www.VuzLib.com

Головна arrow Митна справа arrow Перетинання пасажирів через митний кордон України
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Перетинання пасажирів через митний кордон України

Перетинання пасажирів через митний кордон України

   Пасажири, які перетинають митний кордон України, поділяються на дві групи:
   - резиденти - фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном.
   - нерезиденти - фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі і ті, що тимчасово перебувають на території України.
   Перетинання громадянами України державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон за документами на право виїзду з України і в'їзду в Україну:
   - паспорт громадянина України для виїзду за кордон (загальногромадянський закордонний паспорт);
   - дипломатичний паспорт;
   - службовий паспорт;
   - проїзний документ дитини;
   - посвідчення особи моряка;
   - посвідчення члена екіпажу.
   У ході перевірки паспортів службові особи контрольно-пропускного пункту з'ясовують наявність обмежуючих обставин, за яких громадянину може бути тимчасово відмовлено у виїзді з України, а у разі потреби проводять опитування громадян, які прямують через державний кордон, для з'ясування питань, пов'язаних з їх пропуском через державний кордон. Громадянин ні з яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну. При наявності обмежуючих обставин, за яких громадянину може бути тимчасово відмовлено у виїзді з України, а саме якщо:
   - він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю;
   - діють неврегульовані аліменти, договірні чи інші невиконані зобов'язання;
   - проти нього порушено кримінальну справу;
   - він засуджений за вчинення злочину;
   - він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням;
   - він свідомо сповістив про себе неправдиві відомості;
   - він підлягає призову на строкову військову службу;
   - на нього подано цивільний позов до суду;
   - він за вироком суду визнаний особливо небезпечним рецидивістом чи перебуває під адміністративним наглядом міліції.
   Паспорт може бути у громадянина тимчасово затримано або вилучено службовою особою контрольно-пропускного пункту. Тимчасове затримання паспорта чи його вилучення може бути оскаржено у судовому порядку. Після закінчення перевірки службовою особою контрольно-пропускного пункту у поданому громадянином паспорті проставляється штамп з відповідною позначкою - "Виїзд" або "В'їзд" і документ повертається громадянину.
   При перетині митного кордону України громадяни мають права та обов'язки.
   Громадяни зобов'язані:
   - подавати митниці у відповідних випадках необхідні для митного контролю митну декларацію, та інші документи, передбачені митними правилами та іншими діючими нормативними документами;
   - на вимогу митниці самостійно розпакувати та упакувати предмети, що підлягають митному оформленню;
   - відкривати багаж, ручну поклажу, місткості та інші місця, де можуть знаходитися такі предмети.
   Громадяни мають право:
   - бути присутніми під час митного огляду предметів, що їм належать;
   - залишати на зберігання в митниці свої предмети, валюту та цінності, які не пропущені митницею через митній кордон України;
   - отримувати від посадових осіб прикордонного та митного контролю роз'яснення у разі відмови у пропуску через державний кордон товарів та предметів;
   - у разі вилучення документів та товарів - копії протоколів про вилучення з відповідним обґрунтуванням.
   Перетинання державного кордону для виїзду за межі України громадянами, які не досягли 16-річного віку, здійснюється лише за згодою обох батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними. Виїзд за межі України громадян, які не досягли 16-річного віку, у супроводі одного з батьків або у супроводі осіб, які уповноважені одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:
   1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків не перебуває у пункті пропуску через державний кордон;
   2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:
   - коли другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджує запис про батька у свідоцтві про народження дитини, та відсутній у пункті пропуску;
   - коли у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким прямує громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік в дипломатичному представництві України за кордоном;
   3) у разі пред'явлення оригіналів документів або їх нотаріально посвідчених копій:
   - свідоцтва про смерть другого з батьків;
   - рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
   - рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
   - рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
   - рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
   - довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).
   Виїзд за межі України громадян, які не досягли 16-річного віку, у супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.
   Кожна особа, яка прямує через митний кордон України, до початку митного оформлення заповнює пасажирську митну декларацію (додаток 13) в одному примірнику тією мовою, яку ця особа розуміє, або її рідною мовою. Особи, що заповнюють митну декларацію, повинні вказати в ній точну кількість місць багажу, що їм належить, у тому числі ручну поклажу, а також суму та інші відомості про валюту, коштовності та інші предмети, про які йдеться в декларації і які особи пред'являють для митного оформлення. Предмети, валюта, цінності, що підлягають декларуванню, але не були зазначені в митній декларації і виявлені під час митного контролю (огляду), визначаються предметами порушення митних правил або контрабандою. Такі самі наслідки наступають, коли особи повідомляють неправильні відомості при усному опитуванні. Заповнена пасажирами митна декларація не повинна містити незавірених виправлень.
   Якщо під час заповнення декларації будуть виявлені неточності у записах пасажира, питання повинно бути з'ясовано на місці і у декларацію повинні бути внесені відповідні зміни особою, яка прямує через державний кордон України, або співробітником митниці з відміткою останнього у кожному випадку на декларації "Виправленому з (такого-то) на (таке-то) вірити" і з поставленням у цьому місці додаткового відтиску особистої номерної печатки. Записи цифрами і словами кількості місць ручної поклажі і багажу, суми валюти, кількості ювелірних та інших виробів обводяться інспектором суцільною лінією таким чином, щоб виключити можливі додаткові записи. З цією ж метою вільні місця між записами у цих пунктах прокреслюються інспектором митниці суцільною лінією. Митна декларація зі вказаною пасажиром датою та підписом завіряється особистою печаткою інспектора митниці, який здійснював митний контроль та митне оформлення.
