів згідно з УКТ ЗЕД, а також митної вартості транспортних засобів для нарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які підлягають сплаті при митному оформленні транспортних засобів.
   При внесенні власником транспортних засобів (уповноваженою особою) сум належних податків і зборів (обов'язкових платежів) посадовою особою митного органу оформлюється квитанція МД-1. У графі "Для службових позначок" митної декларації посадовою особою митного органу вчиняється запис про суми платежів, сплачених при митному оформленні транспортних засобів, зазначаються номери квитанцій МД-1. Власникові транспортних засобів (уповноваженій особі) разом з оригіналами технічних та інших документів, що були підставою для митного оформлення, передаються другий примірник квитанції МД-1, завірена посадовою особою митного органу копія Акта про проведення митного огляду транспортного засобу й примірник митної декларації. Другий примірник митної декларації залишається в справах митного органу. Виїзд транспортних засобів за межі зони митного контролю здійснюється на підставі оформлених у повному обсязі примірника митної декларації й другого примірника квитанції МД-1. Завершення митного оформлення транспортних засобів, зазначеного в митній декларації, засвідчується в митній декларації відтиском особистої номерної печатки та підписом посадової особи митного органу.
   Електронні копії митної декларації та квитанції МД-1 протягом чотирьох годин з моменту оформлення транспортних засобів передаються уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАІС в установленому ДМСУ порядку. При цьому до електронної копії митної декларації вносяться:
   - дані про власника або уповноважену особу (якщо декларування здійснюється останньою): прізвище, ім'я та по батькові, країна постійного проживання, громадянство (підданство), серія й номер паспорта або іншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України;
   - дані про транспортні засоби: тип, модель та марка, колір, рік виготовлення та введення в експлуатацію, ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб. см);
   - найменування, номери та дати видачі документів, що були підставою для здійснення митного оформлення (документів, що підтверджують право власності на транспортні засоби, тощо);
   - номери квитанцій МД-1;
   - суми сплачених платежів;
   - дата митного оформлення;
   - код підрозділу, який здійснив митне оформлення транспортного засобу при його ввезенні на митну територію України, відповідно до Класифікатора;
   - номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка провела митне оформлення.
   Якщо митне оформлення здійснюється з наданням пільг в оподаткуванні та квитанція МД-1 не заповнюється, то до електронної копії митної декларації уносяться усі вище названі дані, а замість номерів квитанції МД-1 та суми сплачених платежів найменування, номери та дати видачі документів, що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні транспортних засобів.
   Підтвердженням права на надання пільг в оподаткуванні транспортних засобів є такі документи:
   - підтвердження складу спадщини, відкритої за межами України на користь громадянина-резидента, органами, що вчиняють нотаріальні дії в країні її відкриття. Таке підтвердження підлягає легалізації в консульських установах України, що діють у відповідних країнах, якщо інше не встановлено міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України;
   - паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі штампом про зняття з постійного консульського обліку у зв'язку з переїздом в Україну, засвідчений гербовою печаткою консульської установи України за місцем попереднього постійного проживання громадянина України;
   - паспортний документ громадянина іноземної держави на право виїзду за кордон з імміграційною візою на постійне проживання в Україні, виданою компетентним органом України, та/або посвідка на постійне проживання в Україні (при переселенні на постійне місце проживання в Україну громадян іноземної держави);
   - довідка, видана Міністерством закордонних справ України, за підписом першого заступника Міністра закордонних справ України, а в разі його відсутності - одного із заступників відповідно до розподілу обов'язків, а також керівника фінансового підрозділу Міністерства закордонних справ України про суму коштів, що виплачуються працівникам дипломатичної служби України, які перебували за кордоном у довгостроковому відрядженні або проходили дипломатичну службу за кордоном строком не менше одного року та повертаються в Україну.
