www.VuzLib.com

Головна arrow Агропромисловий комплекс (АПК) arrow Розвиток нових інтегрованих формувань у відродженні цукробурякового виробництва в Україні
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Розвиток нових інтегрованих формувань у відродженні цукробурякового виробництва в Україні

Т.В. БАГРІЙ

Розвиток нових інтегрованих формувань у відродженні цукробурякового виробництва в Україні

   У процесі здійснення аграрної реформи в Україні набули істотного поглиблення кризові явища, які охопили майже всі галузі сільського господарства, що призвело до істотного скорочення обсягів виробництва продукції, зниження ефективності галузі, погіршення постачання продовольчих ресурсів населенню держави. Значних руйнівних наслідків зазнало цукробурякове виробництво. За період з 1990 по 2008 рік посівні площі цукрових буряків у країні зменшились від 1607 тис. до 386,7 тис. гектарів, а обсяг їх валових зборів скоротився від 51,9 млн. тонн (1989 р.) до 13,7 млн. тонн (2008 р.), тобто зменшився в 4,4 раза. Загальна кількість працюючих цукрових заводів зменшилася із 193 до 70. Як наслідок, обсяги виробництва цукру з цукрових буряків знизилися за цей період з 5383 тис. тонн до 1650-1680 тис. тонн, або у 3,3 раза.
   Нині в державі назріли соціально-економічні умови для відродження й розвитку цукробурякового виробництва як однієї з досить важливих стратегічних галузей агропромислового комплексу. Про це переконливо свідчить вітчизняний досвід створення і функціонування ряду нових інтегрованих виробничих систем, у яких набувають тісного поєднання виробництво цукрових буряків у сільськогосподарських підприємствах та їх промислова переробка на цукрових заводах. Аналіз свідчить, що найбільш слабкою ланкою в загальному організаційно- технологічному ланцюзі виробництва цукру стало забезпечення галузі цукровою сировиною. Адже водночас із скороченням посівних площ цукрових буряків за період з 1990 року не вдалося істотно підвищити їх урожайність. Якщо тоді на площі 1607 тис. га урожайність цукрових буряків становила 275,7 ц з гектара, то в 1995 році на площі 1475 тис. га їх було зібрано по 204,7 ц, 2000 — 176,7 ц, 2001 — 182,6, 2002 — 189,3, 2003 — 201,2, 2004 — 238,3, 2005 — 248,2, 2006 — 284,7, 2007 — 294,2 і тільки у 2008 році урожай становив 354,7 ц коренів з гектара на площі 387 тис. га. Можна навести приклади досягнення значно вищих врожаїв. Так, у Полтавській області на площі 64,2 тис. га урожайність досягла 421 ц з гектара, у Хмельницькій — з кожного гектара із 25,3 тис. га одержано по 410,6 ц коренів. У ряді областей їх урожайність перевищувала 350 ц з гектара. У 2009 році в Україні під цукрові буряки виділено 350 тис. гектарів. Безумовно, навіть при підвищенні урожайності в середньому до 380 ц з гектара валовий збір цукрової сировини становитиме 13300 тис. тонн, що забезпечить виробництво цукру при 12% виходу продукції до ваги перероблених буряків близько 1600 тис. тонн. Це неповною мірою задовольняє національні потреби країни. Тому нині важливо довести обсяги виробництва цукру для повного споживання і разом з тим нарощувати його випуск до вимог європейського рівня як за асортиментом, так і якістю продукції. Отже, одним з основних стримуючих чинників відродження й розвитку цукробурякового виробництва в країні, як свідчить аналіз, стала занедбаність буряківництва, низька його ефективність, втрата сільськогосподарськими товаровиробниками економічного інтересу щодо розвитку галузі, значне послаблення її матеріально-ресурсної бази, істотне обмеження можливостей застосування сучасних ресурсозберігаючих технологій, мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин від хвороб, шкідників і бур’янів.
