www.VuzLib.com

Головна arrow Агропромисловий комплекс (АПК) arrow Підсумки та перспективи розвитку агропромислового комплексу Харківської області
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Підсумки та перспективи розвитку агропромислового комплексу Харківської області

 О.М. СУПРУН

Підсумки та перспективи розвитку агропромислового комплексу Харківської області

   В умовах світової економічної кризи вирішальне значення має питання забезпечення продовольчої безпеки, а отже стабільної роботи агропромислового комплексу країни.
   Стратегічним пріоритетом розвитку аграрного сектору Харківської області у 2008 році стали заходи, спрямовані на створення високотехнологічного сільськогосподарського виробництва та конкурентоспроможної переробної промисловості.
   У ході реалізації обласної програми забезпечення агропромислового комплексу сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва промисловими підприємствами м. Харкова та області на 2008-2015 роки і державних програм часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки й здешевлення середньострокових і довгострокових кредитів сільськогосподарські та інші підприємства АПК придбали у 2008 році різної сільськогосподарської техніки й обладнання тваринницьких ферм на суму 751,6 млн. грн., що в 1,6 раза більше, ніж у 2007 році. Машинно-тракторний парк підприємств поповнився 460 тракторами, 223 зернозбиральними комбайнами, 230 зерновими сівалками, 23 комбайнами для кормовиробництва і значною кількістю іншої сучасної сільськогосподарської техніки.
   На розв’язання поточних і перспективних завдань розвитку сільськогосподарського виробництва у 2008 році було залучено в 1,3 раза більше банківських кредитів, ніж у 2007 році. В тому числі обсяги кредитування за середньо- і довгостроковими угодами зросли у 2,2 раза. У рослинництві взято курс на інтенсифікацію виробництва, розширення обсягів застосування мінеральних добрив і засобів захисту рослин, впровадження високоврожайних сортів та гібридів і новітніх технологій, що дало змогу сповна використати сприятливі погодні умови 2008 господарського року і збільшити порівняно з 2007 роком валовий збір (у вазі після доробки): зерна — до 3797,0 тис. т, або на 76%, соняшнику — до 586,0 тис. т, або на 20%.
   Значно зросла врожайність сільськогосподарських культур. Зернових із урожаю 2008 року по всіх категоріях господарств одержано в середньому по 38,8 ц/га, що на 14,3 ц більше, ніж у середньому за попередні три роки. В тому числі озимої та ярої пшениці зібрано по 46 ц/га (на 17,3 ц/га, або в 1,6 раза більше), ячменю — по 32,5 ц/га (на 13,8 ц, або в 1,7 раза більше), кукурудзи — по 36,8 ц/га (на 2,3 ц, або на 6,7% більше). Урожайність соняшнику в 2008 році у середньому по області досягла 17,9 ц/га проти 14,2 ц/га за 2005-2007 роки, а цукрових буряків — 296 ц/га, що на 23% більше, ніж у 2007 році й на 27% вище середньообласного показника за 2005-2007 роки.
   Сільськогосподарські підприємства і господарства населення в належні агротехнічні строки провели сівбу озимих культур під урожай 2009 року на площі 511,9 тис. га, що на 3% більше, ніж під урожай 2008 року. В тому числі озимих зернових на зерно посіяно на площі 489,4 тис. га (на 3,5% більше), озимих на зелений корм — на площі 4,7 тис. га (на 29% більше).
   По області в рослинництві, за попередніми даними, забезпечено приріст виробництва валової продукції у порівнянних цінах на 11,9% проти рівня 2007 року, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах темпи зростання становили 38,9%. Водночас у господарствах населення відбулося зменшення обсягів виробництва валової продукції рослинництва на 8,3%. Суттєві структурні зміни, пов’язані з формуванням інвестиційно-інноваційної моделі розвитку сільського господарства, відбуваються в області й у тваринництві. Їх проявом стало посилення роботи щодо створення в економічно сильних підприємствах сучасних механізованих ферм і комплексів, укомплектованих високопродуктивним поголів’ям, забезпечених належною кормовою базою та здатних забезпечити на цій основі виробництво конкурентоспроможної тваринницької продукції.
   В молочному скотарстві концентрація переважної частини поголів’я корів саме у таких сільськогосподарських підприємствах дала змогу підвищити у 2008 році середній рівень продуктивності дійного стада на 17%, а виробництво молока збільшити на 3,4% порівняно з 2007 роком. У свинарстві й на вирощуванні та відгодівлі великої рогатої худоби досягнуто більш високого рівня середньодобових приростів, ніж у 2007 і попередні роки, ведеться робота щодо створення нових виробничих потужностей по виробництву м’яса свиней, частина з яких вже введена в дію.
