www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Технологія формування позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Технологія формування позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

М.В. Фадеева
РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, Євпаторійський педагогічний факультет

   У статті подано технологію формування позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ), що орієнтована на вироблення в керівників загальноосвітніх навчальних закладів умінь та навичок формування власного позитивного іміджу та позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу і включає дві тренінгові сесії.
   Ключові слова: загальноосвітній навчальний заклад (ЗНЗ), керівники ЗНЗ, позитивний імідж закладу освіти.
   ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
   Необхідність формування позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу в сучасних соціально-економічних умовах постає дуже гостро для кожної школи будь-якої форми власності. Це пов'язано з тим, що з кожним роком зростає конкуренція між загальноосвітніми навчальними закладами. Такий стан закладів середньої освіти пояснюється складною демографічною ситуацією, яка склалася в Україні. Так, за прогнозами, які представлені в проекті “Концепція структури та змісту загальної середньої освіти (у 12-річній школі)”, у 2011 році буде навчатися на 3 млн учнів менше, ніж зараз. Це свідчить про те, що проблема набору торкнеться не тільки початкової школи, але й старших профільних класів загальноосвітньої школи як державної, так і недержавної форми власності. Саме тому керівники загальноосвітніх навчальних закладів змушені замислитися над тим, у чому перевага їх навчального закладу над іншими. Не є виправданим прагнення школи конкурувати на основі високих показників загального незалежного оцінювання або на кількості переможців в олімпіадах, оскільки не всі батьки зорієнтовані тільки на результат навчання. Більшість із них приділяють увагу сприятливому психологічному середовищу в школі, комфортним умовам навчання, наявності системи додаткового навчання, різноманітності дозвілля дітей, бажанню дитини навчатися саме в цій школі, класі тощо.
   Створення позитивного іміджу освітньої організації підвищує ефективність діяльності закладу освіти, дає можливість більш повно задовольнити потреби “клієнтів”, якими, передусім, виступають батьки учнів і самі учні. Водночас, як свідчить практика діяльності керівників шкіл, здебільшого вони психологічно не готові до вибору оптимальних шляхів формування позитивного іміджу освітньої організації, ефективної презентації себе й закладу освіти. У зв'язку з цим метою цієї статті є розробка та висвітлення технології формування позитивного іміджу ЗНЗ у складних умовах сьогодення.
   РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ
   Підґрунтям для розробки “Технології формування позитивного іміджу освітньої організації в умовах соціально-економічних змін” були підходи західних учених щодо формування позитивного іміджу особистості, організації [1; 2; 4], російських [3; 7; 10; 11; 12; 17] та вітчизняних дослідників і наші попередні розробки [5; 6; 9; 13; 14; 15]. Така психологічна технологія включає дві тренінгові сесії: 1) Тренінгова сесія “Формування позитивного іміджу особистості керівника ЗНЗ”; 2) Тренінгова сесія “Формування позитивного іміджу освітньої організації”.
   Слід зазначити, що ці тренінгові сесії розроблено, базуючись на технологічному підході, запропонованому Л.М. Карамушкою [8], який полягає в тому, що структура психолого-організаційної технології включає три основних компоненти: а) інформаційно-смисловий; б) діагностичний; в) корекційний. У нашій розробці тренінгових сесій ми також спиралися на дослідження О.А. Філь [16].
   Зазначимо, що кожна з трьох тренінгових сесій розрахована на 6 академічних годин. Далі представимо зміст та структуру кожної з трьох тренінгових сесій.
   1. Тренінгова сесія “Формування позитивного іміджу особистості керівника ЗНЗ”
   Мета тренінгової сесії: навчити керівників ЗНЗ вдало формувати власний позитивний імідж.
   Завдання тренінгової сесії:
   1) оволодіння керівниками ЗНЗ знаннями щодо сутності формування позитивного іміджу особистості;
   2) оволодіння керівниками ЗНЗ основами практичних методів формування особистісного позитивного іміджу;
   3) оволодіння керівниками ЗНЗ уміннями та навичками формування особистісного позитивного іміджу.
   Структура тренінгової сесії поєднує так компоненти: вступ; змістовно-смисловий компонент тренінгу: “Сутність позитивного іміджу особистості керівника ЗНЗ в умовах соціально-економічних змін”; діагностичний компонент тренінгу “Діагностика розвитку позитивного іміджу керівника ЗНЗ”; корекційно-розвивальний компонент тренінгу: “Формування особистісного позитивного іміджу керівника ЗНЗ”; підведення підсумків тренінгової сесії.
   Далі детальніше представимо зміст та особливості проведення тренінгової сесії.
