www.VuzLib.com

Головна arrow Історія України arrow Особливості контрабандного промислу на Правобережній Україні у кінці XIX - початку XX ст.
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Особливості контрабандного промислу на Правобережній Україні у кінці XIX - початку XX ст.

Г.Поташнікова

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРАБАНДНОГО ПРОМИСЛУ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ У КІНЦІ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ.

   Одним з основних видів діяльності митних установ Правобережної України кінця XIX - початку XX ст. була боротьба з контрабандою. Шкідливість контрабанди для економіки країни є очевидною, тому зрозуміла й увага, яку постійно приділяють дослідники даній проблематиці.
   Історію та причини виникнення контрабанди з'ясовує ще на початку XX ст. Кулишер І.М. [1]. Кисловський Ю.Г. у своїй праці [2] подає основні віхи історії створення органів по боротьбі з контрабандою на кордоні Російської імперії. Розповідає про способи переміщення контрабанди. Подає динаміку кількості і вартості контрабандних товарів на кордоні з Пруссією за 1848-1855 pp. Аналізує законодавство з питань контрабанди за період XIX - XX ст. Статистику затримань незаконно ввезених товарів на територію Російської імперії у XX ст., міри покарання за контрабанду у XIX-XX ст. простежує у своєму дослідженні Марков Л.М. [3]. Угаров Б. [4] досліджує історію походження терміну „контрабанда". Подає способи контрабанди в XIX - XX ст., аналізує основні законодавчі акти з питань контрабанди. В найновішому виданні „Історія митної справи" [5] питанням охорони державного кордону та боротьбі з контрабандою у XVII - XX ст. в Україні присвячено окремий розділ, у якому подається структура Волинської прикордонної бригади та особливості контрабандного промислу на початку XIX ст. у прикордонних повітах Волинської та Подільської губерній.
   Основними джерелами для написання статті стали архівні матеріали Центрального державного історичного архіву України у м. Києві та Державного архіву Хмельницької області. Важлива інформація про кількість та вартість затриманих контрабандних товарів, кількість заведених конфіскаційних справ, асортимент вказаних товарів по митницях Правобережної України у кінці XIX - на початку XX ст. міститься у фондах № 442 "Канцелярія Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора. 1827-1914." та № 309 "Ісаковецька митниця, с.Ісаківці Кам'янецького повіту Подільської губернії", №378 "Волочиська митниця, м-ко Волочиськ Старокостянтинівського повіту Волинської губернії".
   Як свідчать історичні джерела, контрабанда - явище давнє. Згадки про неї сягають давньогрецьких і давньоримських часів. В середні віки слово kontrabandos означало товари, котрі заборонені і підлягають конфіскації. Контрабанда у перекладі з італійської мови contra - проти і bando - урядовий наказ - порушення закону чи урядового наказу.
   Причинами виникнення контрабанди, як суспільно небезпечного явища, дослідники вважають:
   1) слабку економіку держави, відсталість від країн - сусідів, [6].
   2) недосконалість митного управління, хабарництво чиновників, невизначеність ставок тарифу
   До зазначених причин варто додати ще кілька, на думку автора, вагомих і характерних для досліджуваного періоду:
   1) протекціоністська митна політика держави,
   2) недосконалість законодавства з питань попередження контрабанди.
   Протекціоністська митна політика Російської імперії, котра була започаткована ще в 1724 р. прийняттям тарифу відповідно до якого на закордонні товари ставки мита встановлювались від 50 до 75% від їх вартості, в цілому на кінець XIX ст. для економіки України мала позитивні наслідки, але у поєднанні з нечіткістю тогочасної нормативної бази сприяла збільшенню потоку контрабандних товарів.
   Так, по Дружпольській митниці за період з 1 січня по 24 червня 1866 року було затримано контрабандних товарів на суму 239 руб.71 коп., заведено справ про конфіскацію товарів 46 [8]. По трьох митницях (Радзивилівській, Волочиській, Дружпольській) і Збаразькій митній заставі зафіксовано 1747 випадків затримання контрабандних товарів за 1878 рік, 1886- за 1879 рік при цьому збройних опорів в 1878 рік було 3 (вбито двох контрабандистів, поранено одного), в 1879 році- 1 (поранено одного). Протягом 1878-1879 pp. затримано контрабандистів без опору з їхнього боку 2504 осіб. У 1882-1883 роках у митних установах Волинської губернії 5755 раз затримували контрабандний товар. При затримці зафіксовано 3 збройних опори, у яких одного контрабандиста убито, трьох поранено. Затриманих без опору контрабандистів було 3305 [9]. По Подільській губернії у 1883-1884 pp. затримано без опору контрабандистів 1283, затримувались контрабандні товари 2537 раз. Одинадцять раз контрабандисти чинили опір митним чинам при затримці (десять осіб поранено, а одну - вбито) [10].
   Аналіз цифрових показників свідчить про постійне збільшення кількості як затримань, так і затриманих контрабандистів.
   Найпоширенішим контрабандним товаром на Правобережжі був спирт [11].
   Прийняття протекціоністських митних тарифів 1885, 1890, 1891 pp. призводить до того, що контрабанда стає масовим явищем (з історії містечка Волочиськ):
   "... процветал в местечке (Волочиськ) контрабандный промысел, по преимуществу водкой".
   У 1892 році видано митний устав, який розвивав законодавство про контрабанду.
