www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Педагогіка
Назва
Адаптивні можливості психологів-початківців як умова їх ефективної професійної діяльності
Аналіз методик навчання дисципліни “Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем (CASE)”
Аналітичний огляд психологічних концепцій педагогічної рефлексії на сучасному етапі
Аспекти професійної компетентності майбутнього вихователя
Багатоперспективність у змісті шкільного курсу історії як основа розвитку критичного мислення учнів
В. Сухомлинський про роль спілкування у становленні особистості молодшого учня школи-інтернату
Варіативність як засіб формування стабільності інструментально-виконавських навичок майбутніх учителів музичного мистецтва
Визначення сутності дошкільної педагогіки як науки у працях сучасних дослідників
Викладання дисципліни "основи педагогічної майстерності" з використанням інтерактивних методів навчання
Використання деяких прийомів розвитку критичного мислення студентів при вивченні іноземної мови
Використання дискусій при викладанні історії у вищій школі
Використання інновацій в організації контролю знань майбутніх учителів початкових класів з фізичного виховання
Використання інформаційних технологій на уроках фізики в основній школі
Використання інформаційних технологій у викладанні спеціальних історичних дисциплін
Використання мультимедіа-технологій на заняттях з основ прикладної антропології у процесі підготовки інженерів-педагогів
Використання педагогічних ідей М.Корфа у процесі підготовки майбутніх учителів до роботи з учнями, які мають відхилення в поведінці
Використання педагогічного краєзнавства в процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи
Використання творчого підходу на шляху професійного становлення майбутнього фахівця
Використання технології розвитку творчої особистості у підготовці майбутніх вихователів до здійснення фізичного виховання дітей дошкільного віку
Вимоги до організації самостійної роботи студентів педагогічних університетів у контексті Болонського процесу
Випускні іспити у парафіяльних та повітових училищах України у другій половині XIX століття: досвід організації
Виховання культури взаємин статей дітей-сиріт в умовах інтернатного закладу
Відповідність вітальних висловів чинникам національного комунікативного етикету
Внесок видатних педагогів і діячів народної освіти в становлення і розвиток системи професійно-технічної освіти (кінець ХІХ ст.)
Вплив інформаційних технологій на формування професійних навичок студентів
Вплив міжмовної інтерференції на формування комунікативної компетентності російськомовних учнів
Вплив родинно-побутової символіки українського народу на виховання підростаючих поколінь
Вплив творчої активності на саморозвиток особистості майбутнього вчителя
Готовність до організації роботи з підручником як важлива складова професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
Готовність педагога до інноваційної діяльності як важлива професійна якість
Гра як особливий вид діяльності у процесі професійної графічної підготовки майбутнього вчителя технології
Громадсько-просвітницька діяльність М. Корфа у земських органах Катеринославської губернії
Дидактичні принципи навчання української мови на нефілологічних факультетах педагогічних університетів
Дискусія як засіб розвитку мислення підлітків на уроках історії
Діагностика рівня сформованості компонентів творчого мислення учнів початкової школи в процесі мистецької діяльності
Діагностика сформованості організаційно-управлінської компетентності вчителя фізики
Допрофільна підготовка як передумова профільного самовизначення учнів основної школи
Досвід викладання історії повсякденності в сучасній школі
Дослід і експеримент як методи наукового пізнання природи в системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів
Дослідження взаємозв’язку і взаємозалежності між ціннісними орієнтаціями особистості та її самоактуалізацією
Дослідження співвідношення таксономії навчальних цілей і диференціації шкільних задач з природничо-наукових дисциплін
Духовні цінності у спадщині В. Сухомлинського
Евристичне навчання математики як комп’ютерно зорієнтована методична система
Екокультурна функція реалізації культурно-історичної складової змісту навчання фізики в загальноосвітній школі
Експериментальна перевірка умов, що забезпечують формування професійних якостей студентів у процесі педагогічної взаємодії
Експериментальне дослідження ефективності крос-культурного навчання учнів національних спільнот української мови
Емоційний компонент у структурі освіти вищого навчального закладу на сучасному етапі
Емоційно-інтелектуальний аспект у педагогічному дискурсі
Естетичний аспекту підготовці майбутніх вихователів до організації художньої праці у дошкільному навчальному закладі
Завадостійкість як гарант надійної сценічної діяльності музикантів-виконавців
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>
Всього 1 - 50 з 300

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com