www.VuzLib.com

Головна arrow Митна справа arrow Контроль за доставкою товарів, що ввозяться на митну територію України
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Контроль за доставкою товарів, що ввозяться на митну територію України

Контроль за доставкою товарів, що ввозяться на митну територію України

   Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну, здійснюється у митниці за місцем державної реєстрації або проживання, за місце знаходженням юридичної або фізичної особи, на адресу якої ввозяться товари альтернативою митному оформленню товарів у митниці призначення є здійснення повного митного оформлення товарів безпосередньо у прикордонній митниці зі сплатою належних платежів та дотриманням положень чинного законодавства у частині сертифікації продукції, а також застосування заходів нетарифного регулювання, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного контролю тощо.
   Для здійснення контролю за доставкою окремих видів товарів, перелік яких установлюється й змінюється ДМСУ залежно від виду транспорту, використовується попередня вантажна митна декларація (ПД). ПД оформлюється в порядку, установленому ДМСУ.
   Для здійснення контролю за доставкою товарів, що ввозяться на митну територію України, переміщуються цією територією з будь-якою метою, крім транзиту, і на які не складається ПД, використовуються інші документи контролю за доставкою, визначені ДМСУ, та їх електронні копії.
   У разі ввезення товарів на митну територію України як документ контролю за доставкою використовується:
   - попереднє повідомлення (ПП) та його електронна копія;
   - внутрішній транзитний документ (ВТД) та його електронна копія.
   Заповнене згідно з установленим порядком ПП та його електронна копія до моменту ввезення товарів подаються митниці за місцем державної реєстрації або проживання, за місцезнаходженням юридичної або фізичної особи, на адресу якої ввозяться товари, тобто митниці призначення. В окремих випадках, враховуючи специфіку господарської діяльності особи, на адресу якої ввозяться товари, можливе оформлення ПП та наступне оформлення ВМД відповідно до заявленого митного режиму в зоні діяльності митниці іншої, ніж митниця за місцем державної реєстрації або проживання, за місцезнаходженням цієї особи. У таких випадках ПП оформляється за листами про погодження. При цьому ПП та ВМД повинні бути оформлені однією митницею.
   Митниця призначення, якою було оформлене ПП, у строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту його оформлення, передає інформацію за оформленим ПП до ЄАІС ДМСУ засобами електронного зв'язку. З метою прискорення митного оформлення товарів та запобігання затримці транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон особа, на адресу якої ввозяться в Україну товари, оформлені з використанням ПП, інформує відправника або перевізника цих товарів про дату та номер оформленого ПП, які проставляються у правому нижньому куті товаросупровідних документів на переміщувані товари.
   Митниця відправлення дає дозвіл на переміщення через митний кордон товарів, що ввозяться в Україну, тільки за умови позитивного результату перевірки посадовою особою пункту пропуску наявності в ЄАІС ДМСУ відповідного ПП та відповідності характеру і кількості вантажу та відомостей, зазначених у товаросупровідних документах на переміщувані товари, відомостям, зазначеним в електронній копії ПП.
   Після в'їзду до зони митного контролю в пункті пропуску митниці відправлення перевізник подає посадовій особі митниці товаросупровідні документи на товари, що ввозяться в Україну, та інформує про номер і дату ПП, оформленого митницею призначення.
   Після отриманні підтвердження з ЄАІС ДМСУ про наявність ПП та за відсутності зауважень посадова особа митниці відправлення заповнює контрольну мітку ПП шляхом унесення до електронної копії ПП певних відомостей про транспортний засіб; перевізника; переміщувані товари; вид і реквізити всіх наявних документів на товари; ідентифікаційні ознаки митного забезпечення; дату і час перетину кордону; визначений митницею відправлення строк доставки товарів у митницю призначення; номер службового посвідчення та особистої номерної печатки посадової особи митниці відправлення, що здійснював митне оформлення цього вантажу (якщо попереднє повідомлення, оформлене митницею призначення, складено на велику партію товарів, що ввозитиметься декількома транспортними засобами, на кожну частину такої партії, яка перевозиться окремим транспортним засобом, заповнюється окрема контрольна мітка у ЄАІС ДМСУ).
