www.VuzLib.com

Головна arrow Логістика arrow Основні принципи та методи теорії логістики
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Основні принципи та методи теорії логістики

Основні принципи та методи теорії логістики

   Принципи логістичного підходу вимагають інтеграції матеріально-технічного забезпечення, виробництва, транспорту, збуту, фінансів і передачі інформації про пересування товарно-матеріальних цінностей в єдину систему, що має підвищити ефективність роботи у кожній із цих сфер і міжгалузеву ефективність.
   Основні принципи для підприємницької логістики можуть бути такі:
   – погодження логістики з корпоративною стратегією;
   – удосконалення організації руху матеріальних потоків;
   – забезпечення надходження необхідної інформації та сучасної технології и обробки;
   – прагнення до ефективного управління людськими ресурсами;
   – підтримка тісного зв'язку з іншими фірмами у виробленні стратегії;
   – облік прибутку від логістичної діяльності в системі фінансових показників;
   – визначення оптимальних рівнів логістичного обслуговування з метою підвищення рентабельності виробництва;
   – ретельна розробка логістичних операцій;
   – прагнення до укрупнення партій товарів;
   – сприйняття логістики як унікальної сфери творчості для стратегічної орієнтації фірми;
   – оцінка ефективності діяльності логістичних підрозділів.
   Методи дослідження. Методологія теорії логістики як навчання про комплекс методів і засобів вивчення її об'єкта і предмета дослідження має кілька рівнів – від методологічної бази логістики у формі парадигми – системи концепцій до спеціальних методів дослідження.
   Логістика ґрунтується на таких методологічних дисциплінах:
   1) загальна теорія систем;
   2) кібернетика;
   3) дослідження операцій;
   4) прогностика.
   Загальнонаукові методи, що використовуються в логістиці:
   1) матеріалістична діалектика з її причинно-наслідковою логікою;
   2) аналіз і синтез систем;
   3) метод переходу від абстрактного до конкретного.
   До конкретних логістичних підходів і методів належать:
   1) потоково-процесний метод, який полягає в тому, що будь-яка господарсько-економічна, підприємницька і комерційна діяльність спершу може бути представлена у формі потоку конгломерату процесів, різних за своєю природою і субстантною сутністю (інтелектуальної роботи: наукових досліджень, проектно-конструкторських робіт; організаційної роботи: документообігу, менеджменту; фізичної роботи: навантаження-розвантаження, складування, просторове переміщення), а потім на його основі синтезується система в межах досліджуваного циклу (або його періоду) змістовної цільової діяльності. Зважаючи на те, що будь-яка економічна діяльність – це слабко структуроване (або навіть поляризоване) середовище, цей логістичний метод (прийом) усе-таки дає змогу наближатися до адекватного моделювання досліджуваного об'єкта (у рамках реалістичної фактології) та до можливості кількісного виміру, аналізу й оцінки досліджуваних у такий спосіб процесів з метою їх удосконалювання;
   2) методи статистико-економічного аналізу (балансовий, графічний методи, групування, порівняння, прийоми елімінування);
   3) математичні методи вирішення логістичних завдань:
   – лінійне програмування;
   – теорія черг;
   – імітаційне моделювання;
   – експертні оцінки;
   – транспортні матриці;
   – теорія керування запасами;
   – мережні моделі;
   – математична оптимізація;
   – методи прогнозування попиту.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com