www.VuzLib.com

Головна arrow Судова бухгалтерія arrow Історія розвитку судової бухгалтерії
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Історія розвитку судової бухгалтерії

Історія розвитку судової бухгалтерії

   Судова бухгалтерія як наука та як навчальна дисципліна у своєму розвитку пройшла три основних етапа:
   1) складання бази для судової бухгалтерії, зародження судової бухгалтерії (з 50-х років XX століття до 1975 року);
   2) становлення судової бухгалтерії (з 1976 р. по 1990 р.);
   3) подальший розвиток судової бухгалтерії (з 1991 р. по сучасний час).
   І етап. До 50-х років XX століття форми застосування спеціальних бухгалтерських знань в юридичній практиці, під час розкриття крадіжок та інших злочинів, таких як: судово-бухгалтерська експертиза, планово-економічна експертиза, документальна ревізія, інвентаризація - діяли та розвивались автономно один від одного, була відсутня єдина методологічна основа (база) їх використання.
   В 50-х роках XX століття зусиллями великих радянських вчених - С.С.Остроумова, С.П.Фортинського, В.Г.Танасевича, Н.В.Кудрявцевої та інших - застосовуються енергічні заходи щодо створення методологічної бази судової бухгалтерії.
   Виникнення та розвиток теорії застосування спеціальних бухгалтерських знань виконується довгий час у вигляді прикладної дисципліни, як "Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської' експертизи". Але вузькі рамки цього предмету не відповідають змісту предмету "Судова бухгалтерія", і на його основі виникає нова комплексна навчальна дисципліна "Судова бухгалтерія". В 1975 році був створений перший підручник "Судова бухгалтерія" за редакцією С.С.Остроумова.
   Таким чином, судова бухгалтерія стає методологічною основою використання економічних методів, спеціальних бухгалтерських та економічних пізнань в області права. Вона збагачує юридичну і експертну практику, розробляє нові методи використання та, в свою чергу, розвивається за рахунок цієї практики.
   II етап. В 1980 році виходить з друку другий підручник "Судова бухгалтерія" авторського колективу: Г.А.Атанесян, С.С.Остроумов, С.П.Фортинський, В.Г.Танасевич.
   У становленні судової бухгалтерії як навчальної дисципліни велику участь прийняв професор, доктор юридичних наук С.П.Голубят-ніков (Горківська вища школа МВС СРСР). У 1989 році виходить з друку третій підручник по судовій бухгалтерії за редакцією С.П.Голу-бятнікова та Г.А.Атанесяна.
   Значну участь у розвитку судової бухгалтерії на цьому етапі взяли роботи відомих радянських вчених: В.Г.Любшина, А.М.Ромашова, Л.І.Георгієва, Т.М.Арзуманяна, П.К.Пошюнаса, В.К.Степутенкової, Г.А.Шумака, А.М.Гольдмана, А.Р.Шляхова та інших. В ці роки становлення і розвитку судової бухгалтерії проходить у процесі подальшого розвитку (змагання) таких дисциплін, як "Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської' експертизи" (у 1976 р. та у 1980 р. виходять з друку підручники С.П.Голубятнікова, Н.В.Кудрявцевої та С.П.Голубятнікова, І.Я.Целіщева); "Судово-бухгалтерська експертиза" (у 1981 р. виходить з друку підручник А.І.Ромашова, у 1985 р. - навчальний посібник В.К.Степутенкової, А.Р.Шляхова).
   Велике значення у розвитку судової бухгалтерії мали заходи комплексного розвитку апаратів БХСС, які приймалися Міністерством внутрішніх справ СРСР у 1985 році.
   III етап. Судова бухгалтерія представляє собою спеціальну прикладну дисципліну, яка вивчає питання, зв'язані із застосуванням бухгалтерського та економічного аналізу в юридичній практиці. Ця навчальна дисципліна служить теоретичною базою використання спеціальних економічних та бухгалтерських знань у кримінальному, цивільному та господарському процесах. Цим визначається і зміст предмета "Судова бухгалтерія", який включає в себе питання як економічного, так і правового характеру.
   Третій етап розвитку судової бухгалтерії в Україні зв'язаний з діяльністю вченого М.І.Камлика (Національна академія внутрішніх справ України), який написав підручник "Судова бухгалтерія". Перше видання книги було здійснено у 1995 році. Радикальні зміни реформування бухгалтерського обліку в Україні, перехід його на національні стандарти та підготовка до переходу на міжнародні стандарти, а також суттєве оновлення законодавчої та нормативної бази зумовило підготовку і видання нових підручників вказаним автором-науковцем (у 2000 р. та у 2007 р.).
   У 2004 р. видано з друку підручник "Судова бухгалтерія" науковцями Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого - В.М.Глібко та О.П.Бущан. Автори цього підручника вказують, що судова бухгалтерія - це комплексна прикладна дисципліна, яка об'єднує в собі економічні та юридичні галузі знань, та поділяють її на дві частини - загальну та особливу. В загальній частині розглядаються питання бухгалтерського обліку, економічного та документального аналізу господарської діяльності підприємств. Особлива частина вивчає питання вдосконалення і порядку призначення та використання в процесі правочинної діяльності правоохоронних та інших органів, які здійснюють фукції управління та контролю, матеріалів інвентаризації, документальної ревізії та судово-бухгалтерської експертизи.
   За період з 2004 р. по 2009 р. вийшли з друку кілька навчальних посібників "Судова бухгалтерія" різних авторів.
   У сучасний час вчені намагаються вдосконалити теоретичну та практичну бази судової бухгалтерії, тому що вказана дисципліна надійно ввійшла у навчальне та наукове життя. Судова бухгалтерія, як навчальна дисципліна, повинна збагатити курсантів та студентів - майбутніх правознавців - необхідними знаннями в галузі бухгалтерського обліку, економічного аналізу, документальної ревізії, судово-економічної (судово-бухгалтерської) експертизи та аудиторської діяльності. Ця дисципліна весь час знаходиться у пошуку та розвивається і удосконалюється.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com