   Вступ до тренінгу
   Вступне слово ведучого. “Шановні керівники! Усі ви відчуваєте на власному професійному досвіді, як важливо сучасній школі мати своє неповторне обличчя, власний імідж. Позитивний імідж школи сприяє підвищенню ефективності діяльності освітньої організації, приваблює батьків та учнів, що дозволяє вашій школі бути конкурентоспроможною в сучасних соціально-економічних умовах. Але для того щоб навчитися формувати позитивний імідж освітньої організації, спочатку треба навчитися формувати власний позитивний імідж, адже керівник ЗНЗ є головним обличчям організації. Ця тренінгова сесія буде спрямована на формування позитивного іміджу особистості керівника”.
   Вправа на знайомство та зняття напруги “Ім'я на вушко”. Оскільки учасники тренінгової сесії не знайомі один з одним, їм пропонується така психологічна вправа для встановлення психологічного контакту та зняття напруги. Спочатку учасники ходять по кімнаті та вітають один одного незвичайним способом: шепочуть на вухо кожному зустрічному своє ім'я. Це треба робити так, нібито передається дорогоцінна таємниця, про яку ніхто не повинен знати. Ведучий попереджує учасників, що якоїсь миті вони почують дзвоник (або удар у долоні) - це й буде сигналом до того, що треба зупинитися та чекати нових вказівок. Коли кожен учасник поспілкується приблизно з половиною гравців, ведучий дзвонить у дзвіночок. Відтак знову треба ходити по приміщенню, але повідомляти на вухо партнеру його ім'я. Той, хто не знає імені, шепоче на вухо іншому: “Я хотів би дізнатися, як тебе звуть”. Гра закінчується за сигналом. Ця гра, можливо, не дуже ефективна для завчання імен, але вона дає можливість швидко створити атмосферу довіри в групі.
   Змістовно-смисловий компонент тренінгу. “Сутність позитивного іміджу особистості керівника ЗНЗ”:
   - метод незавершених речень (із подальшим обговоренням): “Позитивний імідж -це...”, “Позитивний імідж керівника ЗНЗ - це...”;
   - робота з роздатковим текстовим матеріалом (ксерокопії публікацій із книг, посібників, журналів тощо). “Проаналізуйте наведені в психологічній літературі [7; 10] підходи вчених до визначення сутності поняття “позитивний імідж особистості”;
   - метод “мозкового штурму”: “Як я розумію значення позитивного іміджу у моєму професійному житті?”;
   - групова дискусія “Які чинники впливають на необхідність формування особистісного позитивного іміджу керівників ЗНЗ?”;
   - метод “мозкового штурму”: “Як виглядає керівник загальноосвітнього навчального закладу з позитивним іміджем?”.
   Діагностичний компонент тренінгу. “Діагностика розвитку позитивного іміджу керівника ЗНЗ”:
   - метод самодіагностики. Самооцінка власного іміджу (використання тесту Дж. Ягера “Оцініть свій імідж”) та інших необхідних для формування позитивного іміджу якостей особистості (тест-опитувальник на мотивацію досягнення успіху Мехрабяна, тест В.М. Шепеля “Ваш стиль спілкування”).
   - метод саморефлексії “Аналіз своїх якостей, які будуть сприяти підвищенню власного іміджу, та тих, які будуть заважати роботі з формування особистісного позитивного іміджу”.
   Корекційно-розвивальний компонент тренінгу. “Формування особистісного позитивного іміджу керівника ЗНЗ”:
   - розробка індивідуальної програми: “Розробка алгоритму формування особистісного позитивного іміджу керівника ЗНЗ”; визначення основних власних недоліків, які заважають створенню позитивного іміджу; визначення конкретних методів, форм і термінів їх самостійного розвитку”;
   - творче завдання (робота в групах по 3-4 особи) “Творча модель керівника ЗНЗ із позитивним іміджем”;
   - узагальнююча міні-лекція: “Психологічні особливості поняття “імідж” та формування позитивного іміджу особистості” [7; 10; 17].
   Підведення підсумків тренінгової сесії:
   - рефлексивний аналіз (групова робота): “Що дав тренінг особисто мені?”;
   - заповнення анкет: “Оцінка ефективності роботи тренінгу”.
   2. Тренінгова сесія “Формування позитивного іміджу освітньої організації”
   Мета тренінгової сесії: навчити керівників ЗНЗ формам та методам роботи по створенню позитивного іміджу освітньої організації. Завдання тренінгової сесії:
   1) оволодіння керівниками ЗНЗ знаннями щодо сутності іміджу освітньої організації, його показників та структури;
   2) оволодіння керівниками ЗНЗ практичними методами діагностики позитивного іміджу освітньої організації;
   3) оволодіння керівниками вміннями та навичками формування позитивного іміджу освітньої організації.