   Як зазначалось раніше, видача Посвідчення проводиться відповідним підрозділом митниці, у зоні діяльності якої постійно або тимчасово проживає власник транспортного засобу (або має намір проживати власник транспортного засобу, який є громадянином-нерезидентом), за винятком випадків, визначених законодавством. Для отримання Посвідчення власник транспортного засобу (уповноважена особа) пред'являє транспортний засіб митному органу й подає заяву. Підставою для оформлення Посвідчення є такі документи:
   - примірник оформленої митної декларації;
   - другий примірник квитанції МД-1, що підтверджує сплату митних та інших обов'язкових платежів при митному оформленні транспортного засобу (крім випадків ввезення транспортного засобу для постійного користування на митній території України з наданням пільг в оподаткуванні);
   - що підтверджують право власності на транспортний засіб;
   - що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у разі ввезення транспортного засобу для постійного користування на митній території України з наданням пільг в оподаткуванні);
   - завірена посадовою особою митного органу оформлення копія Акта про проведення митного огляду транспортного засобу;
   - інші документи, потрібні для митного оформлення транспортного засобу, подання яких митному органу передбачено законодавством України (закордонний паспорт, паспорт громадянина тощо).
   Після перевірки документів на транспортний засіб уповноважена посадова особа митного органу здійснює в оперативному режимі запит до ЄАІС і звіряє дані, зазначені в поданих документах, з даними про цей транспортний засіб, що містяться в ЄАІС. Посадова особа митного органу здійснює митний огляд транспортного засобу, перевіряє та встановлює відповідність ідентифікаційного номера, номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацію транспортного засобу даним, зазначеним у поданих документах. За відсутності зауважень посадова особа митного органу вчиняє в митній декларації запис "Звірення проведено, зауважень немає", який завіряється підписом й відтиском особистої номерної печатки цієї посадової особи. У разі виявлення невідповідностей митний орган направляє митному органу, який провів митне оформлення транспортного засобу, повідомлення про потребу проведення перевірки та вжиття відповідних заходів до посадових осіб, що провели митне оформлення.
   Якщо митне оформлення транспортного засобу було здійснене з наданням пільг в оподаткуванні, то комісією, створеною згідно з наказом митного органу, проводиться перевірка обгрунтованості надання таких пільг. У разі виявлення необґрунтованого надання пільг в оподаткуванні при митному оформленні транспортного засобу вирішується питання стягнення належних податків і зборів (обов'язкових платежів) та заведення справи про порушення митних правил. До митниці, яка проводила митне оформлення транспортного засобу, направляється повідомлення щодо потреби проведення перевірки й вжиття відповідних заходів до посадових осіб, що провели митне оформлення.
   До Посвідчення посадовою особою митного органу вносяться відмітки про обмеження щодо передання транспортного засобу його власником у володіння та/або користування, та/або розпорядження іншим громадянам чи підприємствам без сплати належних податків і зборів (обов'язкових платежів) при наданні пільг з оподаткування транспортного засобу, що ввозиться для постійного користування на митній території України.
   Посвідчення виписується у двох примірниках. Перший примірник разом з документами, що підтверджують право власності на транспортний засіб (право користування ним), реєстраційними й технічними документами, митною декларацією видається власникові транспортного засобу для подання до підрозділів МВС України, які відповідно до законодавства України вповноважені здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку транспортних засобів. У митній декларації, а також у реєстраційних і технічних документах учиняється запис "Видано Посвідчення від "_"_200_ року № ", який завіряється відтиском особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка видала Посвідчення. Другий примірник Посвідчення разом із заявою власника транспортного засобу (уповноваженої особи), завіреною посадовою особою митного органу оформлення копією Акта про проведення митного огляду транспортного засобу, другим примірником квитанції МД-1 і ксерокопіями інших документів, архівується й зберігається в справах митного органу протягом установленого строку.
   Електронна копія Посвідчення протягом чотирьох годин з моменту його оформлення передається уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАІС у встановленому ДМСУ порядку. Номер і дата видачі Посвідчення вносяться до електронної копії митної декларації, оформленої при ввезенні транспортного засобу на митну територію України для постійного користування, що міститься в ЄАІС.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com