www.VuzLib.com

Головна arrow Логістика arrow Сутність і завдання розподільчої логістики
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Сутність і завдання розподільчої логістики

Сутність і завдання розподільчої логістики

   Розподільча логістика є тією частиною логістики, яка інтегрована у сферу розподілу, тобто здійснюється у сфері обігу.
   Розподільча логістика – це управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, які здійснюються в процесі доведення готової продукції до споживача згідно з інтересами і вимогами останнього, а також передачі, зберігання й обробки відповідної інформації.
   Інакше її ще називають маркетинговою або збутовою логістикою.
   Інтегрований погляд на функцію розподілу почав розвиватися у 60-х – на початку 70-х років. У цей період прийшло розуміння того, що поєднання різних функцій, які стосуються розподілу виготовленого продукту, в єдину функцію управління несе великий резерв для підвищення ефективності.
   Матеріальний потік у сфері розподілу має форму готової продукції. Залежно від суб'єкта економічних відносин, який бере участь у доведенні ресурсів до споживача, потік готової продукції можна подати як товарний потік або як вантажний потік (на транспорті).
   При управлінні матеріальними потоками сфера розподілу і сфера закупівель значною мірою накладаються одна на одну. Так, вихідні та кінцеві ланки матеріалопотоків для одних суб'єктів логістичні операції є частиною системи збуту, а для інших – закупівель. Це з одного боку спрощує, а з іншого – ускладнює процес управління матеріальними потоками. Так, багато логістичних робіт і операцій виконуються в обох сферах, тому значна частина прийомів і методів управління потоковими процесами прийнятна як у сфері постачання, так і в сфері розподілу товарної продукції.
   Однак особливості сфери розподілу полягають у тому, що:
   – не створюються нові матеріальні цінності;
   – надаються лише послуги;
   – як наслідок специфічності сфери розподілу на ринку з'являються моделі товарів – послуг;
   – мають ураховуватися інтереси продуцентів, споживачів, а також торгових, транспортних та інших посередників;
   – рушійною силою в управлінні розподілом є інтерес споживача.
   Склад завдань розподільчої логістики на мікро- та на макрорівнях різний. На рівні підприємства (мікрорівні) це:
   – оптимізація формування портфеля замовлень;
   – укладання договорів із замовниками на постачання продукції;
   – забезпечення ритмічності та дотримання планомірності реалізації продукції;
   – вивчення і задоволення потреб у логістичному сервісі;
   – раціоналізація параметрів, просування динамічних матеріальних потоків;
   – оптимізація параметрів і умов зберігання запасів товарного характеру;
   – формування і вдосконалення системи інформаційного забезпечення.
   На макрорівні до завдань розподільчої логістики належать:
   – вибір схеми розподілу матеріального потоку;
   – визначення оптимальної кількості розподільчих центрів (складів) на території, яка обслуговується;
   – визначення оптимального місця розташування розподільчого центру (складу) на території, яка обслуговується, та ін.
   Для вирішення цих завдань мають прийматися рішення довгострокового і короткострокового характеру, що стосуються:
   – дослідження ринків збуту;
   – прогнозування попиту;
   – вибору каналів розподілу;
   – формування асортиментного портфеля;
   – усунення конфліктів та налагодження співпраці між учасниками розподілу.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com