www.VuzLib.com

Головна arrow Логістика arrow Перелік та характеристика елементів логістики
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Перелік та характеристика елементів логістики

Перелік та характеристика елементів логістики

   Елемент логістики – це функціонально відокремлена сфера логістичної діяльності, яка не підлягає декомпозиції та виконує локальну цільову функцію, пов'язану з виконанням певних логістичних операцій.
   Логістика пов'язана з просуванням продукції від місця її виробництва до споживача, що зумовлює відповідно перелік елементів логістики. До їх числа входять: постачання, управління запасами та складування, розподіл, транспортування та вантажопереробка, інформаційне забезпечення.
   Термін постачання несе в собі інформацію про організацію забезпечення підприємства необхідною сировиною, матеріалами, про можливі механізми мінімізації витрат часу та грошей на закупівлю. Логістика постачання має вирішувати такі питання:
   – Коли і в якій кількості здійснювати закупівлі?
   – Як обирати постачальника, за якими критеріями?
   – Виготовляти самостійно чи закуповувати напівфабрикати і комплектуючі?
   – Як досягти мінімізації витрат та максимізації якості закуплених матеріальних ресурсів?
   – Як мінімізувати витрати на доставку закуплених матеріальних ресурсів?
   Завданнями закупівельної логістики є:
   – планування потреб у закупівлі продукції;
   – скорочення рівня наднормативного запасу продукції;
   – підтримка високого рівня обслуговування замовлень споживачів;
   – координація графіка доставки й плану з виробництву й закупівлі.
   Основні поняття, пов'язані з таким елементом логістики, як постачання (закупівлі):
   – тривалість оформлення замовлення – час, затрачуваний на коригування й уточнення стандартного замовлення;
   – періодичність розміщення замовлень – періодичність, із якою менеджер з закупівель може розміщувати регулярні замовлення на поповнення складських запасів (включаючи максимальну кількість днів з моменту продажу продукції до початку оформлення чергового замовлення або резервування потенційних транспортних можливостей);
   – строк виконання замовлення – середній строк передачі стандартного замовлення, одержання продукції, розміщення отриманої продукції на складі і внесення в базу даних складської системи управління запасами;
   – витрати на замовлення – це витрати на закупівлю кожної партії продукції, що включають витрати на контроль наявності, підготовку замовлення, передачу замовлення, одержання продукції, перевірку кількості й якості, розташування на місцях зберігання, перевірку документів, підготовку рекламації, взяття на облік.
   Такий елемент логістики як управління запасами та складування передбачає вибір і використання науково обґрунтованих методів та систем управління запасами й організацію роботи складського господарства.
   Правильне логістичне управління запасами це забезпечення їх раціонального рівня за умови мінімізації витрат на складування. Раціональний рівень запасів сировини й матеріалів визначається потребами виробництва. Раціональний рівень запасів товарів та готової продукції визначається необхідним рівнем обслуговування споживачів. Логістика складування вирішує питання, пов'язані з оптимізацією використання складських площ, їх відповідним обладнанням, прийняттям рішень про оренду чи будівництво власних складських комплексів.
   Наступний елемент логістики – розподіл – пов'язаний з проектуванням розподільчих систем і ланцюгів. Завдання логістики полягає в забезпеченні якісного обслуговування клієнтів за рахунок своєчасної доставки товарів у потрібне місце і в потрібний час, мінімізації їх вартості за рахунок скорочення кількості посередників, що беруть участь у реалізації. Розподіл у логістиці пов'язаний ще й з визначенням місць розташування розподільчих центрів. Управління розподілом як у логістиці, так і в маркетингу пов'язане з доведенням готової продукції від виробника до споживача. Проте, логістика займається оптимізацією фізичного переміщення товаропотоків, а маркетинг – налагодженням ділових зв'язків з клієнтами і посередниками, а також просуванням продукції.
   Елемент логістики – транспортування та вантажопереробка – забезпечує фізичне переміщення матеріалопотоків і зв'язок різних ланок логістичного ланцюга між собою. Роль логістики у транспортуванні та вантажопереробці полягає в виборі оптимальних видів транспорту, перевізників, оптимізації маршрутів перевезень, мінімізації транспортних витрат, у досягненні високого рівня транспортно-експедиційного обслуговування, організації роботи транспортних терміналів.
   Інформаційне забезпечення як елемент логістики пов'язане зі збором, обробкою, аналізом логістичної інформації, побудовою й оптимізацією логістичних інформаційних систем. Логістична інформація – це цілеспрямовані знання, необхідні для забезпечення процесу управління логістичною системою.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com