www.VuzLib.com

Головна arrow Економічна теорія arrow Економіка та економічна система
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Економіка та економічна система

Економіка та економічна система

   Економіка є найважливішою сферою суспільного життя, в якій на основі використання різноманітних ресурсів здійснюється виробництво, обмін, розподіл та споживання продуктів людської діяльності, формується і розвивається система продуктивних сил та економічних відносин.
   У працях вітчизняних економістів поняття "економіка" розглядалося як сукупність виробничих відносин; господарство району, країни або світу; наукова дисципліна, що вивчає народне господарство, його галузі. Виокремлення його трьох структурних елементів правомірне, як і визначення другого і третього елементів, але визначення першого однобічне. Позбавлена матеріальної основи свого розвитку та змісту сукупність виробничих відносин стає відірваною від розвитку продуктивних сил формою. На такій основі можна розглядати економіку країни (другий елемент), але в такому разі порушується логіка структуризації поняття.
   Значно складніше поняття "економіка", що також доводить нелогічність ототожнення економічних і виробничих відносин. До нього, крім другого і третього структурних елементів, належать продуктивні сили, техніко-економічні, організаційно-економічні та виробничі відносини (або відносини економічної власності) і базисні елементи господарського механізму. Ці структурні елементи у взаємодії і взаємозв'язку формують цілісну економічну систему. її структура також розглядається неоднозначно, що ускладнює виокремлення різних типів таких систем у межах сучасного світового господарства.
   Поняття "економічна система" похідне від загальнонаукового поняття "система" (грец. systema — утворення), що означає сукупність певних елементів або підсистем і зв'язків між ними, яким притаманні такі найважливіші ознаки цілісності, як організованість, наявність інтегративних якостей і функцій, саморух і загальна мета.
   Економічна система — комплекс підсистем та елементів і їхніх властивостей (а отже, і всіх видів економічної діяльності людей) у процесі їх взаємодії, спрямований на виробництво, обмін, розподіл та споживання товарів і послуг, а також на регулювання такої діяльності відповідно до вимог економічних законів і мети суспільства, що породжує нову інтегративну цілісність.
   Кожна із підсистем має складну структуру, яка охоплює певні елементи і компоненти із властивою їм сукупністю взаємозв'язків, розвивається відповідно до спільних для всієї економічної системи законів, а також з притаманними лише для цієї підсистеми законами і суперечностями. Характеризуючи економічну систему, її підсистеми необхідно розглядати в процесі діалектичної взаємодії.
   При взаємодії підсистем формуються метасистеми. Так, взаємодія техніко-економічних, організаційно-економічних і виробничих відносин утворює метасистему економічних відносин; взаємодія продуктивних сил і техніко-економічних відносин формує технологічний спосіб виробництва, а взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин — суспільний спосіб виробництва; процес взаємодії продуктивних сил і економічних відносин зумовлює виникнення й розвиток економічного способу виробництва. Кожному елементу економічної системи, а також її підсистемам і метасистемам притаманні свої закони розвитку та функціонування, які об'єднуються в єдину цілісність загальносистемними економічними законами.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com