www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Сучасні форми проведення просвітницької роботи щодо профілактики девіантних форм поведінки (на прикладі профілактики ВІЛ-інфекції)
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Сучасні форми проведення просвітницької роботи щодо профілактики девіантних форм поведінки (на прикладі профілактики ВІЛ-інфекції)

С.І.Жульова,
аспірантка
(Бердянський державний педагогічний університет)

СУЧАСНІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ (НА ПРИКЛАДІ ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ)

   Розповсюдження ВІЛ-інфекції серед населення земної кулі відбувається швидше, ніж раніше і на сьогодні вона набуває розмаху широкомасштабної ендемії. Україна займає одне з перших місць у Європі за темпами поширення СНІДу [3].
   За статистикою "Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні" за дванадцять місяців 2007 р. в країні зареєстровано більше 17000 нових випадків інфікування ВІЛ. Діагноз СНІД встановлено понад 4000 ВІЛ-інфікованим громадянам України , в тому числі 115 дітям віком до 14 років. Структура шляхів інфікування ВІЛ за дванадцять місяців 2007 року була такою: парентеральний - 40,1%, статевий - 38,4%, від матері до дитини - 19,4%, не встановлений -2,1%.
   Студенти - категорія молоді, яку можна вважати уразливою групою зі значним ризиком інфікування ВІЛ. Особливо ризикована поведінка властива першокурсникам.
   За результатами опитування, понад 60% студентів першого року навчання вперше вступають у статеві стосунки. Деякі з них (до 7 %) упродовж року мають 10-20 статевих партнерів. Повністю захищений секс мають лише 27 %, в основному захищений - 43 %. Період навчання на молодших курсах - це період активного експериментування з алкоголем, наркотиками та іншими психоактивними речовинами. Понад 70% студентів другого курсу регулярно вживають алкоголь, особливо слабоалкогольні коктейлі та пиво.
   Понад 18 % другокурсників експериментують з наркотичними речовинами, хоча й не вживають їх регулярно. Нині рівень поінформованості студентів молодших курсів з питань здорового способу життя, сексуальної поведінки та шляхів запобігання інфекційним хворобам, зокрема ВІЛ/СНІДу, дуже низький. Сьогодні компенсувати недоліки середньої освіти стосовно формування в молоді мотивації до здорового способу життя та профілактики небезпечних інфекційних захворювань (СНІД, туберкульоз, венеричні хвороби) повинна вища школа [7].
   У навчальному закладі має проводитися ціленаправлена комплексна робота з попередження зловживання спиртними напоями, наркотичними речовинами та їх незаконного розповсюдження серед учнівської молоді [4].
   Наркоманія і ВІЛ-інфекція - це хвороби поведінки і боротися з ними можна засобами соціалізації та виховання підростаючого покоління. Профілактична робота з населенням - це необхідна фонова умова для вдосконалення профілактики наркоманії та ВІЛ-інфекції в навчальних закладах.
   З метою покращення такої роботи в учбових них також доцільним є об'єднання зусиль педагогів, медиків і психологів в галузі профілактики наркоманії та ВІЛ-інфекції, залучення до цієї роботи волонтерів, підготовка осіб, що займаються профілактичною роботою в освітніх закладах [3].
   Для організації профілактичної роботи в навчальних закладах доцільно організовувати проведення тематичних лекцій щодо попередження шкідливих звичок, практичних занять, психологічних тренінгів, бесід, ігор, круглих столів, захист рефератів тощо. При цьому необхідно акцентувати увагу на розвиту психічної культури, формуванні психологічного здоров'я та профілактиці шкідливих звичок у студентів; на формуванні у них довіри до себе, сприйняття власної індивідуальності, самоповаги, впевненості в собі, почуття власної гідності; на усвідомленні вибору саме здорового способу життя та осмисленому самовизначенні у виборі професії, на здатності знаходити власний сенс життя; на засвоєнні знань про шкідливі звички, їх вплив на організм людини та на необхідності самоствердження у молодіжному середовищі [6].
   У навчальному процесі традиційними є такі форми організації навчально-виховної діяльності щодо профілактики ВІЛ-інфекції: урок, лекція, семінар, навчальний, диспут, шкільні вечори, практичне заняття, екскурсія, консультація , навчальна гра, театралізовані форми роботи, інтерактивна акція, гра по станціях.
   Однією з форм профілактичної роботи щодо СНІДу та інших негативних явищ є інформаційна кампанія - комплексна система заходів, об'єднаних загальною стратегічною метою і проведених у визначений, обмежений період. Інформаційна кампанія впливає на визначені групи населення (так звані цільові групи) за допомогою різних засобів і каналів масового й індивідуального інформування й навчання з метою спонукання до прийняття нових, корисних для них самих і для суспільства моделей поведінки у певній галузі життя.
   Інформаційні кампанії у сфері профілактики ВІЛ-інфекції мають три основні цілі: 1) передача достовірної інформації, тобто поліпшення знань у галузі ВІЛ-інфекції; 2) створення особистісного ставлення до проблеми (позитивного ставлення до збереження здоров'я і безпечної поведінки, толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих людей); 3) формування навичок і моделей безпечної поведінки.
   Теми для розмов з учнями мають торкатися різних аспектів у проблемі СНІДу, а не бути лише викладом мінімально необхідної інформації.
   Тренінги можуть використовуватися під час організації позашкільної та позаурочної роботи з підлітками за умови врахування пропозицій, висловлених експертами, усунення некоректностей, збагачення змістової частини інтерактивними формами і методами, які допоможуть учням усвідомити самоцінність власного здоров'я, переваги ведення здорового способу життя; підвищити мотивацію до обрання відповідальної безпечної поведінки у повсякденні; підвищити самооцінку і самоповагу; набути необхідних навичок психологічного захисту в ситуаціях ризику, особливо тих, що пов'язані з небезпекою інфікування ВІЛ [2].
