www.VuzLib.com

Головна arrow Міжнародне право arrow Теоретичні засади міжнародно-правової регламентації транспортних перевезень
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Теоретичні засади міжнародно-правової регламентації транспортних перевезень

 Онищенко О.А.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

   У статті охарактеризовано загальні та особливі риси, визначальні фактори транспортної галузі і транспортної системи, які розглянуто як один із важелів світового інтеграційного процесу. Проаналізовано теоретичні засади міжнародно-правової регламентації транспортних перевезень, зокрема, вплив визначальних факторів на розвиток того чи іншого транспортного сектора в економічних системах різних країн.
   Ключові слова
   Міжнародне право, транспортна галузь, транспортна система, теоретичні засади, інтеграційний процес, міжнародно-правова регламентація, транспортні перевезення, визначальні фактори.
   І. Вступ
   В епоху глобалізаційних та інтеграційних політичних, соціальних і культурних процесів, укріплення економічних та торговельних зв’язків між державами на міжнародній арені перед міжнародними та національними транспортними системами відкриваються нові можливості і перспективи розвитку.
   Треба розуміти, що у світі не існує відокремленого від національних транспортних систем безпосередньо міжнародного транспорту, призначеного виключно для міжнародних перевезень пасажирів та вантажів. Міжнародні перевезення обслуговуються національними перевізниками різних країн, які використовують для цього свою транспортну систему, до якої можна віднести:
   - рухомий склад (водний транспорт (річкові та морські судна), автомобільний, залізничний та повітряний транспорт);
   - транспортні мережі (залізничні, автомобільні, річкові, морські, повітряні);
   - транспортні вузли (морські та річкові порти, аеропорти, залізничні станції, автостанції, вантажні та пасажирські термінали). Інтенсивність функціонування міжнародної транспортної системи призвела до необхідності міжнародно-правового регулювання різних видів транспортних зв’язків. Специфіка міжнародних перевезень вантажів і пасажирів територіями різних держав полягає в необхідності врахування особливостей транспортного законодавства цих держав.
   Суспільні відносини, що виникають у зв’язку з організацією та діяльністю транспортних підприємств, відносини між транспортними підприємствами та їхньою клієнтурою, а також між самими підприємствами регулюються нормами транспортного права. Із цього можна зробити висновок, що транспортні операції тісно пов’язані з виконанням контрактних зобов’язань [1, с. 3-4].
   Міжнародне транспортне право як галузь міжнародного приватного права являє собою комплекс правових норм, що містяться в національному законодавстві, міжнародних договорах та звичаях і регулюють зобов’язальні відносини з перевезення вантажів, пасажирів та багажу в міжнародних сполученнях.
   Предметом міжнародного транспортного права є транспортні зобов’язання, ускладнені “іноземним елементом”. Особливістю правового регулювання перевезень вантажів, пасажирів та багажу у міжнародних сполученнях є високий рівень матеріально- правових норм міжнародного характеру порівняно із колізійними нормами та наявність комплексу норм внутрішньодержавного національного законодавства.
   II. Постановка завдання:
   - охарактеризувати загальні та особливі риси, визначальні фактори транспортної галузі і транспортної системи;
   - проаналізувати теоретичні засади міжнародно-правової регламентації транспортних перевезень.
   III. Результати
   Транспортну галузь і промисловість регулювати не просто. І не тільки через існування різних її секторів: наземного, водного та повітряного - кожного із власними специфічними особливостями. Існують інші відмінні фактори, які відрізняють транспортну галузь від більшості промислових секторів.
