www.VuzLib.com

Головна arrow Митна справа arrow Загальні положення переміщення вантажів між митницями
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Загальні положення переміщення вантажів між митницями

Загальні положення переміщення вантажів між митницями

   Контроль за доставкою вантажів у митниці здійснюється на основі наказу ДМСУ " Про положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення" від 8 грудня 1998 р. № 771. Це положення розроблено з метою встановлення надійного контролю за переміщенням товарів та інших предметів між митницями України, оперативного реагування у разі виникнення ускладнень чи непередбачених ситуацій під час такого переміщення, підвищення рівня відповідальності осіб, що здійснюють перевезення вантажів, з метою ведення статистичної обробки та аналізу інформації про переміщувані вантажі. За даним положенням здійснюється переміщення товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються між митницями, структурними підрозділами однієї митниці територією України юридичними та фізичними особами, за винятком окремих видів товарів, переміщення яких розглянуто у пункті 3.5.5.
   Товари переміщуються під митним контролем з митниці відправлення у митницю призначення шляхом їх перевезення залізничним, автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом. Митниця відправлення дає дозвіл на доставку товарів у митницю призначення за умови відсутності у неї обгрунтованих претензій до пред'явлених для митного контролю документів, товарів та транспортних засобів, що перевозять ці товари. Як правило, товари перевозяться між митницями під митним забезпеченням в упаковці, транспортних засобах чи контейнерах, виготовлених та обладнаних таким чином, щоб товари не могли бути вилученими з опечатаного вантажного місця, транспортного засобу чи контейнера або поміщатись у такі місця без залишення видимих слідів розпечатання чи пошкодження митного забезпечення. Допускається перевезення товарів під забезпеченням митних органів інших країн, вантажовідправників або транспортних організацій, що прийняли такі вантажі до перевезення. Такі забезпечення, зокрема пломби, визнаються митними органами України за умови їх відповідності вимогам, що висуваються до митного забезпечення, яке використовується митними органами України. Негабаритні вантажі та товари, що переміщуються пристосованими (спеціально не обладнаними) транспортними засобами, можуть перевозитися без накладення митного забезпечення у вигляді пломбування транспортних засобів, в яких переміщуються такі товари. У таких випадках митні органи у товаросупровідних документах роблять детальний опис таких товарів та наносять на самі товари або на їх упаковку маркування або інші ідентифікаційні знаки з метою виключення можливості підміни цих товарів іншими або аналогічними.
   При перевезенні вантажів автомобільним транспортом перевізники-резиденти України допускаються до перевезень вантажів під митним забезпеченням за умови наявності у них ліцензії Міністерства транспорту України на право здійснення міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом (крім перевезень до країн СНД) та свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками і пломбами. Якщо чинним законодавством України визначено необхідність застосування до перевезень окремих видів товарів запобіжних заходів забезпечення доставки цих товарів у митниці призначення (надання фінансових гарантій, охорони і супроводження тощо), митне оформлення таких товарів здійснюється тільки за умови застосування таких заходів у порядку, визначеному чинними нормативно-правовими актами України.
   Для здійснення контролю за доставкою та виявлення фактів недоставки товарів у митницю призначення використовується програмно-інформаційний комплекс, що базується на відомчій системі зв'язку митних органів України. Департамент інформаційних технологій та митної статистики ДМСУ, використовуючи канали оперативного зв'язку, забезпечує доступ посадовим особам митниць у межах їх службових повноважень до інформації в ЄАІС ДМСУ з можливістю перегляду змісту контрольних документів та контролю їх поточного стану. Контроль за доставкою товарів у митниці призначення здійснює митниця відправлення цих товарів. У разі виявлення фактів недоставки вантажу в митницю призначення справу про порушення митних правил порушує митниця, якій було надане відповідне зобов'язання. Допускається порушення такої справи митницею, що безпосередньо виявила ПМП, про що протягом доби інформується митниця відправлення.
   Митниця відправлення обов'язково встановлює строк доставки товарів у митницю призначення. Строк доставки товарів у митницю призначення визначається, виходячи з відстані до митниці призначення, виду транспортного засобу, а також маршруту та інших умов перевезення, і не повинен перевищувати максимального (граничного) строку доставки. Граничний строк доставки товарів визначається чинним законодавством України.
   Товари, що переміщуються через митну територію України у митному режимі транзиту, у разі проведення перевантаження з одного виду транспорту на інший можуть тимчасово розміщуватись на складах митних органів або митних ліцензійних складах за умови дотримання граничних строків транзиту, визначених Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Максимальний строк доставки в митницю призначення товарів, що переміщуються прохідним або внутрішнім митним транзитом, визначається відповідно до законодавства України, яке регулює процедуру переміщення товарів залежно від виду транспорту, а саме:
   - автомобільним транспортом - до 10 діб;
   - залізничним транспортом - до 28 діб;
   - авіаційним транспортом - до 5 діб;
   - морським та річковим транспортом - до 20 діб;
   - трубопровідним транспортом - до 31 доби.
   У разі переміщення автомобільним транспортом консолідованих вантажів (вантажи, що перевозяться одним транспортним засобом, але складаються з декількох партій товарів, призначених різним одержувачам) строк доставки їх у митниці призначення обчислюється з урахуванням кількості партій товарів і митниць призначення. При цьому максимальний строк доставки таких товарів у митницю призначення не може перевищувати 20 діб.
   В окремих випадках, коли вантаж не може прибути в митницю призначення у строк, установлений митницею відправлення, внаслідок дії надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, що перешкоджають руху транспортного засобу, строк доставки товарів у митницю призначення може бути продовжений на час дії зазначених обставин чи подій.
   Такими обставинами чи подіями можуть бути:
   - стихійне лихо (пожежа, повінь, інше стихійне лихо чи сезонне природне явище);
   - військові дії чи надзвичайний стан у регіоні, через який пролягає шлях транспортного засобу, що перевозить вантаж;
   - страйк;
   - злочинні дії третіх осіб, спрямовані проти перевізника, транспортного засобу чи вантажу, що перевозиться цим транспортним засобом;
   - пригода за участю транспортного засобу, що перевозить вантаж, яка спричинила повне чи часткове пошкодження транспортного засобу або повну чи часткову втрату вантажу;
   - неможливість подальшого руху транспортного засобу, коли зсув, пошкодження або розпакування вантажу створює небезпеку чи загрозу дорожньому руху, життю чи здоров'ю громадян або навколишньому середовищу;
   - інші схожі за характером обставини чи події.
   При цьому власник товарів або власник транспортного засобу (або особа, яка безпосередньо здійснює перевезення товарів, що перебувають під митним контролем) повинен звернутися з письмовою заявою до найближчої митниці (або митного поста), в зоні діяльності якої сталася дія надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, для продовження строку доставки товарів. До письмової заяви можуть додаватися належним чином засвідчені відповідними органами (місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, власником підприємства, на якому відбувається страйк, або уповноваженим ним органом (представником), об'єднаннями, ТПП, службою технічного обслуговування, відповідним державним органом з безпеки дорожнього руху, органами Міністерства внутрішніх справ України, іншими органами, та міністерствами) документи, що підтверджують дію надзвичайних або невідворотних обставин чи подій.
   Митниця (або митний пост), у зоні діяльності якої сталася або триває дія надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, після вивчення документів, що підтверджують дію таких обставин, у товаросупровідних документах на переміщувані товари вчиняє запис "Строк доставки товарів  продовжено до "__"___200_р. внаслідок____(зазначається причина продовження строку)". Цей запис затверджується підписом начальника митниці (заступника начальника митниці) або начальника митного поста і завіряється відбитком печатки митниці (особистою номерною печаткою посадової особи митного поста). Копії документів, що підтверджують дію надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, залишаються в справах відділу контролю за переміщенням товарів (ВКПТ) митниці. Митниця, що продовжила строк доставки товарів, протягом цієї ж доби каналами електронного зв'язку обов'язково інформує митницю відправлення і митницю призначення вантажу, щодо якого прийнято рішення про продовження строку доставки, та в оперативному режимі передає інформацію про продовження строку доставки до ЄАІС ДМСУ. За наявності такої інформації протокол про ПМП не складається.
   В окремих випадках, якщо внаслідок дії надзвичайних або невідворотних обставин сталася повна чи часткова втрата товарів або ці товари неможливо надалі використовувати як вироби чи матеріали, митниця, у зоні діяльності якої склалася така обставина, на підставі висновків компетентних органів складає акт за формою, затвердженою наказом ДМСУ і в оперативному режимі передає інформацію про їх утрату до ЄАІС ДМСУ.
   У разі поломки чи дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок чого транспортний засіб не може продовжувати рух і виникає потреба в його заміні, власник товарів чи перевізник повідомляє про це найближчу митницю шляхом подання письмової заяви. Заміна транспортного засобу дозволяється, якщо він належить тому самому перевізникові, у тому числі на підставі договору найму (оренди), що й несправний. Якщо ця вимога не може бути дотримана, то інший перевізник повинен подати митниці належним чином оформлений договір із власником товару, про вповноваження його здійснити це перевезення. Дані про номер транспортного засобу, яким замінено несправний, в оперативному режимі заносяться до ЄАІС ДМСУ.
   Митниця, до якої звернувся перевізник, протягом доби повинна проінформувати митницю відправлення та митницю призначення про вищезазначені обставини й про прийняте нею рішення.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com