   Структура тренінгової сесії поєднує такі основні компоненти:
   - вступ;
   - змістовно-смисловий компонент тренінгу: “Сутність позитивного іміджу освітньої організації”;
   - діагностичний компонент тренінгу: “Діагностика позитивного іміджу освітньої організації”;
   - корекційно-розвивальний компонент тренінгу: “Формування позитивного іміджу освітньої організації”;
   - підведення підсумків тренінгової сесії. Зміст тренінгової сесії
   Вступ до тренінгу
   Вступне слово ведучого. “Успішному формуванню позитивного іміджу освітньої організації сприяють уміння формувати власний позитивний імідж та позитивне ставлення до такого управлінського нововведення, як цілеспрямована робота з формування позитивного іміджу освітньої організації. Розвинути своє позитивного бачення ми зможемо за допомогою такої психологічної гри”.
   Гра “Позитивне бачення”. З метою налаштування учасників на позитивну роботу, пропонуються такі вправи: 1) назвати п'ять своїх недоліків і переформулювати їх в чесноти (наприклад, я ледачий, це означає, що я вмію розслабитися; я нерішучий, і завдяки цьому можу бути обережним; я - запальний, і це дозволяє мені бути самим собою); 2) придумати п'ять ситуацій (неприємних) і знайти в них користь для себе (наприклад, захворів грипом - з'явилася можливість виспатися та почитати; запізнився на автобус, довелося йти пішки - піша прогулянка дасть додатковий заряд енергії; звільнився з роботи через конфлікт із начальником - отримав цінний досвід та реальний шанс для змін у житті в кращий бік).
   Змістовно-смисловий компонент тренінгу. “Сутність позитивного іміджу освітньої організації”:
   - робота з роздатковим матеріалом (ксерокопії публікацій із книг, посібників та ін.). “Проаналізуйте наведені в психологічній літературі [11; 12] підходи вчених до визначення поняття “імідж освітньої організації”, а також проаналізуйте структуру та показники позитивного іміджу освітньої організації”;
   - метод незавершених речень (із подальшим груповим обговоренням “Освітня організація з позитивним іміджем - це ...”;
   - “мозковий штурм” (робота в парах): “Визначте чинники, які впливають на формування позитивного іміджу освітньої організації”;
   - робота в малих групах з друкованим матеріалом (ксерокопії із навчального посібника “Як зробити школу успішною?” [19]). Керівникам пропонується вивчити досвід успішних керівників шкіл та визначити можливість використання цього досвіду в їх власній практиці (у формі групової дискусії). Розробка системи критеріїв оцінки позитивного іміджу освітньої організації.
   Діагностичний компонент тренінгу. “Діагностика позитивного іміджу освітньої організації”:
   Метод експертних оцінок (індивідуальна робота з подальшим обговоренням). “Використовуючи визначені Вами критерії оцінки позитивного іміджу, оцініть, будь ласка, на рівні якісного (низький, середній, високий рівні) та кількісного аналізу (за 100% шкалою) рівень розвитку іміджу Вашої освітньої організації”.
   Корекційно-розвивальний компонент тренінгу. “Формування позитивного іміджу освітньої організації”.
   Учасникам тренінгу пропонується вивчити та проаналізувати етапи формування іміджу школи:
   Етап І. Визначення місії. Проаналізуйте та визначте базову ідею, концепцію, місію загальноосвітнього навчального закладу, яким Ви керуєте.
   Етап II. Визначення цільової групи. Визначте цільову аудиторію (учні школи, батьки учнів, засоби масової інформації, соціальні партнери).
   Проаналізуйте та включить до Вашого плану те, як кожний учасник цільової групи може сприяти покращанню іміджу Вашої школи.
   Етап III. Планування. Визначте внутрішні (підвищення організаційної культури) та зовнішні (трансляція цілей та діяльності освітньої організації для зовнішніх споживачів -батьків, соціальних партнерів, ЗМІ) заходи з формування іміджу школи.
   Етап IV. Мотивация членів шкільного суспільства. Визначте, як керівник освітньої організації перед педагогічним колективом своєї школи, основну користь від створення позитивного іміджу школи. До речі, діяльність зі створення іміджу сама по собі, як процес, може стати своєрідним корегувальним чинником шкільної атмосфери, тому що педагоги не завжди чітко уявляють, наскільки тісним буває взаємозв'язок між їх поведінкою та “фінансовою активністю” батьків.
   Етап V. Реалізація проекту. Складіть план заходів, які сприятимуть підвищенню іміджу освітньої організації. Реалізація програми планування, розробленої на етапі III. На цьому етапі також варто пам'ятати, що найважливіше в реалізації будь-яких шкільних проектів - це їх інтеграція в безпосередній освітній процес.