   Зниження ризику або "зниження шкоди" засноване на використанні таких методів захисту від інфекції, що позитивно зарекомендували себе: використання презервативів; скринінг (перевірці) донорської крові; теплова обробка елементів крові; відмова від грудного вигодовування, якщо це можливо або необхідно; застосування загальних запобіжних заходів у медичних установах під час процедур, які передбачають контакт із кров'ю.
   Профілактика ВІЛ-інфекції, заснована на філософії зниження ризику зараження, припускає заміну діяльності, пов'язаної з підвищеним ризиком, на менш ризиковану. Наприклад, пропаганда обміну використаних голок на нові є однією з форм зниження ризику або шкоди: при цьому потенційно небезпечне вживання ін'єкційних наркотиків не усувається як факт, але пропонується спосіб зниження ризику інфікування ВІЛ.
   У багатьох заходах є навчальні компоненти, розроблені для того, щоб змусити людей замислитися, як вони пояснюють свою участь у ризикованій діяльності. Це не означає, що такі міркування повинні займати центральне місце в майбутніх заходах, але вони можуть бути потенційно корисними для досліджень і розробки проектів [ 5 ].
   Для превентивного навчання ефективними є методи навчання у групі. Це, як мінімум, кооперативне навчання, мозковий штурм, групова дискусія, рольове моделювання й вправи-енергізатори.
   Навчання у групі означає, що діти вчаться: обмінюватися один з одним інформацією та висловлювати власну думку; говорити і слухати; приймати рішення, обговорювати й разом вирішувати проблеми. Навчання у групі розвиває особистісні й соціальні навички, необхідні для ефективного превентивного навчання, формує установки здорового способу життя.
   Кооперативне навчання - це метод, коли в невеликих групах (від 2 до 8 осіб) учні взаємодіють, вирішуючи спільне завдання. Спільна робота в невеликих групах формує якості соціальної та особистісної компетентності, а також уміння товаришувати. Для підлітків, що володіють цими якостями й уміють вибирати друзів, імовірність прилучення до тютюну й алкоголю невелика.
   Мозковий штурм використовується для стимуляції висловлювань дітей з теми або питання. Учнів просять висловлювати ідеї або думки без будь-якого оцінювання чи обговорення цих ідей чи думок. Ідеї фіксуються вчителем на дошці, а мозковий штурм продовжується доти, поки не виснажаться ідеї або не скінчиться відведений для мозкового штурму час.
   Групова дискусія - це спосіб організації спільної діяльності учнів під керівництвом учителя з метою вирішення групових завдань або впливу на думки й установки учасників процесу спілкування. Групова дискусія може бути використана на початку уроку, а також для визначення підсумків уроку.
   Рольове моделювання може здійснюватися у формі драматичних сценок, рольових ігор, радіопередач, телевізійних шоу тощо. У цих видах діяльності діти разом з учителем тренують соціально бажану поведінку. За рахунок залучення до активної діяльності вони зацікавлені в рольовому моделюванні. Учні намагаються діяти так, як у реальному житті, чи принаймні так, як вони хотіти б діяти в реальності. Іноді вчитель розподіляє ролі заздалегідь, а іноді тільки подає дітям ідею та просить їх імпровізувати.
   "Корисні звички" передбачають формування в дітей навичок відмови в ситуації тиску, неагресивного відстоювання своєї думки тощо.
   Найважливіші вимоги до формування навичок - знання вчителем, як використовувати навичку та впевненість учителя в тому, що навичка корисна для його учнів.
   Насамперед слід пам'ятати, що нереально очікувати від усіх хворих на наркоманію негайної відмови від наркотиків. На думку спеціалістів, нині у країні морально й фізично цілком готові відмовитись від наркотиків не більше 10 відсотків усіх наркоспоживачів. Для того щоб знизити поширення ВІЛ-інфекції, споживачам ін'єкційних наркотиків потрібно надати вибір: або припинити споживання, або перейти на безпечні форми (курити, нюхати, ковтати), або робити ін'єкції стерильними інструментами. Це називається стратегією "зниження ризику при вживанні наркотиків", або "зниження шкоди від уживання наркотиків" [1].
   Досить позитивний результат дає такий вид просвітницької діяльності, як проведення заходів, де організовується зустріч учнів, жертв СНІДу, кваліфікованого спеціаліста. При проведенні лекції можливо почати з перегляду відеоролика, а закінчити промову музичним супроводом. За даних умов відеоперегляд є базовим, аудіо -вторинним. Для впливу на образне сприйняття під час перегляду слайдів можна акцентувати увагу на показнику ВІЛ-інфікованих, наприклад, по Запорізькій області для кращого засвоєння інформації. Роздатковий матеріал безпосередньо дозволяє максимально досягнути поінформованості. Яскравим прикладом є календарик для солдата. Кожного разу, рахуючи дні до закінчення служби, солдат буде згадувати про методи профілактики на захворювання СНІД.
   Ми завдячуємо тим людям, які розробили матеріал, а також дали дозвіл на його використання С.Страшку, Л.Животовській, О.Совоновій, С.Ігнатенко, В.БІлик.
   Формування мотивації на здоровий спосіб життя повинно йти не через негатив, а через позитив.
   Отже, є тільки одне - це необхідність кожному усвідомити змінити свою поведінку, зробивши її безпечнішою, як щодо себе, так і стосовно інших.
   Слід зазначити: найбільш ефективним методом індивідуальної безпеки і профілактики СНІДу є дотримання правил попередження інфікування ВІЛ, що базується на обізнаності населення в питаннях, пов'язаних з цією проблемою.

