www.VuzLib.com

Головна arrow Логістика arrow Поняття матеріального потоку, його параметри та характеристики
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Поняття матеріального потоку, його параметри та характеристики

Поняття матеріального потоку, його параметри та характеристики

   Потік – це сукупність об'єктів, що сприймаються як єдине ціле. Вона існує як процес на деякому часовому інтервалі і вимірюється в абсолютних одиницях за певний період часу.
  Матеріальний потік – це матеріальні ресурси (MP), незавершена продукція (НП) і готова продукція (ГП), що знаходяться у стані руху і до яких застосовуються логістичні операції й (або) функції, пов'язані з фізичним переміщенням у просторі: навантаження, розвантаження, перевезення, сортування, розукрупнення тощо.
   Елементарний матеріальний потік – потік ресурсів одного найменування, які проходять шлях від конкретного джерела виробництва до моменту споживання.
   Інтегральний (загальний) матеріальний потік – множина елементарних потоків, що формуються на підприємстві.
   Так, щодо підприємства матеріальний потік на етапі забезпечення виробничих процесів матеріальними ресурсами постає у вигляді потоку сировини, комплектуючих, допоміжних матеріалів, на етапі виробництва – у вигляді напівфабрикатів. На етапі розподілу і збуту – у вигляді готової продукції, запасних частин для продукції, яку використовують споживачі і т. ін.
   Кожному матеріальному потокові відповідає деякий фінансовий потік. Під фінансовим потоком розуміють спрямований рух фінансових ресурсів, що циркулюють у логістичній системі, а також між логістичною системою і зовнішнім середовищем, необхідних для забезпечення ефективного руху визначеного товарного потоку.
   Параметрами матеріальних потоків можуть бути:
   – номенклатура, асортимент і кількість продукції;
   – габаритні характеристики (обсяг, площа, лінійні розміри);
   – вагові характеристики (загальна маса, вага брутто, вага нетто);
   – фізико-хімічні характеристики вантажу;
   – характеристики тари (упаковки);
   – умови договорів закупівлі-продажу (передачі у власність, постачання);
   – умови транспортування і страхування;
   – фінансові (вартісні) характеристики;
   – умови виконання інших операцій фізичного розподілу, пов'язаних із переміщенням продукції та ін.
   Матеріальні потоки характеризуються кількісними і якісними показниками:
   1) напруженість матеріального потоку – це інтенсивність переміщення матеріальних ресурсів, напівфабрикатів і готової продукції;
   2) потужність матеріального потоку – це обсяги продукції, які переміщуються за одиницю часу.
   Таким чином, потік має розмірність "обсяг/одиниця часу", тобто є дробом, у чисельнику якого міститься одиниця виміру вантажу (штуки, тонни, і т. ін.), а в знаменнику – одиниця виміру часу (доба, місяць, рік і т. ін.). Між цими показниками, як правило, спостерігається обернена залежність.
   Показники потужності та напруженості матеріальних потоків прямо залежать від:
   1) стану інфраструктури суб'єкта господарювання;
   2) обраної логістичної системи з управління процесами виробництва і обігу;
   3) обсягу, часу і форми постачань;
   4) форми виробництва;
   5) технології виконання логістичних операцій;
   6) рівня механізації й автоматизації робіт та ін.;
   7) виду продукції, її призначення;
   8) виду транспортних засобів, відстані транспортування;
   9) стратегії підприємства і т. ін.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com