www.VuzLib.com

Головна arrow Історія України
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Історія України
Назва
"Боротьба за правду про великий голод" (заходи української громади США і Канади з визнання голодомору 1932-1933 років в УСРР)
"Зарево" - об’єднання українських студентських товариств національного соціалізму
"Історія України" як наукова та навчальна дисципліна: глобалізаційні виклики та постмодерністські інтерпретації
"Одесский вестник" як джерело вивчення історії Дунайських князівств (кінець 50-х — початок 60-х pp. XIX ст.)
"Полное собрание законов Российской империи" як джерело дослідження діяльності цензурних установ в Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)
"Торгсин" на Чернігівщині: спогади очевидців
"Українське питання" в контексті політичної боротьби в Центрально-Східній Європі в середині XVII ст.
"Червоні Просвіти" східної Волині як ланка ідеологічного ланцюга радянської пропаганди (1917-1922)
"Чорні жнива" та "Столиця відчаю": з історії створення книг про голодомор на Харківщині
Агатангел Кримський та ідея "України": реконструкція національного і політичного самоусвідомлення
Аграрне питання в програмних документах українських ліберальних партій Наддніпрянщини на початку XX ст.
Аграрне питання в українській громадсько-політичній думці Наддніпрянщини (1890-ті - 1917 роки): сучасна історіографія
Актуальні дослідницькі проблеми в історіографічній спадщині Віталія Григоровича Сарбея
Аналіз архітектурного розвитку оборонних споруд на території України (на прикладі турецьких фортець Північного Причорномор’я)
Антинацистське молодіжне підпілля "Молода гвардія" (м. Краснодон) та відображення його діяльності в новітній літературі (деякі аспекти історіографії проблеми)
Археологічні дослідження слов'яно-руських пам’яток у центральній частині Рівного
Бій під Крутами: факти проти легенди
Більшовицький окупаційний режим в Україні: міф чи реальність?
Боротьба громадських організацій в Україні за збереження української національної школи в період денікінщини (вересень - грудень 1919 р.)
В.Г.Сарбей та І.О.Гуржій: маловідомі факти взаємин
В.Липинський і церква
Взаємодія громадських організацій з державою і становлення громадянського суспільства в Україні (1989-2000-х pp.)
Взаємодія світської та церковної влад в Російській імперії на початку XX ст. (за матеріалами українських єпархій РПЦ)
Видавнича діяльність П. Куліша та царська цензура
Визначення параметрів упливу алано-сарматських та тюрко-болгарських племен на етногенезу слов’ян Дніпровського лівобережжя в період Раннього Середньовіччя
Використання винищувальних батальйонів радянськими карально-репресивними органами у боротьбі з ОУН та УПА на Волині (1944-1953)
Вимоги верховної влади до виборної “бюрократії” в українських губерніях Російської імперії першої половини 19 ст.
Виробничо-технічна освіта в середовищі робітничої молоді УСРР - УРСР у 1930-х pp.: громадський вимір
Висвітлення деяких проблем Великої Вітчизняної війни в новітніх навчальних посібниках з історії України
Вища освіта як нова модель соціальної поведінки жінок у період модернізації другої половини XIX ст.
Вища педагогічна освіта на Луганщині в 30-і роки XX століття
Від заперечування до вимушеного визнання: про механізми входження теми голоду 1932-1933 рр. в офіційний публічний простір у СРСР та УРСР наприкінці 1980-х рр.
Військово-політичні події на Волині та у Криму за часів Центральної Ради: порівняльний аналіз
Військово-топографічні описи XIX ст. як джерело з історії матеріальної та духовної культури українського народу
Вітчизняна історіографія історії етнічних меншин УСРР: напрямки досліджень, здобутки, перспективи
Внесок авіаційної промисловості України у створення матеріально-технічної бази морської авіації
Внесок АДГУ в проблему визнання голодомору за геноцид української нації
Внесок підприємців України в розвиток системи початкової освіти в останній третині XIX — на початку XX ст.
Воєнні дії в боях за Крим (24.08.1941 - 16.11.1941)
Вплив війн і революцій XX ст. на історичну долю України
Вплив геополітичного становища Правобережної України на зміну російсько-європейського протистояння кінця XVIII ст.
Вплив дворянських родин Бессарабії на економічний розвиток краю (перша половина XIX ст.)
Вплив цивілізаційного фактору на процеси українського націєтворення
Впровадження посади київського військового губернатора (1797-1812 р.)
Всеукраїнський національний конгрес в контексті періоду становлення Центральної Ради
Генеза ідеологічних і політичних приорітетів східноукраїнського національного руху у другій половині XIX — на початку XX ст.
Гетьман Павло Скоропадський і Кам’янець-Подільський державний український університет (1918 р.)
Головне управління в справах літератури та видавництв УРСР та керівництво цензурними органами
Головне управління мистецтв і національної культури в Українській Народній Республіці доби Директорії
Голод 1932-1933 у публічній культурі пам’яті та суспільній свідомості в Україні
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 Наступна > Кінець >>
Всього 1 - 50 з 310

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com