www.VuzLib.com

Головна arrow Митна справа arrow Декларування товарів, діяльність митного брокера
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Декларування товарів, діяльність митного брокера

Декларування товарів, діяльність митного брокера

   Декларування - заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення (ст. 81 МКУ).
   Умови та порядок застосування форм декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначаються Кабінетом Міністрів України.
   Товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, декларуються митному органу, який здійснює митне оформлення цих товарів і транспортних засобів. Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів, декларуються одночасно з цими товарами. Порожні транспортні засоби та транспортні засоби, які перевозять пасажирів, декларуються в місці перетину митного кордону України або в митному органі за місцем розташування власника транспортного засобу.
   Декларантами можуть бути підприємства або громадяни, яким належать товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважені ними митні брокери (посередники). Декларантами товарів і транспортних засобів, що належать громадянам, також можуть бути громадяни, уповноважені власниками зазначених товарів і транспортних засобів на здійснення декларування нотаріально посвідченими дорученнями. Декларант виконує всі обов'язки і несе у повному обсязі відповідальність, передбачену МКУ, незалежно від того, чи він є власником товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, митним брокером чи іншою уповноваженою особою.
   Декларант зобов'язаний:
   - здійснити декларування товарів і транспортних засобів відповідно до порядку, встановленого МКУ;
   - на вимогу митного органу пред'явити товари і транспортні засоби для митного контролю і митного оформлення;
   - надати митному органу передбачені законодавством документи і відомості, необхідні для виконання митних процедур;
   - сплатити податки і збори.
   До ввезення товарів на митну територію України декларантом може подаватися до відповідного митного органу попередня митна декларація. Подання попередньої митної декларації при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів є обов'язковим. У разі ввезення (вивезення) товарів на (за) митну територію України декларант попередньо повідомляє відповідний митний орган про намір вивезти ці товари (ст. 93 МКУ). Митний орган визначає час і місце доставки зазначених товарів для здійснення митного контролю та митного оформлення. Після подання повідомлення декларант зобов'язаний доставити товари та документи на них без будь-якої зміни їх стану у визначене митним органом місце і забезпечити перебування їх у цьому місці до прибуття посадових осіб митного органу.
   Доставка товарів та документів на них повинна бути здійснена в строк, визначений митним органом у межах звичайних строків доставки, виходячи з можливостей транспортного засобу, встановленого маршруту та інших умов перевезення. Товари та транспортні засоби, якими вони перевозяться, після прибуття у місце доставки розміщуються у зонах митного контролю. У місці доставки товари і транспортні засоби пред'являються, а документи на них передаються митному органу. Заява про пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного контролю та передання документів на них мають бути зроблені у мінімально можливий строк після їх прибуття, а у разі прибуття поза робочим часом, встановленим для митного органу, - у мінімально можливий строк після початку роботи цього органу. Зміна місця стоянки транспортного засобу, вивантаження, перевантаження товарів, розпакування, пакування чи перепакування товарів, зміна, вилучення чи пошкодження засобів ідентифікації допускаються лише з дозволу митного органу.
   Митний брокер (посередник) - це підприємство, що здійснює декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Митним брокером може бути тільки підприємство-резидент. Від імені цього підприємства декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, може здійснювати його відокремлений структурний підрозділ (філія, представництво тощо) (ст. 176 МКУ).
   Митний брокер здійснює брокерську діяльність відповідно до норм МКУ та ліцензійних умов, що затверджуються спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та органом ліцензування. Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються договором доручення. Ліцензування діяльності митного брокера здійснюється відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
   Митний брокер зобов'язаний:
   - пред'являти митниці товари, які переміщуються через митний кордон України;
   - подавати митниці документи, які необхідні для здійснення митного контролю;
   - сплачувати мито, митні збори та інші платежі.
   Також митний брокер несе відповідальність у повному обсязі як особа, яка самостійно переміщує товари через кордон.
   Для отримання ліцензії про визнання підприємства декларантом особа подає до митниці, у зоні діяльності якої знаходиться, такі документи:
   - заяву, з зазначенням назви організації, юридичної та фактичної адреси;
   - наявність рахунків у національній та іноземній валюті;
   - назви та адреси філій;
   - заяву стосовно погодження митницею видачі свідоцтва про визнання підприємства декларантом;
   - копії всіх установчих документів;
   - довідку банку про відсутність заборгованості;
   - копію платіжного доручення про перерахування коштів за отримання ліцензії.
   Справа про видачу ліцензії розглядається протягом 30 днів. Ліцензія видається ДМСУ на підставі наказу голови ДМСУ. Ліцензія діє безстроково, за умови щорічної перереєстрації. Перереєстрація ліцензії про визнання підприємства декларантом проводиться щорічно за наявністю заяви, копії платіжного доручення про перерахування коштів за перереєстрацію ліцензії, копії ліцензії. Заява розглядається протягом 15 днів. При цьому митниця перевіряє стан роботи підприємства, що здійснює декларування.
   Анулювання ліцензії здійснюється у разі:
   - неодноразового невиконування обов'язків митного брокера;
   - порушення митного або іншого законодавства України;
   - признання митного брокера неплатіжеспроможним;
   - користування послугами особи, яка не має кваліфікаційного свідоцтва (повторна заява на отримання ліцензії розглядається не раніше 1 року).
   Для отримання кваліфікаційного свідоцтва митний брокер подає заяву в митницю, в зоні діяльності якої він розташований, де вона розглядається на протязі 15 днів (або 1 місяця). Для видачі кваліфікаційного свідоцтва у митниці створюється екзаменаційна комісія, яка приймає екзамени у кандидатів з метою визначення достатності їх рівня знань і кваліфікації для здійснення декларування (при необхідності митниця організовує навчання осіб, уповноважених на декларування). Кваліфікаційне свідоцтво скасовується митницею у разі, якщо фахівець:
   - неодноразово не виконував свої обов'язки;
   - неодноразово порушував або не виконував вимоги чинного законодавства.
   Повторна заява на отримання кваліфікаційного свідоцтва розглядається не раніше 6 місяців.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com