www.VuzLib.com

Головна arrow Економічна теорія arrow Сутність економічного прогресу
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Сутність економічного прогресу

Сутність економічного прогресу

   Відповідно до вимог системно-структурного аналізу системну сутність такого прогресу слід шукати у всіх підсистемах цілісної економічної системи.
   Економічний прогрес (лат. progressive—рух уперед, розвиток) — поступальний розвиток (наявність кількісно-якісних та сутнісних змін) усієї економічної системи, зокрема кожної з головних підсистем: продуктивних сил і техніко-економічних відносин (а водночас і технологічного способу виробництва), організаційно-економічних відносин, економічної власності та господарського механізму.
   Прогрес продуктивних сил — це розвиток (збагачення, поява нових ознак і особливостей) традиційних елементів певної підсистеми (людини, засобів виробництва та ін.) і поява нових (науки, інформації), та їх наповнення елементами якісно нового змісту, а також поступове зростання ролі людини, всебічний розвиток її сутнісних сил на шляху перетворення від людини економічної до соціальної.
   Прогрес техніко-економічних відносин — поглиблення суспільного поділу праці у всіх формах на національній та інтернаціональній основі, збільшення галузей, сфер економіки та посилення раціональних зв'язків між ними.
   Прогрес технологічного способу виробництва виражається у переході від способу виробництва, заснованому на ручній праці, до способу виробництва, що базується на машинній праці, а від цього — до технологічного способу виробництва, в основі якого лежить автоматизована праця і який діалектично заперечує попередні способи.
   Прогрес організаційно-економічних відносин — це прогресивний розвиток менеджменту, маркетингу та інших елементів, що виражається у збагаченні та вдосконаленні відповідних форм.
   Прогрес відносин економічної власності виявляється в еволюції типів і форм власності від індивідуального (приватного) до колективного (в різних її формах і ступенях зрілості), від колективного — до державного та наддержавного (або інтегрованого) типів (форм) власності.
   Прогрес господарського механізму — це передусім еволюція ринкових важелів управління економікою, поступовий перехід від ринкового саморегулювання до монополістичної планомірності, від неї — до державного регулювання, до їх раціонального поєднання, а згодом — до наднаціональних форм і методів управління економікою в межах цілих регіональних об'єднань (наприклад, ЄС, до якого в 2004 р. входили 25 країн Європи).
   Економічний прогрес є основою суспільного прогресу, елементами якого (крім економічного) є соціальний, правовий, політичний, національний, культурний, духовний та інші види прогресу. Суспільний прогрес виражається у послідовній зміні суспільно-економічних формацій. Загальною тенденцією історичного розвитку є поступовий перехід від сформованих природними факторами (географічним середовищем, кількістю населення) суспільних систем до складніших, прогрес яких забезпечують зростаюча кількість факторів і джерел розвитку. Так, нині якісно новим фактором суспільного, зокрема економічного, прогресу є дух народу, енергія і активність нації, національна психологія та свідомість людей.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com