   Після цього посадова особа митниці відправлення заносить відомості про номер і дату ПП, товари, транспортний засіб, яким вони переміщуються, товаросупровідні документи, перевізника тощо до журналу реєстрації пропуску товарів через митний кордон України; ознайомлює особу, що приймає товари до перевезення в митницю призначення та документи на них, зі змістом статей 330, 331, 332, 336, 337, 338 МКУ та використовуючи дані ЄАІС ДМСУ, роздруковує чотири примірники витягу з електронної копії ПП (із заповненою контрольною міткою про пропуск товарів) на переміщувані товари.
   Витяг з електронної копії ПП (чотири примірника) з проставленими відбитками особистої номерної печатки розподіляються наступним чином:
   - перший примірник витягу з електронної копії ПП разом з примірниками всіх товаросупровідних документів (або ксерокопіями) передається до ВКПТ митниці відправлення;
   - другий і третій примірники передаються особі, що взяла зобов'язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення, використовуються як довідкові документи протягом усього терміну переміщення товарів;
   - четвертий примірник разом з примірниками документів (або ксерокопіями), що підтверджують вартісні й кількісні характеристики товару, інших необхідних товаросупровідних і товаротранспортних документів залишається в справах структурного підрозділу митниці відправлення, розташованого в пункті пропуску через державний кордон.
   Особа, що приймає заявлені товари до перевезення та документи на них, бере зобов'язання щодо доставки цих товарів і документів у митницю призначення й підписує в усіх примірниках витягу з електронної копії ПП друкований текст зобов'язання про доставку товарів у митницю призначення.
   Після даних операцій посадова особа митниці відправлення засвідчує завершення митного оформлення шляхом проставлення відбитка номерного штампа "Під митним контролем" на всіх примірниках усіх поданих до оформлення товаросупровідних і товаротранспортних документів (або на ксерокопіях); та дає дозвіл на відправлення товару в митницю призначення.
   Дозвіл на відправлення транспортного засобу в митницю призначення та у проміжні митниці надається тільки за умови наявності в ЄАІС ДМСУ поставлених на контроль ПП на кожен конкретний вантаж.
   При надходженні товарів, що ввозяться в Україну, у митницю призначення у визначений митницею відправлення строк доставки (або раніше) посадова особа митниці призначення перевіряє комплектність поданих особою, яка дала зобов'язання про доставку товарів у митницю призначення, товаросупровідних документів за їх переліком, що міститься в електронній копії ПП, і відповідність цих документів реквізитам документів, зазначеним у витягу з цієї електронної копії. По завершенні переміщення товарів посадова особа митниці призначення вчиняє на другому й третьому примірниках витягу з електронної копії ПП запис "Переміщення завершено", який засвідчується відбитком штампа "Під митним контролем" цієї посадової особи.
   В електронній копії ПП, що міститься в ЄАІС ДМСУ, у строк, що не перевищує чотирьох годин після надходження товарів у місце прибуття, зафіксованого в документі контролю за доставкою посадова особа митниці призначення робить відмітку про надходження товарів. Будь-які операції з товарами, що надійшли у митницю призначення, але митне оформлення яких ще не завершено, можуть бути здійснені тільки з дозволу та під контролем митниці призначення.
   Відповідальність за збереження та недоторканість вантажу перед митницею призначення несуть:
   - при перевезеннях автомобільним транспортом - перевізник;
   - при перевезеннях залізничним транспортом - начальник залізничної станції;
   - при переміщенні морським, річковим та повітряним транспортом - начальник порту.
   Товари перебувають під митним контролем митниці призначення до моменту завершення повного їх митного оформлення згідно із заявленим митним режимом. При частинному надходженні товарів, що ввозяться в Україну, в митницю призначення, зокрема при подрібненні партії товарів, що перевозяться залізничним транспортом, ведеться облік фактичної доставки товарів, що входять до складу заявленої та пропущеної за одним ПП партії. Для цього використовуються можливості програмних засобів ЄАІС ДМСУ.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com