www.VuzLib.com

Головна arrow Аграрне право arrow Деякі питання правого забезпечення формування аграрним фондом державного продовольчого резерву
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Деякі питання правого забезпечення формування аграрним фондом державного продовольчого резерву

Ю. І. Кудріна

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ АГРАРНИМ ФОНДОМ ДЕРЖАВНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО РЕЗЕРВУ

   Проаналізовано правове забезпечення формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву. Надано визначення особливостей нормативно-правового регулювання формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву.
   Аграрний фонд, Державний продовольчий резерв, державні заставні закупівлі, маркетинговий період, маркетинговий місяць, маркетинговий рік.
   Один із засобів забезпечення продовольчої безпеки в Україні є існування та функціонування Державного продовольчого резерву, який повинен не тільки забезпечити державу необхідною кількістю продовольства, сільськогосподарської продукції, але також є й важелем регулювання цін на організованому аграрному ринку шляхом товарних та фінансових інтервенцій. Тому законодавче закріплення повноважень та обов’язків Аграрного фонду при формуванні Державного продовольчого резерву потребує особливої уваги.
   У даному контексті важливим напрямком діяльності Аграрного фонду є саме формування ним державного продовольчого резерву, задля чого йому надано виключне право на придбання та продаж об’єктів державного цінового регулювання для потреб такого резерву, а також на продаж об’єктів державного цінового регулювання, які були конфісковані або підлягають продажу відповідно до закону [2, п.п. 9.2.2. п. 9.2. ст. 9]. Порядок реалізації названої функції Аграрного фонду регламентовано чисельними нормативно- правовими актами. Однак юристами-науковцями питання правового забезпечення формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву не досліджувалось.
   Метою цієї статті є визначення особливостей нормативно-правового регулювання формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву та формулювання висновків і пропозицій щодо даного питання.
   З метою накопичення Аграрним фондом ресурсів державного продовольчого резерву Кабінетом Міністрів України, Міністерством аграрної політики та продовольства України видаються відповідні нормативні акти.
   Так, наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про закупівлю Аграрним фондом окремих об’єктів державного цінового регулювання до державного продовольчого резерву» [13] було передбачено проведення закупівлі Аграрним фондом окремих об’єктів державного цінового регулювання до державного продовольчого резерву в межах бюджетних коштів, передбачених на формування державного продовольчого резерву Законом України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» через акредитовані товарні біржі.
   Також слід назвати наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про придбання до державного продовольчого резерву окремих об’єктів державного цінового регулювання, які знаходяться під заставою» [16]. Згідно названого наказу Аграрному фонду було доручено здійснити на Аграрній біржі придбання до державного продовольчого резерву окремих об’єктів державного цінового регулювання, які знаходяться під заставою в межах режиму державних заставних закупівель зерна. Одночасно названим наказом було затверджено Порядок викупу об’єкта державного цінового регулювання, який знаходиться в заставі в межах режиму державних заставних закупівель та рекомендовану форму договору доручення щодо порядку здійснення переказу грошових коштів Аграрною біржею у разі продажу об’єктів державного цінового регулювання, які знаходяться під заставою в межах режиму державних заставних закупівель.
   Наказом Міністерства аграрної політики України «Щодо закупівлі Аграрним фондом зерна врожаю 2006 року для формування державного продовольчого резерву» [2І] було приписано Аграрному фонду розпочати закупівлю на Аграрній біржі продовольчого зерна врожаю 2006 року для формування державного продовольчого резерву. Також вказаним наказом було затверджено Порядок закупівлі об’єктів державного цінового регулювання до державного продовольчого резерву у 2006/07 маркетинговому році.
   Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України «Щодо закупівлі Аграрним фондом продовольчого зерна врожаю 2007 року для формування державного продовольчого резерву» [22] було затверджено Порядок закупівлі Аграрним фондом продовольчого зерна врожаю 2007 року до державного продовольчого резерву. Названий Порядок був розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про невідкладні заходи щодо зменшення негативного впливу посухи та забезпечення формування ресурсів зерна врожаю 2007 року» [7].
   Окремо слід підкреслити, що обсяги сільськогосподарської продукції, яка підлягає закупівлі до державного продовольчого резерву, визначаються на кожний маркетинговий період2 Міністерством аграрної політики та продовольства України.
   Зазначимо, що окрім перелічених вище постанов, розпоряджень та наказів щодо придбання сільськогосподарської продукції до державного продовольчого резерву, Кабінетом Міністрів України та Міністерством аграрної політики та продовольства України видаються також й такі акти, що спрямовані на реалізацію заготовленої до такого резерву продукції.
   Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України «Щодо продажу Аграрним фондом об’єктів державного цінового регулювання (зерно пшениці 2005 року) з державного продовольчого резерву у 2006/2007 маркетинговому періоді» [23] Аграрному фонду було приписано з 17 травня 2007 року розпочати продаж на Аграрній біржі продовольчого зерна пшениці урожаю 2005 року. Також названим наказом було затверджено Порядок продажу Аграрним фондом об’єктів державного цінового регулювання (зерно пшениці врожаю 2005 року) з державного продовольчого резерву у 2006/2007 маркетинговому періоді.
   Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реалізацію Аграрним фондом пшениці врожаю 2006 року з державного продовольчого резерву» [10] було передбачено, що для забезпечення внутрішнього ринку борошном і хлібобулочними виробами у 2007 році, стабілізації цін на масові сорти хліба, погодитися з пропозицією Мінагрополітики та продовольства щодо реалізації Аграрним фондом на умовах попередньої оплати до кінця поточного року підприємствам ДАК «Хліб України» пшениці врожаю 2006 року з державного продовольчого резерву за ціною закупівлі з урахуванням вартості зберігання з подальшою її переробкою та реалізацією борошна, виробленого із зазначеної пшениці, підприємствам хлібопекарської промисловості, визначеним Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.
   Важливим механізмом, який дозволяє формувати державний продовольчий резерв, а також здійснювати реалізацію заготовленої до нього сільськогосподарської продукції, виступають біржові торги, проведення яких здійснюється Аграрною біржею. Названу біржу було створено постановою Кабінету Міністрів України «Про створення Аграрної біржі» від 26 грудня 2005 p., № 1285. Вказаним нормативним актом також було затверджено статут Аграрної біржі та склад її наглядової ради. Так, Аграрна біржа створена та функціонує відповідно до Законів України «Про державну підтримку сільського господарства України», «Про товарну біржу» [2] статей Господарського кодексу України [1, с. 278 - 282]. Метою діяльності Аграрної біржі є підвищення рівня продовольчої безпеки країни, надання біржових послуг суб’єктам господарювання з укладення біржових договорів (контрактів) щодо сільськогосподарської продукції, продажу товарних деривативів, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція, іпотечних сертифікатів та іпотечних закладних, а також з проведення та (або) організації розрахунково-кліринговоїдіяльності.
   З метою забезпечення проведення біржової торгівлі об’єктами державного цінового регулювання, наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми форвардного біржового контракту» [14], було приписано Аграрному фонду розпочати державні форвардні закупівлі продовольчого зерна для формування державного продовольчого резерву.
   Проведений аналіз дозволяє дійти таких висновків. Правове забезпечення формування аграрним фондом державного продовольчого резерву засновано на великій кількості підзаконних нормативно-правових актах, а термін їх обмежено певним проміжком часу (як правило, календарним роком чи маркетинговим періодом, маркетинговим роком). Для приведення їх у систему необхідне прийняття комплексного нормативно-правового акту.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com