www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Педагогіка
Назва
Моделі оцінювання досягнень студентів в умовах кредитно-модульної системи (на прикладі математичних дисциплін)
Моніторинг сучасного стану формування предметної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової підготовки
Мотиваційне управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах
Мотивація як засіб розвитку виконавської самостійності майбутніх учителів музики у процесі інструментальної підготовки
Мультимедійні презентації Microsoft Power Point як засіб вивчення навчальної дисципліни "Дошкільна педагогіка"
Мультимедійні технології навчання фізики: теоретичний аспект
Навчальна задача як спільний об’єкт діяльності вчителя та учнів у початковій школі
Навчальний діалог як засіб формування навичок критичного мислення
Навчальний потенціал кейс-методу
Напрями дослідження економічних знань
Науковий доробок професора О. Бугайова та його роль у становленні і розвитку сучасної дидактики фізики
Наукові підходи до навчання молодших дошкільників діалогічного мовлення
Науково-педагогічна діяльність професора В.К. Піскорського: історіографія проблеми
Національний компонент в освітньо-виховних системах навчальних установ
Обґрунтування необхідності комплексної допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку
Оволодіння старшокласниками етнопедагогічною культурою у процесі позакласної виховної роботи
Оновлений зміст освіти – основа формування компетентностей студентів в умовах сучасної модернізації вищої технічної школи
Організаційно-педагогічні умови формування професійно-математичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів
Організація диференційованої самостійної навчальної діяльності старшокласників з геометрії у позаурочний час
Організація навчально-виховного процесу з фізики у педагогічних університетах
Організація процедури діагностики і корекції мовлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах реабілітаційного центру
Організація самостійної навчально-пошукової діяльності учнів на уроках української літератури та в позаурочний час як умова формування їх пізнавальної самостійності
Освіта України в умовах суспільних трансформацій
Освіта як система комунікації
Освітні концепції формування особистості в ідеалі виховання Г.Ващенка
Основні чинники розвитку емоційності дітей молодшого шкільного віку
Особистісна спрямованість методико-математичної підготовки вчителів початкових класів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Особистісно-орієнтоване навчання математики у ВНЗ як засіб підвищення якості професійної підготовки студентів
Особливості використання інтерактивних методів навчання української мови в старших класах
Особливості використання мультимедійних інформаційних технологій у процесі професійної підготовки вчителя технології
Особливості європейської системи трансферу кредитів (ECTS) й оцінка якості досягнень студентів
Особливості організації самостійної роботи студентів за кредитно-модульною системою у вищому навчальному закладі
Особливості професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів технології
Особливості соціально-мовної взаємодії як об’єктивної реалії
Особливості структурно-конструктивного підходу в методології побудови програм фізичної реабілітації
Особливості формування професійно-педагогічного мовлення спеціалістів у галузі фізичної культури та спорту
Педагогічна компетентність майбутнього вихователя та рівні її визначення
Педагогічна майстерність як складова професійного розвитку майбутнього вчителя
Педагогічні передумови успішності студентів-першокурсників з вищої математики
Педагогічні умови організації учнівського самоуправління в загальноосвітніх школах-інтернатах
Педагогічно-мовленнєвий супровід розвитку дітей дошкільного віку
Переваги та недоліки самостійної роботи студентів
Перекладацька діяльність як вид міжмовного та крос-культурного посередництва
Персоналізація викладача як умова навчання іноземних мов у ВНЗ
Перспективи формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів-педагогів
Підвищення педагогічної ефективності навчання фізики в основній школі під час використання мультимедійних технологій
Підвищення професійної спрямованості навчання фізики студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю
Підготовка педагогів для дошкільних закладів у польських ВНЗ в контексті болонського процесу
Підготовка студентів до правовиховної роботи у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін з використанням сучасних педагогічних технологій
Підготовка студентів до реалізації у правовиховній і профілактичній роботі педагогічних ідей А. Макаренка
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>
Всього 101 - 150 з 300

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com