   Деякі із таких визначальних особливостей транспортної галузі залишаються актуальними, інші - становлять здебільшого історичний інтерес. Так, актуальною визначальною рисою транспортної галузі є її подвійність та неоднорідний характер фактора транспорту. З одного боку, транспорт - це найголовніша промисловість за будь-якою ознакою: інвестування, повна зайнятість тощо, адже капітал, що інвестується у транспорт та транспортну галузь завжди є надзвичайно потужним, не кажучи вже про процент трудової зайнятості в транспортній промисловості будь-якої держави. З іншого боку, транспорт - це необхідна допоміжна діяльність для інших промислових секторів, тому збалансування цих обох факторів, що впливають на транспортну галузь є вкрай важливим для економіки держави. Ще один визначальний фактор - незалежні транспортні перевізники, які займають центральну позицію на транспортному ринку в цілому. І цей фактор також потребує міжнародної регуляції, беручи до уваги, що діяльність незалежних окремих підприємств може стати значною перешкодою для формування міжнародної транспортної системи.
   Відмінною особливістю транспортної галузі є і  те, що підприємства, залучені до транспортної діяльності, значно відрізняються одне від одного за масштабами діяльності, структурою та економічними можливостями. Тим не менш такі підприємства пропонують рівнозначні послуги. Географічний фактор також впливає на розвиток та використання того чи іншого виду транспорту різними державами. Так, наприклад, невеликі країни, як, скажімо, Нідерланди, розвивають та віддають перевагу автомобільному транспорту саме через невеликі дистанції внутрішніх перевезень. У більших країнах, таких як Німеччина та Франція, уряди розвивають, у першу чергу, залізничний транспорт, який є більш прийнятним на великі дистанції перевезень.
   Історичний фактор також відносять до визначальних рис транспортної галузі. Спочатку транспортна галузь використовувалась як інструмент державної економічної політики. Згодом відбувся розвиток національної транспортної політики в різних напрямах, залежно від географічних та економічних умов і політики держав. Наприклад, у залізничному секторі національна транспортна політика та загальнонаціональна економічна політика йшли і розвивались поруч одна з одною. А фінансування інфраструктури було практично ідентичним. Так, Італія потужно інвестувала в свою залізничну транспортну систему з метою підтримки розвитку південних регіонів країни. Будування автодоріг також значною мірою залежить від державного фінансування [4, с. 1-2]. Тим не менш, розвиток національних транспортних систем призвів до появи міжнародних транспортних перевезень, встановлення міжнародних транспортних сполучень та необхідності їх врегулювання.
   У більшості випадків транспортні конвенції регламентують діяльність окремих видів транспорту (Конвенція про міжнародні залізничні перевезення 1980 p., Конвенція про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів 1956 p., Конвенція ООН з морського перевезення вантажів 1978 p., Варшавська та Монреальська конвенції про уніфікації деяких правил міжнародних повітряних перевезень 1929 та 1999 рр., відповідно, тощо). Водночас існують конвенції, що охоплюють діяльність усіх видів транспорту. Наприклад, митна конвенція 1972 р. щодо контейнерів регулює контейнерні перевезення всіма видами транспорту. Проекти транспортних конвенцій розробляються міжнародними організаціями в рамках ООН, серед яких: ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку); ЮНСІТРАЛ (Комісія ООН з прав міжнародної торгівлі); ЄЕК (Європейська економічна комісія); УНІ- ДРУА (Міжнародний інститут з уніфікації приватного права) тощо.
   Незважаючи на те, що у світі не існує загальної універсальної міжнародної транспортної системи, існує певна тенденція в сфері
   транспорту за кордоном, яка свідчить про поступову інтеграцію національних транспортних систем у загальносвітову систему за рахунок мережі транспортно-експедиторських підприємств різних форм власності, що формує повноцінний ринок транспортних послуг і забезпечує високу якість обслуговування.
