www.VuzLib.com

Головна arrow Бізнес-планування arrow Оцінка ризиків в бізнес-планування
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Оцінка ризиків в бізнес-планування

Реферат

План

1. Сутність та методи оцінки ризику
2. Класифікація ризиків та способи їх попередження

   1. Всі інвестиції пов’язана з тим, що гроші потрібно передати комусь на певних умовах, для того, щоб у майбутньому отримати суму, що перевищує витрачену. Але як тільки гроші покинули гаманець (розрахунковий рахунок) інвестора – відразу ж виникає небезпека їх неповернення. Саме тому із словом “інвестиції” завжди присутнє слово “ризик”.
   Тобто інвестиції – це коли гроші дають сьогодні, а прибуток отримують завтра.
   При цьому під ризиками слід розуміти ті випадки, коли позичальник спеціально (навмисне) не хоче повернути гроші.
   При здійсненні бізнес-проектів виникає безліч випадків, коли їх дійсно неможливо повернути:
   - закуплене обладнання виявилося некомплексним;
   - немає попиту на вироблений товар.
   Само собою зрозуміло, що інвестор неухильно хоче захистити себе від ризиків.
   Під ризиком в б. п. розуміють можливу небезпеку втрати інвестованих коштів внаслідок специфічних явищ природи або тих чи інших видів діяльності людини.
   Як економічна категорія ризик є подія, яка може відбутись або не відбутись. У випадку, якщо подія відбулась можливі три економічні результати : виграш, збиток або нульовий результат.
   Ризиком можливо управляти, тобто застосовувати різні методи. Які дозволяють в певній мірі прогнозувати настання ризикової ситуації та приймати міри по зниженню втрат.
   Щоб кількісно визначити величину ризику, необхідно знати всі можливі наслідки будь-якої події та ймовірність настання самої події.
   Ймовірність події може бути визначена об’єктивними та суб’єктивними методами.
   Об’єктивний м-д заснований на розрахунку частоти, з якою може відбутись певна подія. Якщо є достатня кількість статистичних даних, то ймовірність будь-якої події можна розрахувати досить точно.
   Наприклад якщо відомо, що в 200 і 3400 підпр.рівень рентабельності авансованого капіталу складає 25%, то ймовірність отримання такого рівня прибутковості на вашому підприємстві складає 0,5.
   Однак самий метод має і свої недоліки:
   - зачасти достатню кількість інформації добути просто неможливо.
   - Певна подія однакова за змістом та кількісними параметрами може бути викликаний різними факторами.
   Суб’єктивний метод – визначення імовірності заснований на використанні суб’єктивних прогнозів стосовно імовірності.
   Досить часто для даних цілей запропонують експертів, які дані проблеми можуть розглядати з точки зору впливу різних факторів. Однак, недоліком даного методу є те, що різні люди можуть встановлювати різні значення імовірності тої чи іншої події. Інвестори та ініціатори б.п. попадають в складне становище стосовно вибору.
   Що стосується наслідків від будь-якої події, то чим мінливішими вони є, тим ризикованішими. Під мінливість ми розуміємо відхилення будь-якого від середньозваженого значення, що вимірюється статистичними показниками як розмах варіації, дисперсія та середньоквадратичне відхилення., b - коефіцієнт.
   Таким чином, можна зробити висновок, що ризик, тим більший, чим більша імовірність настання події та більша можливість наслідків від такої події.
   Для успішності запровадження бізнес-плану досить важливо є розгляд ризиків, необхідно показати потенційному інвестору, що ініціатори проекту уявляють собі основні ризики проекту і мають розроблену програму по зниженню можливих втрат. Стверджувати, що в бізнес-проекту немає ризиків.
   Способи – організації фінансові (страх.)

   2. Класифікація ризиків та способи їх попередження.
   Ефективність управління ризиками в значній мірі обумовлюється кваліфікованою їх класифікацією.
   Під класифікацією ризиків слід розуміти розподіл ризиків на певні групи за способом виникнення.
   Науково обґрунтована класифікація ризиків дозволяє чітко визначити місце кожного ризику в їх загальній системі, а також створює можливості для ефективного використання відповідних методів та прийомів управління ризиком.
   В залежності від можливого результату (наслідку) ризики можна розділити на дві великі групи: чисті та спекулятивні.
   Чисті ризики означають отримання негативного або цільового результату. До них відносять:
   - Природні (землетрус, пожежа, епідемія, повінь, тощо).
   - Екологічні (пов’язані з забрудненням навколишнього середовища).
   - Політичні (військові дії, революції, негативні зміни в податковому законодавстві).
   Найкращим способом захисту від чистих ризиків є зовнішнє страхування.
   Оскільки ймовірність настання таких часів як правило низька страх. поліс коштує порівняно недорого з можливими втратами.
   Спекулятивні ризики можуть мати як позитивні так і негативні результати.
   До даної групи ризиків відносять: комерційні та фінансові.
   Комерційні ризики (ß - ризики) являють собою небезпеку втрат майна в процесі виробничо – господарської діяльності.
   В свою чергу вони підрозділяються на : майнові, виробничі, торгові, транспортні.
   Ризики ліквідності – пов’язані із втратами при реалізації цінних паперів або інших товарів в зв’язку із зміною структури інвестиційного портфеля.
   Стосуються інвестора.
   Інвестиційні ризики поділяються на:
   - процентні
   - кредитні
   - ризики прямих фінансових втрат
   Процентні та кредитні ризики стосуються інвестора.
   Інвестиційний ризик - пов’язаний із зміною % ставок, дивідендів по акціях, та інших цінних паперах.
   Іншими словами, інвестор зачасту може отримати вищий доход, ніж по вже здійснених капіталовкладень, але не може звільнити у свій капітал, переданий на певних умовах.
   Кредитний ризик – небезпека несплати позичальником основного боргу та відсотків по ньому.
   Захист: договірні умови – кредитний договір.
   Ризики прямих витрат:
   - ризик банкрутства – небезпека втрати підприємств власного капіталу та нездатність його розрахуватись із взятими на себе зобов’язаннями.
   Виникає тоді, коли недобросовісно чи не професійно оцінено привабливість бізнес-ідеї.
   - селективний ризик – ризик, пов’язаний з неправильним формуванням портфельних інвестицій, тобто купівля цінних паперів менш доходних у порівнянні з іншими.
   В бізнес-плані краще самому впізнати всі ризики, ніж це зробить інвестор.

 

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com