   Контрабандними рахувалися провезені чи пронесені повз митницю товари, а також привезені до митниці, але не зазначені у вантажних документах чи поданих оголошеннях. Встановлювались різні санкції за контрабанду в залежності від того, були ці товари забороненими до ввезення (в цьому випадку, крім конфіскації, застосовувалось грошове стягнення в розмірі подвійної вартості товару) чи дозволеними до ввезення на територію Російської імперії. Друга група (дозволені до ввезення) поділялась на товари, котрі обкладались митом (контрабанда таких товарів каралась їх конфіскацією і грошовим стягненням у розмірі п'ятикратного мита - якщо товар ввозився з-за кордону; і тільки грошовим стягненням у тому ж розмірі без конфіскації, якщо товар вивозився за кордон) і які не обкладались митом (стягувалося 10% від вартості товару без конфіскації). Устав мав на меті покласти стягнення за контрабанду на власника товару. Тому, якщо виробник вказував на власника товару, стягнення застосовувалось з останнього, а виробник платив штраф 30-60 руб. Ті, хто переховували, зберігали контрабанду, карались грошовим стягненням у розмірі подвійної вартості затриманого товару.
   У випадку, коли контрабандист виявлявся неплатоспроможним, грошове стягнення, за рішенням суду, замінювалось арештом чи тюремним ув'язненням.
   При рецидиві контрабанди, крім конфіскації товару і грошового стягнення, застосовувалась така міра покарання як виселення з прикордонної зони. Ось приклад з історії с Ожигівці Волочиського району: „Находясь на самой границе, располагает жителей заниматься обширной контрабандой, вследствии чего значительная часть оных, особенно евреев, была выселена подальше от границы”.
   Кваліфікованою контрабандою вважалася контрабанда товарів, вчинена групою озброєних осіб, які при затриманні чинили опір. За що винні карались тюремним ув'язненням чи засланням на каторжні роботи.
   Засоби переміщення контрабанди (тварини, підводи) конфісковувались, якщо вони належали приватним особам, а казенні повертались після сплати їх оціночної вартості.
   Приводом для початку слідства про контрабанду товарів були:
   - доноси;
   - виявлення контрабанди митницею при огляді в пакгаузах, на суднах і в транспорті та затримання поза митницями, при провезенні чи перенесенні, при навантаженні на судно чи віз;
   - виявлення таємно провезених товарів в будинках, амбарах, лавках [12].
   З приводу доносів. Всякий, кому відомо, що в якому-небудь місці знаходяться, чи приховані, чи провозяться товари без сплати мита або заборонені, повинен про це повідомити. Інформація надається митницям або місцевому поліцейському управлінню. І кілька вимог до оформлення та змісту доносу: „Доносы должны быть основаны на ясных и верных доводах. Доносы должны быть письменне и доносителем подписаные, если же доноситель неграмотный или же не может писать по болезне, то могут быть и словесные. На доносе должно быть означено:
   1) в каком месте, доме, лавке, амбаре или магазине товар находится или где, по какой дороге и откуда провозится;
   2) какой именно товар и сколько онаго, если имеется о том сведения, кто хозяин товара, или кем привезен и сложен, или же кем провозится;
   3) на каких обстоятельствах донос основа;
   4) год, месяц и число, имя доносителя и звание его" [13].
   У випадку, коли інформація виявиться неправдивою, той, хто доніс, сплачує збитки тому, на кого доніс, та всі витрати митниці і поліції на проведені розшуки за наданою інформацією. Крім того, його віддають до суду.
   Ті, хто затримали винних у таємному провезенні товарів, зобов'язані:
   - при затримці таємно провезених товарів намагатися затримати тих, хто провозив;
   - затриманих контрабандистів і затримані товари, не завозячи, не затримуючись і не залишаючи у сторонніх місцях, надати: коли вони затримані на відстані 100 верст від митниці - до митниці, а на відстані більше 100 верст - до поліції;
   - затримані таємно провезені товари на шляху до місця доставки не відкриваються, товарні місця не порушуються;
   - у випадку підкупу грошима чи речами, дані про це надаються разом з товарами.
   При доставці товарів в митницю чи поліцію потрібно негайно, у присутності того, хто затримав контрабанду, приступити до огляду та опису товарів.
   Відповідно до Митного статуту 1906 року розширювався зміст поняття "контрабанда". Так, контрабандою вважалося:
   1) ввезення з-за кордону поза митними установами або хоча і через митні установи, але з приховуванням від митного контролю іноземних, таких, що обкладаються митом та заборонених до ввезення товарів;
   2) вивезення за кордон чи спроба вивезення повз митні установи чи через митні установи, але з приховуванням від митного контролю товарів вітчизняного виробництва - заборонених до вивезення;
   3) випуск на внутрішній ринок товарів, котрі надійшли на митницю, заборонених до ввезення і допущених до зворотнього вивезення за кордон, але не вивезених за межі Російської імперії;
   4) випуск на внутрішній ринок іноземних товарів, чи таких, що обкладаються митом або заборонених, які надійшли до митниці, але за злочинною згодою з посадовими особами митної установи були випущені без сплати мита чи з оплатою у меншому, ніж належить, розмірі.
   Не дивлячись на ряд заходів, котрі вживались для законодавчого врегулювання боротьби з контрабандою, незаконне ввезення та вивезення товарів з кожним роком не зменшувалось, а збільшувалось.
   Л. Марков вважає, що загальна кількість контрабандних операцій на рік на поч. XX ст. по кордонах Російської імперії становила близько 120 тис. з урахуванням того, що затримувалась тільки десята частина контрабандних товарів, тобто в середньому в рік близько 10 тис. [14].
   Контрабанда стає ремеслом, яке передавалося від діда до батька, від батька до сина. Так, для селян с Іванківці (поблизу Саганова) заняття контрабандою давало їм основний прибуток [15].
   По Волочиській митниці протягом травневої третини 1900 р. заведено 30 конфіскаційних справ на суму 374 руб. 50 коп.; по Ісаковецькій митниці за травневу третину 1908 р. - 73 конфіскаційні справи на суму 497 руб. 39 коп. [16].
   Найпоширенішим контрабандним товаром на початок XX ст. залишався спирт (табл. 2).

