www.VuzLib.com

Головна arrow Митна справа arrow Міжнародні державні перевезення митних вантажів
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Міжнародні державні перевезення митних вантажів

Міжнародні державні перевезення митних вантажів

   Під егідою ООН у 1975 році Європейська економічна комісія затвердила Конвенцію міжнародних державних перевезень (МДП) яка набрала чинності в 1978 році. Система митних перевезень призначена для максимального спрощення перевезень вантажів під митним контролем у міжнародному торговельному обороті і забезпечення державам - учасницям Конвенції гарантій транзиту. Більш двадцятилітня практика застосування Конвенції довела: на сьогодні це найдосконаліша система забезпечення перевезень.
   Митний перевізник - це підприємство, яке здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення, і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи (ст. 182 МКУ). Митним перевізником може бути тільки підприємство-резидент. Відносини митного перевізника з власником товарів визначаються відповідним договором.
   Дозвіл на виконання міжнародних перевезень вантажів під митними печатками та пломбами із застосуванням книжки МДП видається Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників в Україні (АМАПУ) з обов'язковим його затвердженням у ДМСУ. Дозвіл видається на підставі наявності у авто перевізника наступних документів:
   - ліцензія Міністерства транспорту України на право здійснення міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом;
   - декларація-зобов'язання перед АМАПУ щодо виконання вимог Конвенції МДП;
   - облікова картка суб'єкта ЗЕД, яка видана митницею, в зоні діяльності якої перевізник зареєстровано як суб'єкт ЗЕД;
   - свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезень вантажів під митними печатками та пломбами виданої митними органами України.
   Свідоцтво видається митницею, в зоні діяльності якої власник транспортного засобу або його користувач зареєстрований як учасник зовнішньоекономічної діяльності (митниця реєстрації), і повинно бути надруковано українською та англійською мовами. Свідоцтво видається на кожний, допущений до перевезень транспортний засіб. До міжнародних перевезень вантажів під митними печатками і пломбами можуть допускатися тільки ті транспортні засоби, ватажні відділення яких сконструйовані та облаштова-ні таким чином, щоб:
   - не було можливості вилучити або вкласти вантажі з опечатаної частини транспортного засобу без залишення помітних слідів злому або пошкодження митних печаток і пломб;
   - митні печатки і пломби могли накладатися простим та надійним способом;
   - в них не було ніяких потаємних місць для приховування вантажів;
   - всі місця, в які можуть поміщатися вантажі, були легко доступні для митного огляду.
   Коли митниця реєстрації вважає це необхідним, вона може вимагати додавання до Свідоцтва фотокарток або креслень (малюнків) транспортного засобу, які завіряються цією митницею. Всі записи в Свідоцтві робляться друкарським способом українською та англійською мовами. Для транспортних засобів, які перевозять великовагові або громіздкі вантажі, Свідоцтво не потрібне.
   Термін дії Свідоцтва встановлений - два роки з дня його оформлення. По закінченні цього терміну транспортні засоби повинні подаватися в митницю реєстрації або, якщо транспортний засіб не підлягає реєстрації, в митницю країни, в якій мешкає його власник або користувач, для перевірки або для оновлення Свідоцтва. Митниця має право не визнавати дійсність Свідоцтва транспортного засобу у тих випадках, коли він більше не відповідає вимогам, передбаченим у Конвенції МДП 1975 року. Для можливості подальшого використання для перевезень вантажів з застосуванням книжки МДП транспортний засіб повинен бути приведений до стану, який відповідав би цим вимогам. Оригінал Свідоцтва повинен супроводжувати транспортний засіб.
   Якщо основні характеристики транспортного засобу були змінені, Свідоцтво цього транспортного засобу втрачає силу, він підлягає процедурі нового допущення перед тим, як його можливо буде використовувати для перевезень вантажів із застосуванням книжки МДП. За обставин, коли термін дії Свідоцтва закінчився під час перевезення але транспортний засіб відповідає вимогам, передбаченим процедурою допущення, митниця має право здійснювати їх митне оформлення із застосуванням книжки МДП при ввезенні та транзиті вантажів. Якщо при вищевказаних обставинах має місце вивезення вантажу з України, митниця повинна здійснювати митне оформлення такого вантажу із застосуванням книжки МДП.