   У птахівництві 99% яєць і м’яса птиці, вироблених у сільськогосподарських підприємствах, припадає на птахофабрики, виробничі потужності та сучасне технічне й технологічне обладнання яких дають можливість стабільно поставляти на продовольчий ринок області достатню кількість високоякісної конкурентоспроможної продукції.
   Однак у цілому стан справ у тваринництві області все ще залишається складним. У сільськогосподарських підприємствах не зупинено скорочення поголів’я великої рогатої худоби й у тому числі корів. Поставлено на реконструкцію найбільший в області та Україні свинокомплекс в Агрокомбінаті «Слобожанський» Чугуївського району. Через це суттєво зменшено поголів’я свиней і обсяги виробництва м’яса у сільськогосподарських підприємствах. Ситуація ускладнюється посиленням, на відміну від попередніх років, темпів скорочення поголів’я великої рогатої худоби і свиней та обсягів виробництва молока і м’яса у господарствах населення. У цілому по сільському господарству приріст обсягів виробництва валової продукції у порівнянних цінах склав у 2008 році, за попередніми даними, становив 7,0% по відношенню до 2007 року, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах темпи зростання досягли 25,5%, а в господарствах населення, навпаки, відбулося зменшення на 6,7%. Частка господарств населення у загальному обсязі виробництва валової продукції сільського господарства продовжує скорочуватися: з 60% у 2005 році до 57,3% у 2007-му і 50% у 2008 році.
   Зростання обсягів державної підтримки, посилення темпів технічного переозброєння та інтенсифікації сільськогосподарського виробництва поряд із сприятливими погодними умовами дало змогу сільськогосподарським підприємствам досягти у 2008 році суттєвих позитивних зрушень щодо підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, збільшення обсягів виробництва більшості видів сільськогосподарської продукції. Однак адекватного цим зрушенням зміцнення економіки підприємств не відбулося.
   На превеликий жаль, в області та Україні в цілому продовжується політика пограбування села. Вона яскраво простежується в «перекачуванні» значної частини створеного аграріями національного доходу на користь промисловості та трейдерів через механізм цін і значно нижчий рівень продуктивності праці в сільськогосподарському виробництві. Ситуацію ускладнює також значне зношення основних фондів.
   Протягом останніх років уряд акцентує увагу в бюджеті на підтримку сіль- госптоваровиробника через механізм здешевлення процентної ставки за банківськими кредитами. Відтак щорічно понад 1 млрд. державних коштів надходить до банківських установ, допомагаючи їм здійснювати кредитування. Банки багатіли, «розмножувалися» і, втративши пильність, почали щедро роздавати кредити, в тому числі й валютні. Тож, вважаємо, проблеми в банківській сфері мусять бути суто банківськими. Однак спостерігається інше. Великий капітал,ігноруючи ринкові методи, намагається знову розв’язати свої проблеми за рахунок інших. Кредитування АПК повинно здійснюватися через державну установу, наприклад Ощадбанк, під 3% річних. Продовжується обезлюднення сільських населених пунктів і зростання депресивних процесів у поселенській мережі. Практично в кожному районі є по кілька сіл, що вже втратили можливість до самовідтворення населення.
   Статистичний аналіз свідчить, що за останні 15 років сільське населення області скоротилося на 101,7 тис., або на 13,2%. Село вимирає.
   Вже сьогодні аграрний комплекс області потребує кваліфікованих механізаторських кадрів, водіїв і тваринників, бо майже четверта частина працівників цих професій у галузі передпенсійного та пенсійного віку. Цього року у пікові періоди було задіяно 9,2 тис. механізаторів, з яких 3,8 тис. становили комбайнери. Така їхня чисельність не забезпечувала повну потребу до технологічних нормативів і становила відповідно 85 і 86,6%.
   На найближчу перспективу розвиток сільськогосподарського виробництва потребуватиме як оновлення, так і збільшення до нормативних вимог машиннотракторного парку, і тут потреба лише у кваліфікованих комбайнерах додатково зросте до 3-3,5 тис. осіб. Це соціальна проблема, яка має пряму, довготермінову проекцію на економіку аграрного комплексу. Через різні причини більшість сільських населених пунктів мають незадовільну і недостатню мережу об’єктів соціальної інфраструктури, в них відсутня необхідна мережа медичних закладів, низьке забезпечення медичним устаткуванням.