Таблиця 2 Перелік затриманих товарів у січневій третині 1908 р. з зазначенням оцінки в рублях по Ісаковецькій митниці

Назва товару

В якій смузі товари були затримані

В 2 верстах від кордону

На відстані від 2 до 7 верст

На відстані від 7 до 21 версти

За 21 верстою

Винні ягоди

46

-

-

-

Спирт

153

63

53

-

Чоботи шкіряні

2

-

-

-

Готовий одяг у якості товару

14

6

4

-

Куфайка і

6

5

-

-

кальсони бавовняні

 

 

 

 

Мануфактурний товар

73

82

6

-

Дріжджі пресовані

1

14

-

-

Капелюх солом'яний

4

1

-

-

Мило косметичне

-

1

-

-

Шкіри

-

2

-

-

Лавровий лист

-

14

-

-

Ложки металічні

-

3

-

-

 

299

191

63

-

   Отже, контрабандний промисел на Правобережній Україні у кінці XIX - початку XX ст. мав такі особливості:
   1) законодавчі зміни були спрямовані не на запобігання незаконному ввезенню та вивезенню товарів, а на створення системи покарань за контрабанду;
   2) контрабанда набуває масового характеру (більшість жителів прикордонних населенних пунктів займаються контрабандою як прибутковим ремеслом);
   3) спирт був найпоширенішим контрабандним товаром [17].

Джерела та література

1. Кулишер І.М. Очерки по истории таможенной политики. - СПб. 1903.-51 с;
2. Кисловський Ю.Г. История таможни Государства Российского 907-1995. - Москва, 1995.-288 с;
3. Марков Л.Н. Очерки по истории таможенной службы.-Иркутск,1987.- 160с;
4. Угаров Б. У таможенного барьера. - Москва: Международные отношения, 1975. - С. 5-27;
5. Історія митної справи в Україні. -К.: Знання, 2006. - С.402-426;
6. Кисловський Ю.Г. История таможни Государства Российского 907-1995. - Москва, 1995.-С. 108;
7. Кулишер І.М. Почерки по истории таможенной политики. - СПб. 1903. - С. 19;
8. Відомості про кількість ввезених і вивезених товарів через Дружпольську митницю (1866р.). - Центральний державний історичний архів України у м. Києві ( далі ЦДІАУ в м. Києві). - Ф. 442. - Оп.45. - Спр. 156. - Арк..56;
9. Про надходження митних платежів по Волинській губернії - ЦДІАУ в м. Києві. - Ф. 442. - Оп. 537. - Спр. 183. - Арк.18;
10. Про надходження митних платежів по Подільській губернії. - ЦДІАУ в м. Києві. - Ф. 442. - Оп. 538. Спр. 202. - Арк.29;
11 .Справа управляючого Ісаковецькою митницею про хід контрабандного промислу. - Державний архів Хмельницької області (далі - ДАХО). - Ф. 309. - Оп. 1. - Спр. 170. - Арк.12;
12. Свод учреждений и Уставов таможенных. Издание 1892 г. Ст. 1578. Свод законов Российской империи. Издание 1892 г. - Т.VI.-СПб., 1892.-С.266;
13. Там само. -С. 267;
14. Марков Л.Н. Очерки по истории таможенной службы.-Иркутск,1987.- С.63;
15. Єсюнін С. Історія прикордонних та митних установ Хмельниччини. І Літопис Хмельниччини. - Хмельницький, 2001. - С.41;
16. Відомості про службовців митниці. - ДАХО. - Ф. 378. - Оп. 1. - Спр. 21. - Арк. 89.
17. Відомості про службовців митниці. - ДАХО, ф. 378, оп. 1, спр. 21, С 89.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com