   Із цього приводу можна стверджувати, що сьогодні у світі склався єдиний транспортний комплекс у формі кооперації діяльності невеликої кількості потужних транспортних і транспортно-експедиторських компаній і сотень тисяч середніх і дрібних експедиторських фірм і транспортних підприємств. На сьогодні налічується більше 100 тис. експедиторських компаній, які контролюють від 75 до 85% обігу перевезених вантажів. Інші 15-25% вантажів транспортні компанії одержують безпосередньо від відправників вантажу. Зокрема, у США експедитори контролюють майже 90% вантажів, у Росії до 85% відправлень вантажів оформляються транспортно-експедиторськими фірмами, у Кореї - тільки 60%. Експедитори контролюють близько 60% перевезень магістральними видами транспорту та до 75% міжнародних перевезень. Експедитор стає власником логіс- тичної системи, що забезпечує прогнозування і планування перевезень, спостереження за рухом транспортних коштів, контейнерів, за часом доставки товару, оптимі- зацією просування вантажів і зберігання сировини, матеріалів і готових виробів. Передбачається, що в перспективі у світі буде створено 60-70 транспортних вузлів - центрів логістичного розподілу, пов’язаних транспортними коридорами з підключеними до них логістичними регіональними підсистемами, які будуть забезпечувати через необмежену кількість експедиторів і перевізників вихід до кожного відправника вантажу та вантажоодержувача.
   У світовому бізнесі відомі такі великі транспортно-експедиторські та логістичні фірми, як Danzas (Швейцарія), Ryder (Нідерланди), Kuehne&Nagel (Німеччина), EXEL (Великобританія), DHL (Бельгія), які мають найбільші вантажні термінали і транспортні розподільні центри. На сьогодні на світовому ринку з’являються фірми, що пропонують комплексні пакети логістичних послуг. Подібна тенденція поширюється і на ті європейські країни, де транспортно-експедиційна діяльність уже одержала широкий розвиток [3, с. 51-52].
   IV. ВисновкиПравове регулювання перевезень вантажів, пасажирів та багажу в міжнародних сполученнях засобом норм міжнародних договорів має галузевий характер, тобто залежить від типу транспорту, що застосовується для певного виду перевезення. Міжнародні транспортні конвенції надзвичайно різносторонні за своїм характером, обсягом та змістом норм, що в них містяться. Але водночас можна виділити як мінімум три загальні властиві їм риси:
   1) міжнародне перевезення вантажів, пасажирів та багажу здійснюється на основі договору перевезення, що має двосторонній взаємний характер. Такий договір оформлюється шляхом видачі належного транспортного документа: - для морських перевезень - коносамент (bill of landing);
   - для повітряних перевезень - авіатранс- портна накладна (air waybill);
   - для автомобільних перевезень - автотранспортна накладна (road transport document);
   - для залізничних перевезень - залізнична накладна (rail transport document);
   - для комбінованих перевезень - документ комбінованого перевезення (multimodal transport document);
   2) при міжнародних перевезеннях у конвенціях передбачається обмежена відповідальність перевізника, який відповідає за невиконання або неналежне виконання договору перевезення, як правило, за принципом презюмованої вини;
   3) при міжнародних перевезеннях передбачається претензійний порядок урегулювання спорів між сторонами договору перевезення та скорочені терміни позовної давнини [2, с. 60-74].
   У світі не існує загальної універсальної міжнародної транспортної системи, але на рубежі століть в умовах всесвітньої глобалізації та інтеграції виокремлюється загальна тенденція у транспортній галузі, що свідчить про поступову інтеграцію національних транспортних систем у загальносвітову систему за рахунок мережі транспортно- експедиторських підприємств різних форм власності.

Література

   1. Анцелевич Г.О. Міжнародно-правова регламентація транспортних перевезень/ Г.О. Анцелевич, О.О. Покрещук, Л.І. Ковалевська. - К. : Зовнішня торгівля, 2004. - 288 с.
   2. Витрянский В.В. Понятие и виды договора перевозки. Система договора перевозки / В.В. Витрянский // Хозяйство и право. - 2001.- № 1. - С. 60-74.
   3. Шобанов А.В. Организация транспортно-экспедиционного обслуживания внешнеторговых перевозок : учеб. пособ. для студ. спец. “Мировая экономика” /А.В. Шобанов, Е.В. Струкова. - М. : МИИТ, 2006. - 97 с.
   4. Graves R. EC Transport Law / R. Graves. - Edinburgh Gate : Harlow, Essex, 2000.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com