   Транспортні засоби можуть бути допущені до перевезень у відповідності з однією із вказаних процедур:
   - в індивідуальному порядку (для цього в митницю реєстрації власником чи особою, яка користується транспортним засобом або представником того чи другого подіється відповідна заява;
   - по типу конструкції (коли транспортні засоби одного й того ж типу конструкції виготовляються серійно; для цього завод-виробник звертається до митниці країни, в якій вони виробляються, з проханням про їх допущення по типу конструкції, але митниця, в разі необхідності може зазначити зміни, які потрібно внести в передбачений тип конструкції для допущення їх до перевезення).
   Митниця реєстрації здійснює контроль поданого транспортного засобу, пересвідчувається в тому, що він відповідає технічним вимогам, зазначеним в Конвенції МДП 1975 року, і після прийняття рішення про допущення видає Свідоцтво за встановленою в Конвенції МДП 1975 року формою.
   Книжка МДП оформляється інспектором вантажного відділу митниці або митного поста (пункту пропуску на кордоні). Одна книжка МДП може оформлятись як на один дорожній транспортний засіб, так і на склад транспортних засобів, або на декілька контейнерів, навантажених на один дорожній транспортний засіб, або на склад таких транспортних засобів (в цьому випадку у вантажному маніфесті книжки МДП повинна бути показана місткість кожного дорожнього транспортного засобу або кожного контейнера.
   При оформленні книжки МДП необхідно враховувати, що згідно ст. 18 Конвенції МДП 1975року:
   - митниці місця відправлення повинні знаходитись тільки в одній країні;
   - митниці місця призначення повинні знаходитись не більш, як у двох країнах;
   - загальна кількість митниць місця відправлення та призначення не повинна перевищувати чотирьох.
   Технологія проведення оформлення передбачає виривання з книжки МДП тільки відривних аркушів № 1 та № 2, а всі корінці вказаних аркушів повинні залишатись в книжці МДП. Книжка МДП дійсна для виконання тільки одного перевезення. В книжці МДП не повинно бути підчисток або помарок. Всі виправлення повинні робитись шляхом викреслення помилкових даних і занесенням, в разі необхідності, належних даних. Будь-які зміни повинні бути завірені підписом та особистою номерною печаткою інспектора, який їх зробив.
   Книжка МДП заповнюється її власником або митним брокером та повинна вміщувати таку кількість відривних аркушів, яка необхідна для здійснення даного перевезення з розрахунку - по два-три аркуші на кожну митницю відправлення та призначення і по два аркуші на кожну проміжну митницю.
   Книжка МДП не приймається до оформлення:
   - у разі, коли мають місце порушення при митному оформленні книжки в митницях місця відправлення та призначення або проміжних митницях;
   - у випадках, коли книжка МДП не належить перевізнику, який здійснює дане перевезення вантажу, а саме - дані, зазначив в графі 3 титульного аркушу книжки МДП (прізвищу, адреса та країна реєстрації власника книжки МДП), не співпадають з фактичними даними, зазначеними в інших супровідних документах;
   - у випадках, коли термін дії книжки МДП закінчився до подання її в митницю відправлення вантажу;
   - у випадках, коли розмір мита за вантаж, який буде перевозитись із застосуванням книжки МДП, перевищує розмір гарантії, а саме - більше еквіваленту суми 50000 доларів США у перерахунку за курсом НБУ на день подання вантажу до оформлення.
   У всіх зазначених випадках книжка МДП реєструється в журналі або комп'ютері, де в графі 7 заносяться зауваження та вжиті заходи, а вантаж, в разі необхідності, затримується або його митне оформлення здійснюється як такого що перевозиться без дотримання процедури МДП із застосуванням ВМД.
   У випадках, коли митні печатки і пломби пошкоджено в дорозі (за винятком випадків, коли митні печатки та пломби знімались для проведення перевірки або огляду вантажу митними органами), або вантаж був пошкоджений чи загинув без пошкодження митних печаток та пломб оформляється протокол книжки МДП. В разі встановлення, що пошкодження митних печаток та пломб сталося не з метою зловживань з боку перевізника, або має місце факт загибелі чи пошкодження вантажу в митниці, в зоні діяльності якої сталась вищезазначена пригода, оформляється протокол, в якому робляться записи про виявлені зауваження щодо транспортного засобу та вантажу, та дані про накладені печатки і пломби. Усі записи затверджуються особистою номерною печаткою інспектора митниці, який проводив оформлення протоколу з поставленням дати проведення та вказанням місця проведення і оформлення протоколу.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com