   Так, за останні 10 років кількість дошкільних закладів освіти в сільській місцевості скоротилася вдвічі, а у Вовчанському, Зачепилівському та Куп’янському районах ще більше — у 3,5-7 разів.
   Сезонність сільськогосподарського виробництва та відповідно і сезонність трудової зайнятості, невисока середньомісячна заробітна плата селян, яка на 1 листопада 2008 року хоч і становила 1181 грн., але залишається в 1,5-2 рази нижчою від зарплат у промисловості та будівництві, створює ситуацію, коли переважна частина реальних доходів сільських сімей формується за рахунок особистих селянських і фермерських господарств. Як наслідок, знижується привабливість проживання населення у сільській місцевості, посилюються процеси трудової міграції, особливо молодих людей, втрачається демографічний, трудовий та інтелектуальний потенціал на селі.
   За висновками Міністерства аграрної політики України, постійне скорочення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки та необхідність забезпечення продовольчої безпеки країни, особливо на тлі економічної кризи, трансформують проблему соціально-економічного розвитку сільських територій у національну проблему.
   Фінансовий стан більшості сільськогосподарських підприємств, як вже було сказано, у 2008 році ускладнився. Обмежені обсяги бюджетного фінансування програм закупівель Аграрним фондом зерна та іншої сільськогосподарської продукції до державного продовольчого резерву та недосконала державна політика у сфері створення сприятливого ринкового середовища для агробізнесу й захисту вітчизняного сільгоспвиробника призвели, в умовах посилення проявів світової фінансової кризи, до зниження закупівельних цін на зернові та олійні культури врожаю 2008 року до неприпустимо низького рівня. Надходження від реалізації продукції рослинництва в цілому по аграрних підприємствах області у вересні — листопаді 2008 року скоротилися на чверть (на 271 млн. грн.) порівняно з аналогічним періодом 2007 року. Для значної кількості підприємств аграрного сектору реальною стала загроза неповернення в установлені терміни кредитів комерційних банків, затримки виплати заробітної плати, сплати податкових та інших першочергових платежів. Ускладнилась або зупинилася зовсім реалізація інвестиційних і соціальних проектів.
   З метою зменшення негативного впливу економічної кризи серед пріоритетних цілей та завдань на 2009 рік пропонуємо:
   1) продовжити мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення;
   2) зберегти пільговий режим оподаткування аграрного товаровиробника на тривалий термін (до 10 років);
   3) скоригувати проект Державного бюджету України на 2009 рік у частині на сільське господарство до рівня 2008 року.
   4) спростити механізм відшкодування коштів сільськогосподарським підприємствам з Державного бюджету України на сівбу зернових культур шляхом прискорення реєстрації договорів оренди в Державному земельному кадастрі;
   5) збільшити компенсацію за сівбу сільськогосподарських культур, узгодивши її з обсягами зібраного врожаю;
   6) розробити заходи щодо продовження терміну кредитування сільськогосподарських товаровиробників і зменшити відсоткову ставку за банківськими кредитами;
   7) відмінити 17%-не мито на вивіз соняшнику за кордон;
   8) удосконалити роботу регіональних відділень Аграрної біржі й Аграрного фонду щодо проведення закупівель зерна та іншої сільськогосподарської продукції для формування Державного продовольчого резерву, в тому числі за рахунок закупівель зерна за заставними цінами;
   9) реалізувати заходи з відповідним фінансуванням щодо стабілізації та розвитку тваринництва й забезпечення агропромислового комплексу сільськогосподарською технікою виробництва вітчизняних промислових підприємств;
   10) посилити роботу щодо диверсифікації виробництва у сільськогосподарських підприємствах, спеціалізованих на вирощуванні обмеженого кола зернових і технічних культур, у тому числі шляхом відновлення на сучасній технологічній основі тваринницьких галузей;
   11) вжити заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази підприємств АПК;
   12) віддати переваги сільськогосподарським товаровиробникам у процесі конкурсного відбору інноваційних проектів для їхньої фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету;
   13) всебічно сприяти державному інвестуванню розвитку сільських територій, зокрема збереженню, ефективному функціонуванню та розвитку закладів соціальної сфери і комунального господарства, будівництву й ремонту автомобільних доріг загального користування у сільській місцевості.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com