   Етап VI. Перевірка ефективності. На цьому етапі проводиться аналіз співвідношення отриманого іміджу з бажаним результатом;
   - проектне творче завдання. “Розробіть, будь ласка, власний імідж-план навчального закладу, яким Ви керуєте”;
   - узагальнююча міні-лекція: “Психологічні особливості формування позитивного іміджу освітньої організації”;
   Підведення підсумків тренінгової сесії:
   - рефлексивний аналіз (робота в групі) “Що дав особисто мені тренінг?”;
   - заповнення анкет: “Оцінка ефективності роботи тренінгу”.
   ВИСНОВКИ
   Розроблена “Технологія формування позитивного іміджу освітньої організації” складається з двох тренінгових сесій: 1) Тренінгова сесія “Формування позитивного іміджу особистості керівника ЗНЗ”; 2) Тренінгова сесія “Формування позитивного іміджу освітньої організації”.
   Кожна тренінгова сесія містить три компоненти: змістовно-смисловий, діагностичний та корекційно-розвивальний. Змістовно-смисловий компонент дозволив у формах міні-лекцій та групової роботи з друкованим матеріалом ознайомити керівників ЗНЗ з основними науковими підходами до вивчення іміджу особистості та іміджу освітньої організації. Діагностичний компонент дав змогу керівникам ЗНЗ оцінити власний рівень розвитку позитивного іміджу та рівень розвитку позитивного іміджу освітньої організації, якою керує керівник ЗНЗ. Корекційно-розвивальний компонент тренінгу допоміг керівникам ЗНЗ розвинути уміння й навички з формування власного позитивного іміджу та позитивного іміджу освітньої організації.

ЛІТЕРАТУРА

1. Берд П. Продай себя. Тактика совершенствования вашего имиджа / П. Берд. - Мн., 1997.-368 с.
2. Браун Л. Имидж - путь к успеху / Л. Браун. - СПб. : Речь, 1996. - 144 с.
3. Давыдов Д.Г. Имидж в контексте психологической теории / Д.Г. Давыдов // Имиджелогия: тенденции и перспективы развития. - 2003. - № 4. - С. 34-39.
4. Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение / Б. Джи. -СПб. :Речь, 1999.-275 с.
5. Імідж школи на порозі XXI століття / [ред. колегія: Т.С. Антоненко, І.Г. Срмаков, А.Ф. Головченко, Л.М. Карамушкатаін.].-Ч. 1.-К., 1998.-380 с.
6. Імідж школи на порозі XXI століття / [ред. колегія: Т.С. Антоненко, І.Г. Срмаков, А.Ф. Головченко, Л.М. Карамушка та ін.]. - Ч. 2. - К., 1999. - 400 с.
7. Калюжный А.А. Психология формирования имиджа учителя / А.А. Калюжный. -М. : ВЛАДОС, 2004. - 222 с.
8. Карамушка Л.М. Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях : навч.-метод, посіб. / Л.М. Карамушка. - Біла Церква : КОІПОПК, 2008. - 76 с
9. Маценко В. Технологія іміджу / Віктор Маценко. - К. : Главник, 2005. - 96 с
10. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа : учеб. пособие / Е.Б. Перелыгина. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 223 с.
11. Пискунов М.С. Имидж образовательного учреждения: структура и механизмы функционирования / М.С. Пискунов // Мониторинг и стандарты в образовании. - М., 1999. - № 5. -С. 45-51.
12. Пискунова Т.Н. О формировании имиджа образовательного учреждения / Т.Н. Пискунова//Источник. - 1997. - № 5. - С. 45-51.
13. Фадеева М.В. Позитивний імідж загальноосвітнього навчального закладу як чинник ефективності його діяльності / М.В. Фадеева // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. - Вип. 18. - С 71-75.
14. Фадеева М.В. Проблема психологічної підготовки керівників ЗНЗ до формування позитивного іміджу освітньої організації / М.В. Фадеева // Актуальні проблеми психології : зб. наук, праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка. - К. : Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2008. - Ч. 20. - С 124— 126.
15. Фадеева М.В. Психологічні проблеми підготовки керівників ЗНЗ до формування позитивного іміджу освітньої організації в контексті сучасних соціально-економічних умов / М.В. Фадеева // Вісник післядипломної освіти : зб. наук, праць / ред. кол. В.В. Олійник (голов, ред.) [та ін.]. - К. : Геопринт, 2009. - Вип. 11, ч. 2. - С. 295-302.
16. Філь О.А. Технологія розвитку конкурентоздатності персоналу освітньої організації: навч.-метод, посіб. / О.А. Філь. - Біла Церква : КОІПОПК, 2008. - 52 с
17. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. Психологические игры и упражнения / Клаус Фопель ; пер. с нем. - М. : Генезис, 2006. - 336 с.
18. Шепель В.М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния / В.М. Шепель. - М. Политиздат, 1994. - 126 с.
19. Як зробити школу успішною: практ. кроки / [упоряд. В. Зоц]. - К. : Пік. світ, 2007. - 128 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com