   Розв’язання проблеми нарощування обсягів цукрової сировини, підвищення її якісного стану, як переконливо доведено практикою діяльності багатьох нових формувань, полягає у розвитку вертикальної інтеграції господарств — товаровиробників цукрових буряків і промислових переробних підприємств, об’єднання їх економічних інтересів, спрямованих на одержання високої результативності. Однією із перших в Україні була створена в середині 90-х років минулого століття Асоціація “Група компаній “Укррос”, до складу якої входило Відкрите акціонерне товариство “Цукровий союз “Укррос” із двома цукровими заводами: Пальмірським, що на Черкащині, та Чортківським, розташованим у Тернопільській області. Ці два заводи ще в 1990 році організували співпрацю із сільськогосподарськими товаровиробниками цукрових буряків. Сутність спільної діяльності спочатку полягала у придбанні для сільськогосподарських підприємств за рахунок банківського кредиту “Цукрового союзу “Укррос” німецьких бурякозбиральних комбайнів “Holmer”, насіння, добрив, хімічних засобів захисту рослин, що значно підвищили обсяги виробництва цукрової сировини. Тут було закладено початок нових економічних відносин промислових структур із сільськогосподарськими підприємствами. До складу ВАТ “Цукровий союз “Укррос” приєднались ще чотири промислових підприємства: ВАТ “Губинський цукровий завод” (Дніпропетровська область), ВАТ “Савинський цукровий завод”, ВАТ “Куп’янський цукровий комбінат”, а також ЗАТ СГП “Цукрове”, що на Харківщині.
   Слід відмітити, що цукрові заводи розташовані в різних природно- економічних умовах країни, що значно знижує ризик загального впливу погодно- кліматичних особливостей на виробництво цукрових буряків інтегрованого виробництва. Тут особливу увагу надають розвитку аграрних виробничих структур. Нині до ВАТ “Цукровий союз “Укррос” входить 12 аграрних товариств, у яких зосереджується виробництво цукрової сировини. Серед них чільне місце посідає товариство з обмеженою відповідальністю “Аграрний дім ім. Горького”, розташоване у Сахновщицькому районі на Харківщині. Значно розширюються його виробничі потужності. Якщо у 2005 році в господарстві налічувалося близько 3 тис. гектарів орних земель, то нині тут об’єднано до використання понад 10 тис. гектарів. До кінця 2009 року в “Аграрному домі ім. Горького” проектується розширити за рахунок приватизованих площ земель до 25 тис. гектарів орних угідь, що забезпечить виробництво цукрової сировини для сезонної переробки ЗАТ СГП “Цукрове”. Забезпечення цукровою сировиною заводу цим підприємством становитиме в перспективі 150 тис. тонн. В діяльності господарства надають важливого значення раціональному використанню орних земель. Тут впроваджено класичну систему сівозмін із застосуванням прогресивних ресурсозберігаючих технологій. На полях господарства працює понад 100 тракторів різної модифікації, великий набір вітчизняної та іноземної техніки. У суспільному секторі Аграрного дому створено робочі місця для 670 сімей. У рослинницьких галузях працює 172 особи, у тваринницьких — 130 працівників, налічується 147 механізаторських кадрів. Середньомісячна заробітна плата основних працівників становить понад 3 тис. грн. Як свідчить аналіз, решта 11 сільськогосподарських підприємств, які входять до складу “Цукрового союзу “Укррос”, в перспективі вироблятимуть необхідний обсяг цукрової сировини для сезонного завантаження переробних заводів. Якщо у 2007 році в Укррос обробляли 37 тис. га посівів, то у 2008 році — понад 70 тис. га.
   Нині в Україні сформовано шість найбільших холдингових компаній, чотири з яких виробили у 2008 році 37% річного обсягу цукру в Україні. Частка компанії “Астарта” становить 15%, Укррос — 13, Укрпромінвест — 9, Дакор — 6, Райз — 6, “Мрія” — 4%.
