www.VuzLib.com

Головна arrow Економіка підприємства, економіка праці arrow Формування фінансових ресурсів підприємства
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Формування фінансових ресурсів підприємства

Формування фінансових ресурсів підприємства

   Фінансові ресурси — це кошти, шляхом яких відбувається відділення тієї частини сукупного суспільного продукту, які без порушення об'єктивної пропорційності суспільного виробництва можуть бути спрямовані на розвиток соціально-економічної мети в цілому. Це об'єктивна макроекономічна категорія, зміст якої визначається умовами матеріально-фінансової збалансованості економіки. Рівність надходження та витрачання фінансових ресурсів свідчить про те, що платоспроможний попит підприємств та організацій, який формується в результаті фінансування витрат на розвиток народного господарства та функціонування невиробничої сфери, має покриття, оскільки відповідає створеним фінансовим ресурсам.
   В умовах ринку джерела фінансування підприємства відрізняються від традиційних для планової економіки. При переході до ринкової економіки різко скорочується частка бюджетних коштів для фінансування інвестицій, скорочуються строки надання кредиту.
   У той же час власні джерела підприємства (статутний капітал; фонди, що утворюються з чистого прибутку; амортизаційні відрахування) — обмежені. У зв'язку з цим, у ринкових умовах підприємства повинні самі займатись пошуком нових джерел фінансування на ринку капіталів.
   Аналіз руху капіталу на ринках дозволяє виділити основні фактори, які впливають на фінансування підприємства, а саме:
   — рівень заощаджень населення, які залежать від рівня розподілу доходів, податкової політики держави;
   — рівень конкуренції між споживачами заощаджень, тобто між інвестиційними інститутами, банками, державою, пенсійним та страховим фондами;
   — ступінь та напрями участі іноземного сектора в національному фінансовому ринку;
   — рівень віддачі від інвестованого капіталу, який буде визначатися ступенем ефективності функціонування підприємств.
   Формування системи фінансових джерел передбачає:
   — визначення критеріїв залучення того чи іншого джерела фінансування;
   — аналіз можливих джерел фінансування на основі оцінки їх якісних та кількісних характеристик;
   — вибір джерел фінансування, які відповідають обраним критеріям;
   — визначення оптимальної структури фінансових джерел.
   Як критерії вибору джерел зовнішнього фінансування можуть бути використані:
   — порівняння розмірів витрат на одержання фінансів з альтернативних джерел;
   — строк виплати боргу з точки зору вигідності строку погашення в зручний для підприємства час;
   — ймовірні обмеження в надходженні коштів;
   — ризик переходу контролю до іншого власника. Джерелом фінансування капітальних вкладень можуть бути:
   — власний капітал і внутрішні фінансові резерви інвестора (статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток, амортизаційні відрахування, а також заощадження громадян і юридичних осіб);
   — залучені кошти (довгострокові кредити, облігації, короткострокова кредиторська заборгованість, інша короткострокова заборгованість);
   — кошти, які сплачуються органами страхування у вигляді відшкодування збитку від аварій, стихійного лиха та інші засоби;
   — фінансові кошти, що централізуються об'єднаннями підприємств за встановленим порядком;
   — засоби позабюджетних фондів;
   — засоби іноземних інвесторів.
   Фінансування капітальних вкладень може здійснюватися за рахунок як одного, так і декількох джерел.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com