   Оформлена митними органами декларація є юридичним документом на право вільного переміщення через митний кордон України зазначених у ній речей, валюти, цінностей та інших предметів, і у той же час - підставою для притягнення громадян до адміністративної чи кримінальної відповідальності за повідомлення у декларації завідомо неправильних відомостей. Митні декларації, заповнені громадянами України при виїзді за кордон та іноземними громадянами при в'їзді в Україну, залишаються у них на весь час перебування за кордоном або в Україні і є підставою для безперешкодного ввезення або вивезення зазначених у них речей, валют і цінностей. Загублені митні декларації не відновлюються, а особи, що їх загубили, позбавляються права на безперешкодне переміщення зазначених вище речей, валюти і цінностей.
   Митний контроль пасажирів та багажу здійснюється службовими особами митниці шляхом перевірки документів, необхідних для такого контролю, митного огляду (огляду транспортних засобів, товарів та інших предметів, особистого огляду), переогляду, обліку предметів, які переміщуються через митний кордон України, а також в інших формах, що не суперечать законам України. Згідно зі ст. 27 МКУ товари та предмети які переміщуються громадянами через митний кордон України крім митного контролю підлягають контролю інших державних органів - санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному.
   Відповідно до ст. 56 МКУ якщо є підстави вважати, що у ручній поклажі або багажі громадянина переміщуються через митний кордон України, у тому числі транзитом, товари, які підлягають обліку і відповідним видам контролю органів державної влади, чи товари, при митному оформленні яких справляються податки і збори, а також товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено, митний орган має право провести огляд, а у разі необхідності і переогляд ручної поклажі та багажу з їх розпакуванням. Огляд та переогляд речей громадян проводиться службовими особами митниці. Огляд та переогляд речей здійснюється в присутності громадянина, чи його уповноваженого представника за дорученням, належним чином оформленого.
   Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу за відсутності громадянина чи уповноваженої ним особи здійснюються:
   - якщо є підстави вважати, що несупроводжуваний багаж містить товари, які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей, тварин та рослин, а також довкілля;
   - якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з'явилися протягом одного місяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;
   - якщо товари пересилаються у міжнародних поштових відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях;
   - у разі залишення на території України ручної поклажі і багажу з порушенням зобов'язання про їх транзит через територію України. Огляд передбачає перевірку, огляд зовнішнього вигляду без розпакування товару, без порушення цілісності предметів та інших дій, використаних при догляді. При вибірковому огляді ручна поклажа громадян доглядається на переносних оглядових стелажах, а автомашини - на оглядовій ямі. Повний огляд здійснюється шляхом розпакування всіх місць ручної поклажі та багажу, встановлення їх найменування, підрахунку кількості шляхом перевірки всіх місць порожнин і конструктивних особливостей в транспортних засобах і предметах з метою виявлення сховища, в які можуть бути сховані предмети порушення митних правил або контрабанди.
   Згідно зі ст. 57 МКУ особистий огляд громадян здійснюється у виняткових випадках при наявності достатніх підстав припускати, що громадянин приховує при собі предмети контрабанди чи предмети та цінності, які є безпосередніми об'єктами порушення митних правил або заборонені для транзиту через територію України. На митному посту особистий огляд може також проводитися за письмовою постановою керівника поста або особи, яка його заміщує, з обов'язковим повідомленням протягом доби керівника відповідного митного органу про підстави і результати такого огляду. Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред'явити громадянину письмову постанову керівника митного органу, керівника митного поста чи особи, яка їх заміщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час проведення такого огляду і запропонувати добровільно пред'явити приховувані товари.
   Особистий огляд здійснюється службовою особою митного органу однієї статі з громадянином, який проходить огляд, у присутності не менш як 2-х понятих (однієї статі з громадянином). Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані у результатах огляду. Понятими не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому огляду, а також працівники митних органів. Особистий огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам. Доступ до приміщення, де проводиться огляд, громадян, які не беруть участі у ньому, і можливість спостерігати за проведенням огляду з боку таких громадян мають бути виключені. Обстеження органів тіла громадянина, який підлягає огляду, має проводитися лише медичним працівником.
   Під час проведення особистого огляду, незалежно від його наслідків, складається протокол за формою, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Протокол підписується посадовою особою митного органу, що проводила огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, які були присутні під час огляду, а у разі обстеження медичним працівником - також цим працівником. Громадянин, який проходив огляд, має право зробити заяву в такому протоколі. Копія протоколу надається громадянинові.
   Згідно зі ст. 57 МКУ особистому огляду не підлягають Президент України, Голова Верховної Ради України, народні депутати України, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, Голова та судді Верховного Суду України, Голова та судді Конституційного Суду України, Міністр закордонних справ України, Генеральний прокурор України та члени їхніх сімей, які прямують разом з ними.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com