www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Педагогіка
Назва
Завдання по формуванню ціннісного ставлення до здоров’я в системі професійно-технічної освіти молоді
Засоби виховання емоційної культури учнів початкових класів у спадщині В. Сухомлинського
Засоби графічного програмування у формуванні інформаційної компетентності майбутніх учителів фізики
Застосування компетентнісного підходу під час викладання дисциплін технологічного циклу
Знаково-символічна діяльність студентів у процесі вивчення ними інженерної графіки
Імітаційні технології у професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови початкової школи
Інноваційна діяльність майбутнього педагога дошкільної освіти як елемент модернізації освітньої системи в контексті болонських реалій
Інноваційна лекція як засіб розвитку пізнавальної самостійності студентів
Інноваційний підхід до іспиту як форми контролю знань студентів
Інформаційні технології в практику підготовки майбутнього педагога дошкільної освіти
Іншомовна професійна компетентність: проблема визначення
Історичні компетентності сучасних десятикласників: моніторинговий аспект
Колективні форми методичної роботи у ПТНЗ та їхній вплив на розвиток професійно-педагогічної компетентності майстрів виробничого навчання
Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти у процесі викладання курсу "Культура мовлення та виразне читання"
Компетентнісний підхід до створення професійно-педагогічних програм підготовки інженерів-педагогів
Компетентнісний підхід у системі професійної підготовки майбутніх учителів правознавства
Компетентнісний підхід у формуванні готовності майбутніх вчителів до удосконалення професійного рівня
Компетентнісно орієнтований підхід до професійної підготовки майбутнього вчителя
Компетентнісно-діяльнісний підхід до професійної іншомовної комунікативної підготовки фахівців сфери туризму
Компетентнісно-лінгвоконцептологічне вивчення української мови та технологія інтеракції різновекторного опрацювання мовного матеріалу
Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі для дітей з порушеннями мовлення
Компоненти структурних концепцій професійної зрілості особистості в особистісно зорієнтованій професійній підготовці майбутніх педагогів
Комп’ютерне моделювання як складова природничо-математичної підготовки випускників вищих технічних навчальних закладів
Комунікативні вправи як засіб закріплення мовного матеріалу
Конструктивно-проектувальний компонент діяльності педагога в умовах впровадження комп’ютерно орієнтованих технологій у навчальний процес
Контроль результатів навчальних досягнень студентів: історія, теорія, практика
Концептуальні засади дидактичної складової концепції шкільної історичної освіти в Україні
Концептуальні засади формування в майбутніх учителів педагогічної компетентності щодо розвитку критичного мислення в учнів
Концепція виховного ідеалу в літературному і мистецтвознавчому краєзнавстві Криворіжжя
Корекційні можливості музикотерапії під час роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку
Креативний потенціал студентів-філологів як педагогічна категорія
Креативність писемного мовлення як чинник компетентнісного підходу до навчання іноземних мов
Кредитно-модульна система в педагогічній освіті: досвід запровадження
Критичне мислення як засіб об’єктивної оцінки релігійних ідеологій (на прикладі любові бога до людини в Ісламі)
Критичне творче мислення у контексті життєтворчої спрямованості вивчення української мови та літератури
Культура міжнаціонального спілкування: до сутності поняття
Лінгвістичні мініатюри як засіб мовленнєвого розвитку учнів
Лінгвометодичні засади концептуального аналізу тексту
Магістерська підготовка у процесі безперервної освіти керівника загальноосвітнього навчального закладу
Магістерська підготовка як умова формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу
Методи й методичні прийоми формування фахової термінологічної компетенції студентів-нефілологів у процесі вивчення курсу “українська мова (за професійним спрямуванням)”
Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів програмним засобам захисту інформації на основі використання узагальненої структурно-функціональної моделі
Методика організації лекційно-практичних занять під час освоєння майбутніми вчителями початкових класів системи педагогічних задач
Методичні аспекти використання CASE-середовищ як об’єктів і засобів навчання основ автоматизованого проектування складних програмних систем
Методичні вимоги до системи пізнавальних задач, створених на основі використання наочності
Методичні основи запровадження кейсової технології у навчальний процес
Методичні проблеми підготовки педагогічних кадрів до роботи у професійних закладах Болгарії
Методичні системи критеріального аналізу підручника з фізики
Методологічні проблеми пошуку нової управлінської парадигми
Міжособистісні взаємини студентів як психолого-педагогічна проблема
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>
Всього 51 - 100 з 300

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com