ЛІТЕРАТУРА

1. ВІЛ/СНІД: відчуй себе захищеним. Спецвипуск // Шкільний світ. - 2004. - №25 - 28. - 191 с
2. Змістове наповнення навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів // Інфосвіт. - 2005. - №4. - С 4-5.
3. Кучмеко О.Б., Страшко С.В. Роль біологічних знань у формуванні валеологічної культури (на прикладі профілактики ВІЛ/СНІД) // Тези доповідей та матеріали міжнародної науково практичної конференції "Здорове довкілля - здорова нація". -Бердянськ, 2008. - 268 с
4. Леоничев В.И. Основы проведения профилактики злоупотребления психоактивными веществами в студенческой среде // Тези доповідей та матеріали міжнародної науково практичної конференції "Здорове довкілля - здорова нація". - Бердянськ, 2008. -268 с.
5. Профілактика ВІЛ-інфекції і методи, що діють // Інфосвіт. -2005. - №9. - С 3-5.
6. Сало В.М. Роль навчальних закладів у формуванні здорового способу життя молоді // Проблеми освіти. Науково- методичний збірник. - 2006. - №49. - С 219.
7. Страшко СВ., Животовська Л.А. Робота з формування здорового способу життя та попередження інфікування ВІЛ у вищих навчальних закладах // Тези доповідей та матеріали міжнародної науково практичної конференції "Здорове довкілля - здорова нація". -Бердянськ, 2008. -268 с

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com