www.VuzLib.com

Головна arrow Митна справа arrow Проведення митного аукціону
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Проведення митного аукціону

Проведення митного аукціону

   Митний аукціон проводиться безпосередньо ліцитатором у формі публічних торгів. До початку торгів ліцитатор інформує учасників митного аукціону про товари, що підлягають реалізації, та умови їх продажу. Початком торгів вважається момент оголошення стартової ціни продажу лота, який першим виставлено на торги. За кожним лотом, що виставляється на митному аукціоні, ліцитатор оголошує номер, зазначений в інформаційній картці, найменування товару, його стислу характеристику, стартову ціну і шкалу кроку аукціону. Лот виставляється на торги за наявності не менше ніж двох учасників митного аукціону.
   Особи, які не є учасниками аукціону, можуть бути присутні на митному аукціоні за умови внесення ними вхідної плати. Розмір вхідної плати визначається організатором митного аукціону і не повинен перевищувати одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Учасникам митного аукціону і присутнім у залі особам забороняється розмовляти, пересуватися, вести пряму телевізійну трансляцію без відповідного дозволу на те організатора митного аукціону, фотографувати учасників під час проведення торгів, користуватися відеокамерами, засобами мобільного та пейджерного зв'язку, радіотелефоном тощо.
   Під час митного аукціону аукціонний комітет забезпечує ведення протоколів щодо кожної аукціонної угоди, до яких заносяться номери і назви лотів, стартова і продажна ціна товарів, пропозиції учасників митного аукціону та відомості про переможців митного аукціону. Протокол підписується ліцитатором і переможцем митного аукціону, що одержав право на придбання товару. Переможець митного аукціону, що відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь у митному аукціоні. За умови достатньої кількості учасників митного аукціону торги за відповідним лотом поновлюються. Відповідно до затвердженого протоколу проведення митного аукціону переможці митного аукціону здійснюють розрахунки за придбані на митному аукціоні товари з організатором митного аукціону готівкою або в безготівковій формі протягом трьох днів із дня затвердження протоколу (без урахування дня його затвердження, вихідних та святкових днів). Право власності на товари переходить до переможця митного аукціону після повного розрахунку за придбані товари. Придбані покупцем на митному аукціоні товари поверненню організаторові митного аукціону не підлягають.
   Митний аукціон може бути припинений і товари знято з продажу на вимогу будь-кого з учасників чи організатора митного аукціону в разі невиконання аукціонним комітетом вимог щодо змісту інформації про товари, які виставлені на аукционі, або порушення інших правил проведення митного аукціону.
   У разі коли протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни лота учасники митного аукціону не виявляють бажання придбати запропонований ліцитатором лот, він знімається з торгів на цьому митному аукціоні. Товари (лоти), виставлені та не продані на митному аукціоні протягом 15 календарних днів з дня інформаційного повідомлення про проведення митного аукціону або продані в кількості, що не перевищує 30 відсотків їх обсягу, підлягають уцінці, але не більше ніж на 20 відсотків їх вартості, визначеної в акті опису, оцінки та передачі товарів. Уцінка товарів з обмеженим строком зберігання або користування проводиться у скорочені строки, залежно від їх споживчих якостей. Товари, на які згідно із законодавством установлено державні фіксовані та регульовані ціни, можуть, бути уцінені лише до розміру їх мінімальної ціни, затвердженої в установленому порядку. У разі коли товари на митному аукціоні не були реалізовані, організатор митного аукціону повертає ці товари митному органу або органу державної виконавчої служби, з яким укладено договір про реалізацію товарів.
   Кошти, одержані від реалізації аукціонних товарів, після вирахування сум комісійної винагороди перераховуються організатором митного аукціону, який реалізував зазначені товари, відповідно на рахунки митного органу чи органу державної виконавчої служби протягом трьох днів (без урахування вихідних та святкових днів). У разі несвоєчасного перерахування організатором митного аукціону коштів, одержаних від реалізації товарів, на відповідні рахунки митного органу або органу державної виконавчої служби для подальшого розрахунку з державним бюджетом організатор митного аукціону відповідно до договору, укладеного з цими органами, сплачує пеню в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення з належної до сплати суми.
   Митний аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:
   - відсутності покупців або за наявності тільки одного учасника митного аукціону;
   - несплати переможцем митного аукціону в установлені строки повністю належної суми за придбані товари, зазначеної в протоколі;
   - порушення умов проведення митного аукціону, визначених цим Порядком.
   У разі визнання митного аукціону таким, що не відбувся, його організатор протягом трьох днів письмово повідомляє про це митний орган або орган державної виконавчої служби, яким товари були передані на митний аукціон. Спори, що виникають під час продажу товарів на митному аукціоні, розв'язуються аукціонним комітетом або в судовому порядку.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com