   За даними Асоціації “Укрцукор”, найбільше виробив цукру в Україні Яресків- ський цукровий завод холдингової компанії “Астарта” — 56,6 тис. тонн, переробивши за сезон 395 тис. тонн цукрової сировини. Тривалість виробництва цукрув цій компанії становить 130 днів. Обсяг виробництва продукції зріс за рік на 51,5% і досяг 235,6 тис. тонн, а перероблених буряків залишилось проти попереднього року на 40%. Вихід цукру збільшився до обсягу перероблених цукрових буряків за 2008 рік на 1% і становив 13,85%. Слід відмітити, що Яресківсь- кий цукровий завод серед усіх заводів, працюючих у 2008 році, одержав найвищий вихід цукру — 14,32%. Значних успіхів досягло Відкрите акціонерне товариство “Дакор Вест”. Його сільськогосподарські підприємства переробили 640 тис. тонн цукрових буряків, забезпечивши цукрові заводи на 89% власною сировиною. За рік холдингова компанія виділила 11 млн. доларів США для придбання нової техніки, а також близько 2 млн. доларів на модернізацію цукрових заводів. До того ж тут був збудований власний елеватор. Адже у 2008 році аграрні господарства холдингу зібрали 162 тис. тонн зерна, або у 2,3 раза більше його валового збору в 2007 році. У сільськогосподарських підприємствах “Цукрового союзу “Укррос” здійснюють значну технологічну організаційну роботу з оцінки сортового складу цукрових буряків, перевірених у конкретних грунтово-кліматичних умовах. Потужні інтегровані цукробурякові формування мають значні переваги перед дрібнотехнологічними заводами, зокрема в організації виробництва цукрової сировини.
   В умовах розвитку інтеграційних процесів у цукробуряковому виробництві, які вже набули значних масштабів, дрібні цукрові заводи втрачають можливості ефективно здійснювати конкуренцію своїх виробничих витрат, пов’язаних із створенням сировинної й енергетичної бази, забезпеченням рівня соціальних вимог працюючих, з витратами заводів холдингових формувань. Тут одним із першочергових завдань є збільшення урожайності цукрових буряків до 470-500 ц з гектара, що значно вплине на зниження їх собівартості, а отже і на собівартість виробництва цукру. Адже частка витрат на цукрову сировину при виробництві цукру досягає 60% і більше. Кількість малопотужних переробних підприємств галузі буде скорочуватись і, як прогнозують окремі керівники та фахівці цукробурякового виробництва, за ближчі п’ять-шість років вона зменшиться у два-три рази. Тому розвитку цього процесу необхідно надати планомірного характеру, розробити конкретні програми поступового перепрофілювання окремих цукрових заводів, тримати в полі зору забезпечення зайнятості працівників цих підприємств.
   Інтегроване цукробурякове виробництво, на яке нині припадає майже половина випуску продукції в Україні, конкурентоспроможне на внутрішньому аграрному ринку. Високою довірою користується продукція ВАТ “Цукровий союз “Укррос”. Тільки протягом 2007 року компанія продала 20% акцій в процесі приватного їх розміщення, що дало змогу залучити 42 млн. доларів США до діяльності фірми. Власна капіталізація виробничих потужностей становить понад 210 млн. доларів США. Цукрові заводи холдингової компанії не побоюються конкуренції.
   Слід підкреслити, що Пальмірське промислове підприємство одержало сертифікат за міжнародною системою управління якістю ISO—9000 та безпеки продукції НАССР (ХАСП). Продукція цього цукрового заводу користується широким попитом потужних вітчизняних і зарубіжних фірм харчової промисловості, до яких належать “Оболонь”, “Росинка”, “Крафт Фудз Україна”, “Конті” та інші. Разом з тим підвищення обсягів реалізації цукру на зарубіжному ринку може відбуватися шляхом широкого розвитку виробництва українських кондитерських виробів, які користуються попитом у багатьох країнах. Виробництво високоякісного цукру в Україні залишається стратегічною галуззю і за умов розвитку вертикальної інтеграції, безсумнівно, матиме попит на світовому ринку, особливо в азійських країнах.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com